Lidé z praxe

Odborníci z praxe jsou významně zastoupeni na všech katedrách. Studenti se nimi setkávají nejen v rámci výuky, ale též při prezentacích písemných prací či zpracování závěrečných prací. Sdílení osobních zkušeností z praxe je nenahraditelnou součástí studia na VŠEM.

Jaké odborníky z praxe mohou studenti na VŠEM poznat?

< zpět

Robin Čejka

Robin Čejka

Absolvent VŠEM. V posledních letech působí v oblasti HR jako personální ředitel a v současné době jako HR manažer.

Absolvent Západočeské university – fakulty ekonomické, České zemědělské university – fakulty provozně ekonomické, studia programu MBA na Vysoké škole ekonomie a managementu a Vysoké školy finanční a správní na katedře finanční.

Pracoval jako manažer v obchodní společnosti. V posledních letech působí v oblasti HR jako personální ředitel a v současné době jako HR manažer.

Publikační činnost

Čejka, R., Vnoučková, L. Politika zaměstnanosti a náklady nezaměstnanosti v ČR. Scientia et Societas, 2014, 10 (3). pp. 108-123.
Čejka, R., Vnoučková, L. Hlavní ekonomické faktory ovlivňující vývoj nezaměstnanosti: Vývoj v České republice. Ekonomické listy. VŠEM, 2014.

Pedagogická činnost

VŠEM: Management lidských zdrojů, Rozvoj lidských zdrojů, Řízení lidských zdrojů