Lidé z praxe

Odborníci z praxe jsou významně zastoupeni na všech katedrách. Studenti se nimi setkávají nejen v rámci výuky, ale též při prezentacích písemných prací či zpracování závěrečných prací. Sdílení osobních zkušeností z praxe je nenahraditelnou součástí studia na VŠEM.

Jaké odborníky z praxe mohou studenti na VŠEM poznat?

< zpět

Ivana Funková

Ivana Funková

Absolventka VŠEM. Pracuje jako manager kliniky ve Fakultní nemocnici v Motole.

Zaměřuje se především na finanční řízení a to i projektů nejen ve zdravotnictví např. Horizon2020, Finanční mechanismy EHP a Norsko, European Joint Programme on Rare Diseases (EJP RD), Public Health, Technologická agentura ČR, Agentura pro zdravotnický výzkum a další.  V této oblasti dlouhodobě spolupracuje mj. i s 2. Lékařskou fakultou Univerzity Karlovy.

Je členkou Kolegia rektora VŠEM.

Publikační činnost

Jindřichovská,I., Pešková, R., Funková, I., Nesládková, E. „Efficiency Management of the Czech Health Care“ ACC JOURNAL 3/2011 vol. XVII, Issue C, Social sciences and economy, ISSN 1803-9782, pp 64-75.

Konference

Odborná tématická skupina  pro oblast „Zdraví“
Fondy EHP a Norska, 15 let v České republice
Implementace EHP a Norských fondů v programovém období 2009–2014 v České republice
XIV. Zdravotnícké a sociálne problémy regionov v 21. storočí, SK
XXVI. Životné podmienky a zdravie, SK
Martinské dny verejného zdravotnictva, SK