You are browsing the czech version of this website. Do you want to switch to the english version?

VŠEM > Studium VŠEM > Studijní programy > Magisterské programy MBA

Čas čtení: 1 min.Magisterské programy MBA

Magisterský 1letý profesní program Master of Business Administration (MBA) s profesními/studijními obory (Lidské zdroje, Marketing, Management organizací), realizovaný v prezenční a kombinované formě studia.

STUDIJNÍ OBOROBOROVÉ SPECIALIZACE

Lidské zdroje

 • Krizový management
 • Pracovní právo
 • Psychologie práce a organizace
 • Rozvoj lidských zdrojů
 • Řízení lidských zdrojů

Marketing

 • Marketing
 • Marketingový výzkum
 • Mezinárodní marketing
 • Reklamní strategie a plánování
 • Strategický marketing

Management organizací

 • Finanční management
 • Krizový management
 • Manažerský controlling
 • Marketing
 • Projektový management

Business Administration in ENG

 • Economic and Social Innovations
 • Project Management
 • Market Research

Forma a obsah studia

Obsah a forma magisterského profesního programu (MBA), je dána specifickými požadavky profesního uplatnění absolventa v řídících a vedoucích funkcích na pozicích vrcholového a vyššího managementu, a to v závislosti na předchozím vzdělání studenta.

 • Kombinovaná forma studia I je realizovaná formou 1 denních výukových soustředění mimo pracovní dny (sobota nebo neděle, 1 - 3x za trimestr/studijní předmět).
 • Kombinovaná forma studia II v intenzivních výukových blocích je realizována formou 4 až 5ti denního výukového soustředění v pracovních dnech/trimestr (pondělí - pátek, 1x za trimestr/studijní předmět).
 • Prezenční forma studia je realizovaná formou 2 až 3 denních výukových soustředění v pracovních dnech (pondělí - pátek, 4 - 5x za trimestr/studijní předmět).
 • Výuka jednotlivých studijních předmětů je realizována prostřednictvím standardních výukových soustředění dle formy studia a interaktivních videoaplikací VŠEM (videolearning, videocvičení, videokonzultace).
 • Možnost současného studia dvou oborů v rámci magisterského studia (Ing./MBA) v režimu snížených studijních poplatků.

VŠEM nabízí studentům možnost volby mezi akademickým nebo profesním zaměřením studijního programu/oboru, a to v rámci maximální individualizace výstupů studia (tj. zkoušky, písemné práce, odborná praxe, praktické aplikace).

 • Společný obsah studia a výuky s rozdílnými výstupy v rámci kontroly studia (tj. zkoušky, písemné práce, povinnosti v rámci studia, způsob a rozsah odborné praxe, podmínky pro ukončování studijních předmětů, ročníku a studia), dle preferencí a zájmů studenta.
 • Akademické zaměření studia je určeno studentům, kteří chtějí své znalosti rozvíjet v souvislosti s další tvůrčí a výzkumnou činností, tj. uplatněním v oblasti vědy a výzkumu.
 • Profesní zaměření studia je určeno studentům se zájmem o maximální propojení studia s praxí, které umožňuje aplikaci získaných teoretických znalostí přímo do praxe v průběhu samotného studia v návaznosti na profesní a odborné uplatnění absolventa.
VÝSTUPY STUDIAAKADEMICKÉPROFESNÍ
Zkoušky Dle zadání Dle zadání
Písemné práce Seminární práce (SP)
Zápočtová práce (ZP)
Praktické práce (PP)
Zápočtová práce (ZP)
Prezentace prací Ano Ano
Docházka / kredity
Nepovinné min. 50%
Cyklus Hosté VŠEM Nepovinné min. 1x za trimestr
Projekty VŠEM / StartUp VŠEM Nepovinné min. 1x za akademický rok

Kontrola a výstupy studia (ZK, SP, ZP, PP, ZZK)

Kontrola a výstupy studia (zkouška - ZK, zápočet - ZP, seminární práce - SP, praktické aplikace - PA, závěrečná zkouška - EZZK)

PŘEHLED KONTROLY STUDIAKREDITY P/K
Studijní předměty (EZK)
Základní blok /5x ZK
Oborový blok /5x ZK
25
25
Písemné práce
Seminární práce (SP)
Zápočtová práce (ZP)
Praktická práce (PP)
10
Praktické aplikace (PA)
Odborná praxe / ZP
Exkurze, Semináře, Přednášky / ZP
4/-
8/-
Písemná závěrečná zkouška (EZZK)
Strategie a management organizací / 1x ZZK
10
Závěrečná práce a obhajoba
Závěrečná práce a obhajoba 20