Katedra lidských zdrojů

Katedra lidských zdrojů je odborným akademickým pracovištěm, které zajišťuje výuku v příslušných oblastech pro studijní obory akreditovaného bakalářského, magisterského a MBA studia.

Výukové a odborné konzultace (SP/BP/DP)

  • Osobní konzultace a videokonzultace (výuka, písemné práce) s akademickým pracovníkem jsou možné pouze po objednání na daný termín prostřednictvím Rezervační aplikace VŠEM.

Katedra doporučuje

Studijní předměty

Komunikační dovednosti Psychologie II
Komunitní práce Psychologie a sociologie řízení
Leadership Rozvoj lidských zdrojů
Management lidských zdrojů I Řízení lidských zdrojů
Management lidských zdrojů II Řízení sociální práce
Manažerské dovednosti Sociální patologie
Manažerské rozhodování Sociální pedagogika
Organizační kultura Sociologie I
Personalistika Sociologie řízení
Personální řízení podniku Vzdělávání dospělých
Podniková kultura Vyjednávání a řešení konfliktů
Psychologie  

 

< zpět

Mgr. Hana Coufalová

Mgr. Hana Coufalová

Praktické aplikace

Certifikovaný kouč a vedoucí oddělení rozvoje lidských zdrojů v Řízení letového provozu ČR, s. p. Pracovní zkušenosti získala v prostředí korporátní nadnárodní firmy; malé, české, soukromé firmě; neziskové organizaci; nadačním fondu i státním podniku. Více než 12 let působila ve farmaceutickém bussinesu v obchodních a marketinkových rolích a nyní se sedmým rokem soustředí především na oblast vzdělávání a rozvoje. Absolvovala certifikovaný kurz koučování Magdalény Vokáčové, koučovací přístup se stal součástí jejího životního stylu v pracovním i osobním životě.

V Řízení letového provozu je členem CISM týmu (Critical incident stress management), sama pokračuje v celoživotním vzdělávání.