Katedra lidských zdrojů

Katedra lidských zdrojů je odborným akademickým pracovištěm, které zajišťuje výuku v příslušných oblastech pro studijní obory akreditovaného bakalářského, magisterského a MBA studia.

Výukové a odborné konzultace (SP/BP/DP)

 • Osobní konzultace a videokonzultace (výuka, písemné práce) s akademickým pracovníkem jsou možné pouze po objednání na daný termín prostřednictvím Rezervační aplikace VŠEM.

Katedra doporučuje

Studijní předměty

Komunikační dovednosti Psychologie II
Komunitní práce Psychologie a sociologie řízení
Leadership Rozvoj lidských zdrojů
Management lidských zdrojů I Řízení lidských zdrojů
Management lidských zdrojů II Řízení sociální práce
Manažerské dovednosti Sociální patologie
Manažerské rozhodování Sociální pedagogika
Organizační kultura Sociologie I
Personalistika Sociologie řízení
Personální řízení podniku Vzdělávání dospělých
Podniková kultura Vyjednávání a řešení konfliktů
Psychologie  

 

< zpět

PhDr. Jindra Stříbrská, PhD.

PhDr. Jindra Stříbrská, PhD.

Praktické aplikace

 

 • Doktorské studium na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy v Praze, obor pedagogika
 • Rigorózní zkouška: Sociologie-teorie řízení, Masarykova univerzita Brno, Filozofická fakulta

Publikační činnost

 • STŘÍBRSKÁ, Jindra. Zpráva z konference doktorandů, In Orbis Scholae, 2010, č. 3. (str. 129-131)
 • BRHELOVÁ, J., PETKOVOVÁ, L., STŘÍBRSKÁ, J.: Systém hodnocení kvality. Příspěvek pro konferenci ICERI 2018 (11.th annual International Conference of Education, Research and Inovation, 12.-14 November 2018 Seville, Spain)
 • STŘÍBRSKÁ, J., SVOBODOVÁ, M.: Development of professional and presentation skills. In: Knowledge for Market Use conference proceedings available at the conference website: http://knowledgeconference.upol.cz/downloads/2017-Knowledge_for_Market_Use_Proceedings.pdf.UPOL 2017
 • STŘÍBRSKÁ, J. Podpora talentů. In: KOLEKTIV AUTORŮ. Rozvoj osobnostního potenciálu. Praha: UJAK, 2018. 140 str. ISBN 978-80-7452-127-0.
 • STŘÍBRSKÁ, J.: Psychohygiena – studijní opora UJAK Praha (2015)
 • STŘÍBRSKÁ, J.: Interpersonální komunikace. E-learningový kurz. Projekt INSPEC VŠCHT Praha (2015)
 • STŘÍBRSKÁ, J., HIGH, R: Řízení lidských zdrojů ve vzdělávacích institucích. E-learningový kurz. VŠCHT Praha (2015)
 • STŘÍBRSKÁ, J., HIGH, R.: Sociální psychologie. E-learningový kurz. Projekt INSPEC VŠCHT Praha (2015)
 • STŘÍBRSKÁ, J.: Kultura a kulturologický výzkum. In Studia Trebicensia, 2014, č. 1.
 • STŘÍBRSKÁ, J.: Marketing kulturního zařízení. In Studia Trebicensia, 2014, č. 1.
 • STŘÍBRSKÁ, J.: Řízení lidských zdrojů – studijní opora ZMVŠ Třebíč (2014)
 • STŘÍBRSKÁ, J.: Psychologie osobnosti – studijní opora UJAK Praha (2014)
 • STŘÍBRSKÁ, J.: Základy psychologie – studijní opora UJAK Praha (2014)
 • STŘÍBRSKÁ, J.: Vnější vztahy regionálních vysokých škol. In Studia Trebicensia, 2013, č. 1 (str.41-53)
 • STŘÍBRSKÁ, Jindra. Komunitní plánování - příležitost či hrozba? In Studia Trebicensia, 2012, č. 1.(str.158-160)
 • STŘÍBRSKÁ, Jindra, BEDNÁŘIKOVÁ, Nikol. Rovné příležitosti na trhu práce - perspektiva či utopie. In Studia Trebicensia, 2012, č. 1. (str.149-152). Vlastní podíl 50 %.
 • Fiala, Alois, Klička, Lubomír, Stříbrská, Jindra. Certifikace systému managementu. In Studia Trebicensia 2012, č. 1.
 • STŘÍBRSKÁ, Jindra. Vnější vztahy současné školy: Teorie stakeholders a možnosti jejího využití, In Místo vzdělávání v současné společnosti: paradigmata - ideje - realizace. Sborník z 18.výroční konference České pedagogické společnosti konané ve dnech 16-18. února 2011 v Praze (str.73-anotace; plný text CD-ROM konference)
 • STŘÍBRSKÁ, Jindra. K některým otázkám kvalitativní metodologie: výzkumný design případové studie. In Studia Trebicensia, 2011, č. 2. (str.124-128)
 • STŘÍBRSKÁ, Jindra. Recenze publikace Public relations - moderně a účinně. In Studia Trebicensia, 2011, č. 2.
 • STŘÍBRSKÁ, Jindra. Vnější vztahy jako funkce managementu a marketingu školy (s důrazem na vysokoškolské vzdělávání). In Sborník XII. ročníku Študentského fóra, PedF UK Bratislava, 2011(str.61-67).

