VŠEM > Informace VŠEM > Projekty VŠEM > Mateřská škola VŠEM

Čas čtení: 2 min.Mateřská škola VŠEM

Mateřská škola Vysoké školy ekonomie a managementu (MŠ VŠEM) se sportovním zaměřením a výukou cizích jazyků, je umístěna v prostorách Vysoké školy ekonomie a managementu na Praze 5 (Nárožní 2600/9A, Stodůlky) s celodenní péčí, výchovou a vzděláváním pro děti předškolního věku 7 dní v týdnu.

Mateřská škola pro studnety i absolventy VŠEM

Mateřská škola VŠEM je primárně určena pro studenty a absolventy VŠEM, kterým pomáhá usnadňovat organizaci rodinných povinností a pomáhá tak k efektivním organizaci studia.

 • Krátkodobý provoz pro děti od 3 let zdarma v rámci cenové úrovně EXCLUSIVE.
 • Zvýhodněné podmínky celodenního i krátkodobého provozu pro všechny studenty a absolventy VŠEM.
 • Hodinové hlídání v době zkouškových termínů a konzultace s lektory.
 • Víkendový provoz pro kombinované studenty.

Poslání a cíle Mateřské školy VŠEM

Vytvořit příjemné a podnětné prostředí, kam děti přicházejí s radostí a zájmem, kdy prioritou je vzájemný respektující vztah mezi učiteli a dětmi, v návaznosti na kombinaci moderních vzdělávacích technik, motorických a logopedických cvičení k zajištění zdravého rozvoje a prospívání dítěte.

 • Koncept MŠ VŠEM vychází z Rámcového vzdělávacího programu pro MŠ, který je doplněn novými metodami v pedagogice.
 • Celodenní výchovně vzdělávací péče 7 dní v týdnu s možností flexibilního krátkodobého provozu nebo hodinového hlídání dětí (večerní hodiny, víkendy, svátky a prázdniny)
 • Realizace výuky v moderně vybavené tělocvičně, s možností dětského hřiště a pískoviště, hrací sestavou, venkovním sezením a trampolínou.
 • Nabídka pohybových a poznávací aktivit v rámci kurzů plavání, výlety, návštěvy divadla, planetária, základní školy, noční přespávání ve školce, oslavy narozenin, drakiády, táboráky, karnevaly, besídky, víkendové aktivity s rodiči, besedy se zajímavými hosty (s hasiči, policisty, sportovci).
 • Pro studenty a absolventy VŠEM k dispozici pro celodenní provoz i hodinové hlídání (např. u kombinovaného studia na výukových soustředěních sobota/neděle).
 • Krátkodobý provoz pro děti od 3 let  zdarma v rámci cenové úrovně Exclusive.

Moderní přístup v předškolním vzdělávání

MŠ VŠEM vychází ze Školního vzdělávacího programu vytvořeného na základě RVP pro MŠ, kde jsou děti lépe připraveny na vstup do ZŠ s využitím nových metod v pedagogice: intuitivní pedagogika, projektové metody, environmentální výchově (pozorováním a praktickými činnostmi jsou děti vedeny k chápání významu přírody a prostředí pro život lidí).

 • Kombinujeme vzdělávací techniky, motorická a logopedická cvičení
 • Procvičujeme pozornost, grafomotorické schopnosti k prevenci poruch učení
 • Volíme nové metody k řešení konfliktů, k potlačování agresivity
 • Včasně diagnostikujeme případné poruchy učení a snažíme se je eliminovat
 • Zaměřujeme se na to, aby dítě před nástupem do školy umělo správně a srozumitelně hovořit
 • Rozvíjíme pohybovou koordinaci, využíváme hudbu, dítě pak lépe zvládá psát
 • Necháváme dětem dostatečný prostor pro přirozenou tvořivost a zvídavost
 • Rozvíjíme pohybovou koordinaci (cvičíme jógu, tančíme)
 • Procvičujeme pozornost pro lepší zvládnutí vstupu do ZŠ
 • Volíme rozumnou cestu mezi hrou a učením
 • Respektujeme děti jako samostatné individuality
 • Preferujeme zdravou stravu, ovoce, zeleninu a nápoje mají děti po celý den k dispozici
 • Podporujeme kreativitu a přirozenou zvídavost
 • Pravidelně informuje rodiče o dění ve školce
 • Informace pro rodiče o připravovaných akcích prostřednictvím e-mailu
 • Za každého počasí si hrajeme a sportujeme venku

Sport a pohybové aktivity

Pohybové aktivity zvyšují fyzickou a psychickou odolnost dětí, které jsou vedeny k ochraně jejich zdraví, rozvoji fyzické zdatnosti a psychické vyrovnanosti, kdy pohybová aktivita zvyšuje odolnost vůči nemocem.

 • Posilujeme fyzickou zdatnost a psychickou vyrovnanost
 • Rozvíjíme pohybovou koordinaci jako prevenci poruch učení
 • Kombinujeme pohybové aktivity s relaxačním cvičením a hudbou k potlačování agresivity
 • Vštěpujeme dětem návyky zdravého životního stylu
 • Rozvíjíme specifické pohybové dovednosti v rámci plavecké přípravy

Výuka cizích jazyků

Získání základních dovedností pro komunikaci v anglickém jazyce prožitkem, kdy je cizí jazyk procvičován hravou formou (hrou, příběhem, pohádkou, písničkou).

 • Rozvíjíme základní slovní zásobu (pozdravy, rodina, zvířata, čísla, barvy, věci, které děti obklopují)
 • Vedle angličtiny nabízíme němčinu, francouzštinu a ruštinu

Prostory MŠ VŠEM

Moderní prostory mateřské školy poskytují dostatek prostoru pro kvalitní vzdělávání a bohaté mimoškolní aktivity (2 učebny, herna pro děti, venkovní hřiště).