Čas čtení: 3 min.Kolegium rektora VŠEM

Kolegium rektora VŠEM je iniciačním a poradním orgánem VŠEM. Členy Kolegia rektora VŠEM jsou jednak vybraní zástupci studijních skupin a studijních programů pro dané akademické období, dále pak absolventi, akademičtí představitelé a zástupci administrativy školy, odborníci z akademického nebo odborného prostředí. 

Činnost Kolegia rektora VŠEM

Kolegium rektora VŠEM předkládá návrhy a připomínky ke strategii dalšího rozvoje VŠEM. Spolu se Studentskou radou VŠEM navrhuje možnosti krátkodobých, respektive dlouhodobých projektů (studentské projekty, studentské stáže, setkání studentů v rámci odborných, společenských a sportovních akcí atp.) a následně se podílí na jejich realizaci.

Členové Kolegia rektora VŠEM

< zpět

PhDr. Petra Musilová

PhDr. Petra Musilová

Členka Kolegia rektora VŠEM

Zodpovídá za komunikaci a vztahy s veřejností finanční skupiny RSJ, předního obchodníka na světových burzách a private equity investora.

Vedla program Rozvoj filantropie Nadace VIA a také kampaň za navýšení nadačního jmění. Začínala jako novinářka (Lidové noviny), následně pracovala jako ředitelka fundraisingu mezinárodní ekologické organizace. Absolventka Filozofické fakulty Univerzity Karlovy.