Pedagogická činnost

 • VŠCHT v Praze (od 2013): Interpersonální komunikace, Sociální psychologie, Sociální pedagogika, Základy týmové práce, Sociologie
 • Ambis: Manažerská psychologie, Psychologie osobnosti maažera, Základy Psychologie
 • Unicorn College: Komunikační a prezentační dovednosti, Základy psychologie a sociologie, Rozvoj studijních a osobnostních předpokladů
 • VŠPJ: Komunikace, Sociologie, Etika
 • UJAK: Sociální psychologie, Základy psychologie, Psychologie osobnosti, Řízení lidských zdrojů, Základy personalistiky

Členství a granty

 • Participace v projektech VŠCHT (2016, 2017, 2018)

Konference

 • XII. ročník Študentského fóra (červenec 2011; PedF UK Bratislava - aktivní účast)
 • Místo vzdělávání v současné společnosti: paradigmata - ideje - realizace (únor 2011, PedF UK Praha - aktivní účast)
 • Doktorská konference (červen 2010, PedF UK Praha - aktivní účast)
 • Jak na to - formálně či neformálně ? (prosinec 2010; konference krajského úřadu Kraje Vysočina k celoživotnímu vzdělávání - aktivní účast)
 • Pedagogický výzkum a pedagogická praxe - soulad, antipatie či lhostejnost ? (kulatý stůl, pořadatel Centrum školského managementu PedF UK v Praze, 8. 12. 2011 - pasivní účast )
 • „Strategie celoživotního učení ČR - jak se ji (ne)daří realizovat - identifikace dalších možností v procesu realizace jednotlivých forem celoživotního učení“ (workshop ZMVŠ Třebíč a BIVŠ Praha dne 20. 10. 2011 - aktivní účast)
 • Metodologický seminář pro doktorandy (září 2011, pořadatel ČAPV)
 • Metodologický seminář pro doktorandy (září 2012, pořadatel ČAPV)
 • Setkání k problematice rozvoje lidských zdrojů v krajích ČR, workshop (pořadatel: Kraj Vysočina ve spolupráci s Národním vzdělávacím fondem, 30. 6. - 1. 7. 2011 - aktivní účast)
 • Educational Change in the Global Kontext (30. 8. - 3. 9. 2010, konference PedF UK Praha - pasivní účast)
 • Rozhodování a odpovědnost (listopad 2011, konference Západomoravské vysoké školy Třebíč - pasivní účast)
 • Mezinárodní seminář - Jak budovat a posilovat roli školy v obci (26. 11. 2012, MU Brno - aktivní účast)
 • Knowledge for Market: Development of professional and presentation skills, UPOL2017