Čas čtení: 3 min.Kolegium rektora VŠEM

Kolegium rektora VŠEM je iniciačním a poradním orgánem VŠEM. Členy Kolegia rektora VŠEM jsou jednak vybraní zástupci studijních skupin a studijních programů pro dané akademické období, dále pak absolventi, akademičtí představitelé a zástupci administrativy školy, odborníci z akademického nebo odborného prostředí. 

Činnost Kolegia rektora VŠEM

Kolegium rektora VŠEM předkládá návrhy a připomínky ke strategii dalšího rozvoje VŠEM. Spolu se Studentskou radou VŠEM navrhuje možnosti krátkodobých, respektive dlouhodobých projektů (studentské projekty, studentské stáže, setkání studentů v rámci odborných, společenských a sportovních akcí atp.) a následně se podílí na jejich realizaci.

Členové Kolegia rektora VŠEM

< zpět

doc. Ing. Lucie Depoo, Ph.D.

doc. Ing. Lucie Depoo, Ph.D.

Členka Kolegia rektora VŠEM

Prorektor pro studium řídí činnost v oblasti výukového procesu, výzkumu na VŠEM a zahraničních vztahů. Vypracovává a předkládá programy činnosti a rozvoje, akreditační a evaluační materiály pro uvedené oblasti.

Absolventka PEF ČZU v Praze. Studovala obor Provoz a ekonomika se zaměřením na management a lidské zdroje. Doktorské studium absolvovala v oboru Management. V praxi působila jako Project Manager, Sales Manager a v IT. Je autorkou množství vědeckých publikací a řešitelkou vědecko-výzkumných projektů. Od roku 2011 působí na Vysoké škole ekonomie a management.