You are browsing the czech version of this website. Do you want to switch to the english version?

VŠEM > Studium VŠEM > Studijní programy > Magisterské programy MBA

Čas čtení: 1 min.Magisterské programy MBA

Magisterský 1letý profesní program Master of Business Administration (MBA) s profesními/studijními obory (Lidské zdroje, Marketing, Management organizací), realizovaný v českém a anglickém jazyce, v prezenční a kombinované formě studia.

Lidské zdroje

 • Krizový management
 • Pracovní právo
 • Psychologie práce a organizace
 • Rozvoj lidských zdrojů
 • Řízení lidských zdrojů

Marketing

 • Marketing
 • Marketingový výzkum
 • Mezinárodní marketing
 • Reklamní strategie a plánování
 • Strategický marketing

Management organizací

 • Finanční management
 • Krizový management
 • Manažerský controlling
 • Marketing
 • Projektový management

Master of Business Administration ENG

 • Economic and Social Innovations
 • Project Management
 • Market Research

Forma a obsah studia

Obsah a forma magisterského profesního programu (MBA), je dána specifickými požadavky profesního uplatnění absolventa v řídících a vedoucích funkcích na pozicích vrcholového a vyššího managementu, a to v závislosti na předchozím vzdělání studenta.

 • Kombinovaná forma studia I je realizovaná formou 1 denních výukových soustředění mimo pracovní dny (sobota nebo neděle, 1 - 3x za trimestr/studijní předmět).
 • Kombinovaná forma studia II v intenzivních výukových blocích je realizována formou 4 až 5ti denního výukového soustředění v pracovních dnech/trimestr (pondělí - pátek, 1x za trimestr/studijní předmět).
 • Prezenční forma studia je realizovaná formou 2 až 3 denních výukových soustředění v pracovních dnech (pondělí - pátek, 4 - 5x za trimestr/studijní předmět).
 • Výuka jednotlivých studijních předmětů je realizována prostřednictvím standardních výukových soustředění dle formy studia a interaktivních videoaplikací VŠEM (videolearning, videocvičení, videokonzultace).
 • Možnost současného studia dvou oborů v rámci magisterského studia (Ing./MBA) v režimu snížených studijních poplatků.