VŠEM > Studium VŠEM > Studijní programy > Magisterské programy MBA

Čas čtení: 1 min.Magisterské programy MBA

Magisterský 1letý profesní program Master of Business Administration (MBA) s profesními/studijními obory (Lidské zdroje, Marketing, Management organizací), realizovaný v prezenční a kombinované formě studia.

STUDIJNÍ OBOROBOROVÉ SPECIALIZACE

Lidské zdroje

 • Krizový management
 • Pracovní právo
 • Psychologie práce a organizace
 • Rozvoj lidských zdrojů
 • Řízení lidských zdrojů

Marketing

 • Marketing
 • Marketingový výzkum
 • Mezinárodní marketing
 • Reklamní strategie a plánování
 • Strategický marketing

Management organizací

 • Finanční management
 • Krizový management
 • Manažerský controlling
 • Marketing
 • Projektový management

Business Administration in ENG

 • Economic and Social Innovations
 • Project Management
 • Market Research

Forma a obsah studia

Obsah a forma magisterského profesního programu (MBA), je dána specifickými požadavky profesního uplatnění absolventa v řídících a vedoucích funkcích na pozicích vrcholového a vyššího managementu, a to v závislosti na předchozím vzdělání studenta.

 • Kombinovaná forma studia I je realizovaná formou 1 denních výukových soustředění mimo pracovní dny (sobota nebo neděle, 1 - 3x za trimestr/studijní předmět).
 • Kombinovaná forma studia II v intenzivních výukových blocích je realizována formou 4 až 5ti denního výukového soustředění v pracovních dnech/trimestr (pondělí - pátek, 1x za trimestr/studijní předmět).
 • Prezenční forma studia je realizovaná formou 2 až 3 denních výukových soustředění v pracovních dnech (pondělí - pátek, 4 - 5x za trimestr/studijní předmět).
 • Výuka jednotlivých studijních předmětů je realizována prostřednictvím standardních výukových soustředění dle formy studia a interaktivních videoaplikací VŠEM (videolearning, videocvičení, videokonzultace).
 • Možnost současného studia dvou oborů v rámci magisterského studia (Ing./MBA) v režimu snížených studijních poplatků.

VŠEM nabízí studentům možnost volby mezi akademickým nebo profesním zaměřením studijního programu/oboru, a to v rámci maximální individualizace výstupů studia (tj. zkoušky, písemné práce, odborná praxe, praktické aplikace).

 • Společný obsah studia a výuky s rozdílnými výstupy v rámci kontroly studia (tj. zkoušky, písemné práce, povinnosti v rámci studia, způsob a rozsah odborné praxe, podmínky pro ukončování studijních předmětů, ročníku a studia), dle preferencí a zájmů studenta.
 • Akademické zaměření studia je určeno studentům, kteří chtějí své znalosti rozvíjet v souvislosti s další tvůrčí a výzkumnou činností, tj. uplatněním v oblasti vědy a výzkumu.
 • Profesní zaměření studia je určeno studentům se zájmem o maximální propojení studia s praxí, které umožňuje aplikaci získaných teoretických znalostí přímo do praxe v průběhu samotného studia v návaznosti na profesní a odborné uplatnění absolventa.
VÝSTUPY STUDIAAKADEMICKÉPROFESNÍ
Zkoušky Dle zadání Dle zadání
Písemné práce Seminární práce (SP)
Zápočtová práce (ZP)
Praktické práce (PP)
Zápočtová práce (ZP)
Prezentace prací Ano Ano
Kredity
Nepovinné min. 50%
Cyklus Hosté VŠEM Nepovinné min. 1x za trimestr
Projekty VŠEM / StartUp VŠEM Nepovinné min. 1x za akademický rok

Kontrola a výstupy studia (ZK, SP, ZP, PP, ZZK)

Kontrola a výstupy studia (zkouška - ZK, zápočet - ZP, seminární práce - SP, praktické aplikace - PA, závěrečná zkouška - EZZK)

PŘEHLED KONTROLY STUDIAKREDITY P/K
Studijní předměty (EZK)
Základní blok /5x ZK
Oborový blok /5x ZK
25
25
Písemné práce
Seminární práce (SP)
Zápočtová práce (ZP)
Praktická práce (PP)
10
Praktické aplikace (PA)
Odborná praxe / ZP
Exkurze, Semináře, Přednášky / ZP
4/-
8/-
Písemná závěrečná zkouška (EZZK)
Strategie a management organizací / 1x ZZK
10
Závěrečná práce a obhajoba
Závěrečná práce a obhajoba 20