VŠEM > Studium VŠEM > Studijní programy > Magisterské programy MBA

Čas čtení: 1 min.Magisterské programy MBA

Profesní programy Master of Business Administration (MBA) jsou členěny dle obsahu, profesního a studijního změření (MBA Education, MBA Executive, MBA v anglickém jazyce), realizované v prezenční, kombinované a distanční formě studia.

STUDIJNÍ PROGRAMCHARAKTERISTIKA STUDIA

MBA Education

 • Individualizace a flexibilita studia a zkoušek
 • Výukové semináře nebo samostudium
 • Komplexní studijní opory
 • Volba formy zkoušek (elektronická, ústní)

MBA Executive

 • Rozšíření znalostí a networking
 • Projekty místo zkoušek
 • Sdílení best practices
 • Osobnosti v businessu

Business Administration in ENG

 • Výuka v mezinárodním prostředí
 • Intenzivní semináře
 • Interakce kultur a networking

Forma a obsah studia

Obsah a forma magisterského profesního programu (MBA), je dána specifickými požadavky profesního uplatnění absolventa v řídících a vedoucích funkcích na pozicích vrcholového a vyššího managementu, a to v závislosti na předchozím vzdělání studenta.

 • Kombinovaná forma studia I je realizovaná formou 1 denních výukových soustředění mimo pracovní dny (sobota nebo neděle, 1 - 3x za trimestr/studijní předmět).
 • Kombinovaná forma studia II v intenzivních výukových blocích je realizována formou 4 až 5ti denního výukového soustředění v pracovních dnech/trimestr (pondělí - pátek, 1x za trimestr/studijní předmět).
 • Prezenční forma studia je realizovaná formou 2 až 3 denních výukových soustředění v pracovních dnech (pondělí - pátek, 4 - 5x za trimestr/studijní předmět).
 • Výuka jednotlivých studijních předmětů je realizována prostřednictvím standardních výukových soustředění dle formy studia (prezenční, kombinovaná) v kombinaci interaktivních videoaplikací VŠEM (videolearning, videocvičení, videokonzultace).
 • Možnost současného studia dvou oborů v rámci magisterského studia (Ing./MBA) v režimu snížených studijních poplatků.
 • Distanční forma studia je realizována ve formě samostudia, bez osobní účasti studenta na výuce, za pomoci interaktivních eAplikací VŠEM (videolearning, videokonzultace, videocvičení) a studijních materiálů pro distanční studium (frekvence výuky a konzultací dle osobních preferencí studenta).