Lidé z praxe

Odborníci z praxe jsou významně zastoupeni na všech katedrách. Studenti se nimi setkávají nejen v rámci výuky, ale též při prezentacích písemných prací či zpracování závěrečných prací. Sdílení osobních zkušeností z praxe je nenahraditelnou součástí studia na VŠEM.

Jaké odborníky z praxe mohou studenti na VŠEM poznat?

< zpět

Cyril Svoboda

Cyril Svoboda

Bývalý český politik a diplomat.

Absolvent Právnické fakulty Univerzity Karlovy Praha (1980) a Policejní akademie České republiky (2017).  V letech 1990 – začal pracovat jako poradce předsedy  vlády pro problematiku lidských práv, restitucí a vztahů mezi státem a církvemi, následně zastával pozici poslance a působil jako ministr vnitra a ministr pro místní rozvoj.

Publikační činnost

  • Mastný, Václav, Cyril Svoboda, Jiří Víšek a kol. Aktuální výzvy ve světle globálního bezpečnostního prostředí. 1. vyd. Praha, Policejní akademie, 2018. ISBN 978-7251-479-3.
  • SVOBODA, Cyril. Právní zajištění bezpečnosti České republiky. Praha, Policejní akademie, 2018.
  • Svoboda, Cyril. Česká republika v mezinárodních organizacích zajišťujících mezidnárodní mír a bezpečnost. In: Schelle, Karel, Jaromír Tauchen. (eds.), Encyklopedie českých právních dějin, II. Svazek D - J. Plzeň, Aleš Čeněk, 2016. ISBN 978-80-7380-587-6.
  • Svoboda, C., Hoda, D. Právo EU. Praha, VŠEM, 2016. ISBN 978-80-87839-5.
  • Brezina, P., Svoboda, C. Politologie a mezinárodní vztahy. Praha, VŠEM, 2015. ISBN 978-80-87839-62-1.
  • Zákon o mimosoudních rehabilitacích v otázkách a odpovědích“
  • „ČR Komentáře k Ústavě České republiky a učebnice ústavního práva na PF UK“, spoluautor
  • odborné studie z oblasti legislativy a zahraniční politiky

Pedagogická činnost

  • Výuka VŠ kurzů Základy práva na Vysoké škole ekonomie a managementu.