VŠEM > Uchazeči VŠEM > Nejčastější dotazy

Nejčastější dotazy

Je možné v průběhu studia změnit cenovou úroveň a jak postupovat?

Zaslání žádosti prostřednictvím Studijního formuláře s uvedením vybrané cenové úrovně a termínu, od kterého má být cenová úroveň změněna. Změna na vyšší cenovou úroveň je bezplatná, ale snížení cenové úrovně je zpoplatněno (pokud jsou splněny podmínky a změna je schválena IPC) dle Administrativního ceníku VŠEM.

Jdi zpět