VŠEM > Studium VŠEM > Studijní programy > Magisterské programy MBA

Čas čtení: 1 min.Magisterské programy MBA

Profesní programy Master of Business Administration (MBA) jsou členěny dle obsahu, profesního a studijního změření (MBA Education, MBA Executive, MBA v anglickém jazyce), realizované v prezenční, kombinované a distanční formě studia.

STUDIJNÍ PROGRAMSPECIALIZACE

MBA Education

 • Lidské zdroje
 • Marketing
 • Management organizací
 • Finance

MBA Executive

 • Lidské zdroje
 • Marketing
 • Management organizací
 • Finance

Business Administration in ENG

 • Economic and Social Innovations
 • Project Management
 • Market Research

Forma a obsah studia

Obsah a forma magisterského profesního programu (MBA), je dána specifickými požadavky profesního uplatnění absolventa v řídících a vedoucích funkcích na pozicích vrcholového a vyššího managementu, a to v závislosti na předchozím vzdělání studenta.

 • Kombinovaná forma studia I je realizovaná formou 1 denních výukových soustředění mimo pracovní dny (sobota nebo neděle, 1 - 3x za trimestr/studijní předmět).
 • Kombinovaná forma studia II v intenzivních výukových blocích je realizována formou 4 až 5ti denního výukového soustředění v pracovních dnech/trimestr (pondělí - pátek, 1x za trimestr/studijní předmět).
 • Prezenční forma studia je realizovaná formou 2 až 3 denních výukových soustředění v pracovních dnech (pondělí - pátek, 4 - 5x za trimestr/studijní předmět).
 • Distanční forma studia je realizována ve formě samostudia, kdy není vyžadována osobní účast studenta na výuce, ale probíhá prostřednictvím eAplikací VŠEM (videolearning, videokonzultace, videocvičení) a studijních materiálů pro distanční studium (frekvence výuky a konzultací dle osobních preferencí studenta).
 • Výuka jednotlivých studijních předmětů je realizována prostřednictvím standardních výukových soustředění dle formy studia (prezenční, kombinovaná) v kombinaci interaktivních videoaplikací VŠEM (videolearning, videocvičení, videokonzultace).
 • Možnost současného studia dvou oborů v rámci magisterského studia (Ing./MBA) v režimu snížených studijních poplatků.

Kontrola a výstupy studia (ZK, SP, ZP, PP, ZZK)

Kontrola a výstupy studia (zkouška - ZK, zápočet - ZP, seminární práce - SP, praktické aplikace - PA, závěrečná zkouška - EZZK)

PŘEHLED KONTROLY STUDIAKREDITY P/K
Studijní předměty (EZK)
Základní blok /5x ZK
Oborový blok /5x ZK
25
25
Písemné práce
Seminární práce (SP)
Zápočtová práce (ZP)
Praktická práce (PP)
10
Praktické aplikace (PA)
Odborná praxe / ZP
Exkurze, Semináře, Přednášky / ZP
4/-
8/-
Písemná závěrečná zkouška (EZZK)
Strategie a management organizací / 1x ZZK
10
Závěrečná práce a obhajoba
Závěrečná práce a obhajoba 20