Katedra lidských zdrojů

Katedra lidských zdrojů je odborným akademickým pracovištěm, které zajišťuje výuku v příslušných oblastech pro studijní obory akreditovaného bakalářského, magisterského a MBA studia.

Výukové a odborné konzultace (SP/BP/DP)

 • Osobní konzultace a videokonzultace (výuka, písemné práce) s akademickým pracovníkem jsou možné pouze po objednání na daný termín prostřednictvím Rezervační aplikace VŠEM.

Katedra doporučuje

Studijní předměty

Komunikační dovednosti Psychologie II
Komunitní práce Psychologie a sociologie řízení
Leadership Rozvoj lidských zdrojů
Management lidských zdrojů I Řízení lidských zdrojů
Management lidských zdrojů II Řízení sociální práce
Manažerské dovednosti Sociální patologie
Manažerské rozhodování Sociální pedagogika
Organizační kultura Sociologie I
Personalistika Sociologie řízení
Personální řízení podniku Vzdělávání dospělých
Podniková kultura Vyjednávání a řešení konfliktů
Psychologie  

 

< zpět

PhDr. Marcela Palíšková, Ph.D.

PhDr. Marcela Palíšková, Ph.D.

Motivace pracovního jednání

Absolventka FF UK (dějiny, filozofie – zaměření na dějiny 20. století/zejm. mezinárodní vztahy a hospodářské dějiny),
Ph.D. – VŠE v Praze (obor Podniková ekonomika a management). Ve své činnosti se zaměřuji na dvě oblasti, které se vzájemně doplňují, a to trhy práce a řízení lidských zdrojů.
V posledním období se věnuji zejm. problematice Industry 4.0 (dopady digitalizace na trhy práce a do oblasti HR)

Publikační činnost

 • PALÍŠKOVÁ, Marcela, LEGNEROVÁ, Kateřina, STŘÍTESKÝ, Marek. Personální řízení. Úvod do moderní personalistiky. Praha, C. H. Beck. Beckovy ekonomické učebnice. ISBN 978-80-7400-702-6. – vyjde leden 2020
 • PALÍŠKOVÁ, Marcela (eds.). Lidské zdroje v digitálním věku (s. 91-122). In: ŠTĚDROŇ, Bohumír, PALÍŠKOVÁ, Marcela, SOUČEK, Zdeněk, DVOŘÁK, Antonín, TILINGER Pavel a kol. Prognostika. Praha, C. H. Beck, 2019. 260 s. ISBN 978-80-7400-746-0.
 • PALÍŠKOVÁ, Marcela.Vliv změn vnějšího prostředí na rozhodování personálního managementu. In: ŠTĚDROŇ, Bohumír, MOOS, Petr, PALÍŠKOVÁ, Marcela, PASTOR, Oto, SVÍTEK, Miroslav, SVOBODA, Libor a kol. Manažerské rozhodování v praxi. Praha, C. H. Beck, 2015, s. 199–214. Beckova edice ekonomie. ISBN 978-80-7400-587-9.
 • PALÍŠKOVÁ, Marcela. Dopad ekonomické recese na zaměstnanost v zemích Evropské unie. In: SOUKUP, J. a kol. Zdroje a perspektivy rozvoje evropských ekonomik na počátku 21. století v kontextu soudobé globalizace. Praha, Managemet Press, 2015, kap. 4.1. ISBN 978-80-7261-281-9.
 • PALÍŠKOVÁ, Marcela.Trh práce v Evropské unii. Historický vývoj, aktuální trendy a perspektivy. Praha , C. H. Beck, 2014. 240 s. Beckova edice ekonomie. ISBN 978-80-7400-270-0.

Pedagogická činnost

 • VŠE v Praze – vyučované předměty: Personalistika 1 (bakalářské studium, základní kurz), Vzdělávání v podnikové praxi, Lidské zdroje na trhu práce

Granty a členství

 • Projekt ESF „Rozvoj vzdělávací a dalších činností a podpory kvality na VŠE v Praze“ (od roku 2018 – stále běží)
 • V letech 2016, 2017 a 2018 řešitelka projektů na zakázku Asociace samostatných odborů – projekty zadávány a financovány MPSV ČR (témata: minimální mzda, dopady digitalizace na trh práce, další vzdělávání)
 • V minulosti – spoluřešitelka několika projektů v rámci IGA (interní grantová agentura VŠE)

Konference

 • MSED: “Thereadiness of human resources in ICT for the digitization process in the CR.“ In: LÖSTER, Tomáš, PAVELKA, Tomáš (ed.).The 12th International Days of Statistics and Economics. Conference Proceedings.“ (online). Praha, 06.09.2018 – 08.09.2018. Slaný: Slaný : Libuše Macáková, Melandrium, 2018, s. 1306–1315. ISBN 978-80-87990-14-8.
 • MSED:“Youth Unemployment in the European Union.” In: LÖSTER, Tomáš, PAVELKA, Tomáš (ed.). The 11th International Days of Statistics and Economics. Conference Proceedings. (online). Praha, 14.09.2017 – 16.09.2017. Slaný : Libuše Macáková, Melandrium, 2017, s. 1126–1134. ISBN 978-80-87990-12-4.
 • MSED: “Minimum wage in the EU countries.” In: LÖSTER, Tomáš, PAVELKA, Tomáš (ed.). The 10th International Days of Statistics and Economics (online). Praha, 08.09.2016 – 10.09.2016. Slaný : Melandrium, 2016, s. 1400–1407. ISBN 978-80-87990-10-0.
 • MSED: Perspective of the European social model – from welfare to workfare.” In: LÖSTER, Tomáš, PAVELKA, Tomáš (ed.). The 9th International Days of Statistics and Economics Conference Proceedings (online). Praha, 10.09.2015 – 12.09.2015. Slaný : Libuše Macáková, Melandrium, 2015, s. 1245–1254. ISBN 978-80-87990-06-3.
 • MSED: Youth unemployment – problem of the European labor market.” In: LÖSTER, Tomáš, PAVELKA, Tomáš (ed.). The 8th International Days of Statistics and Economics Conference Proceedings (online). Praha, 11.09.2014 – 13.09.2014. Slaný : Libuše Macáková, Melandrium, 2014, s. 1083–1093. ISBN 978-80-87990-02-5.
 • MSED: “EU Labour Market Flexibility.” In: LÖSTER, Tomáš, PAVELKA, Tomáš (ed.). The 7th International Days of Statistics and Economics. Conference Proceedings(online). Praha, 19.09.2013 – 21.09.2013. Slaný : Melandrium, 2013, s. 1081–1089. ISBN 978-80-86175-87-4.