VŠEM > Studium VŠEM > Oblasti a zaměření studia Ing. / MSc.

Oblasti a zaměření studia Ing. / MSc.

  • Definují odbornou oblast, na kterou se chce student v rámci studijního programu zaměřit.
  • Konkretizují odborné zaměření v rámci zvolené oblasti.
  • Specifikují strukturu povinně volitelných a volitelných předmětů s možností individuální volby.

Zaměření

  • sestavení unikátního zaměření studia výběrem z nabídky volitelných předmětů.