VŠEM > O VŠEM

Čas čtení: 1 min.O VŠEM

Vysoká škola ekonomie a managementu (VŠEM) realizuje studijní programy od roku 1996 v oblasti společenských věd pro téměř 2.500 studentů.

 • Oblast lidských zdrojů, financí, marketingu, reklamy, ekonomie, hospodářské politiky, práva, managementu, mezinárodních vztahů, podnikové a organizační kultury, psychologie, sociologie, veřejné správy atd.
 • Realizace více jak 60 studijních předmětů s možnosti vlastní individualizace studia a zkoušek.
 • Prezenční a kombinovaná forma studia v českém a anglickém jazyce.
 • Možnost studovat současně dva obory v rámci bakalářského (Bc./Bc.) a magisterského studia (Ing./MBA) v režimu snížených studijních poplatků.

Studijní programy akreditovány na národní (MŠMT ČR) a mezinárodní úrovni (ACBSP). V rámci mezinárodních programů mají studenti příležitost vzdělávat se na více jak 40 partnerských zahraničních univerzitách.

 • Interaktivní výukové a zkouškové aplikace v rámci výuky (videolearning, on-line videoforum, e-learningové aplikace učebních a studijních textů, elektronické testování znalostí).
 • Cyklus Hosté VŠEM a Praktických aplikací pro zapojení odborníků z praxe do výuky.
 • On-line profesních kurzy (MOOC) v rámci celoživotního vzdělávání.

Aplikace znalostí a jejich praktická uplatnitelnost ve formě cvičení a samostatných prací. Rozvoj schopností a dovedností studentů v oblasti komunikace, prezentace, argumentace, analýzy, vyjednávání a týmové práce.

 • Nadaní a znevýhodnění studenti mohou studovat díky stipendijnímu programu VŠEM až ve výši 100% školného.
 • Podpora neziskového sektoru v rámci společenské odpovědnosti a dodržování etického kodexu.
 • Výzkum realizovaný prostřednictvím Centra ekonomických studií a Centra inovačních studií.
 • VŠEM v Africe jako dlouhodobý projekt při budování základních škol (Etiopie).