VŠEM > Studium VŠEM > Studijní poplatky > Obsah školného VŠEM

Čas čtení: 4 min.Obsah školného VŠEM

Zvýhodněné školné při studiu Bc. + Ing. na VŠEM

Cenová úroveň individualizuje nabídku studijních a administrativních služeb dle preferencí a potřeb studenta (Stipendium, Premium, Exclusive). Výše studijních poplatků / školného je garantována po celou standardní dobu (nepřerušeného) studia s tím, že školné je hrazeno za každý započatý/zapsaný akademický rok.

Školné dle cenových úrovní

PROGRAM / ŠKOLNÉ ROK
STIPENDIUMPREMIUMEXCLUSIVE
Bc. (3 roky)
40.000 Kč 60.000 Kč 80.000 Kč
Ing. (2 roky) 40.000 Kč 60.000 Kč 80.000 Kč
Ph.D. (3 roky) 40.000 Kč 60.000 Kč 80.000 Kč
MBA (1 rok) 60.000 Kč 90.000 Kč 120.000 Kč

Zvýhodněné školné

Roční zvýhodněné školné je možné uplatnit při studiu minimálně dvou po sobě navazujících studijních programů VŠEM dle výběru studenta.

PROGRAMY / ŠKOLNÉ ROK
STIPENDIUMPREMIUMEXCLUSIVE
Bc. + Ing.
- 50.000 Kč 70.000 Kč
Bc. / Ing. + MBA
- 60.000 Kč 80.000 Kč
Bc. + Ing. + MBA / Ph.D.
- 50.000 Kč 70.000 Kč

Srovnání obsahu školného

Základní srovnání obsahu jednotlivých cenových úrovní dle kontroly studia (zkouškové období a termíny, počet zkoušek), studijních poplatků (možnost rozdělení plateb a studentského úvěru), studijních textů (elektronická a tištěná forma). Podrobný obsah a srovnání cenových úrovní VŠEM pro rok 2018.

STIPENDIUMPREMIUMEXCLUSIVE
 • Rozdělení ročních plateb (až 2 splátky v rámci poplatku)
 • Studentský úvěr VŠEM (měsíční splátky 10 + 2)
 • Zkouškové pokusy v ceně školného (1 + 2)
 • Elektronická studijní literatura
 • Absolvování standardní doby studia
 • Plnění jedné z podmínek (50 % kreditů, studijní průměr do 2,0)
 • Studentské aktivity pro VŠEM
 • Rozdělení ročních plateb (až 3 splátky bez navýšení)
 • Studentský úvěr VŠEM (měsíční splátky 10 + 1)
 • Zkouškové pokusy v ceně školného (1 + 3)
 • Uznání předmětů z jiné VŠ
 • Možnost individuálního studijního plánu (ISP)
 • Zkouškové období v délce 12 měsíců
 • Elektronická a tištěná studijní literatura
 • Nadstandardní výuka cizího jazyka (AJ, NJ, FJ)
 • Vrácení 10% školného absolventům
 • Rozdělení ročních plateb (až 4 splátky bez navýšení)
 • Studentský úvěr VŠEM (měsíční splátky 10 + 0)
 • Studijní a administrativní asistent
 • Dvouoborové studium (Bc./Ing./MBA)
 • Zkouškové pokusy v ceně školného (1 + 4)
 • Mateřská škola VŠEM
 • Individuální termíny administrace studia
 • Kompletní výhody úrovně PREMIUM

Bc. + Ing.

 • Zvýhodněná cena ročního školného bakalářského (Bc./BBA) a navazujícího magisterského (Ing./MSc.) studijního programu VŠEM ve standardní délce studia 5 let.

Bc. / Ing. + MBA

 • Zvýhodněná cena ročního školného bakalářského (Bc./BBA) nebo navazujícího magisterského (Ing./MSc.) studijního programu VŠEM a profesního programu Master of Business Administration.

Bc. + Ing. + MBA / Ph.D.

 • Zvýhodněná cena ročního školného bakalářského (Bc./BBA), navazujícího magisterského (Ing./MSc.) studijního programu a profesního programu Master of Business Administration nebo doktorandského studijního programu (Ph.D.).

Cenová úroveň Stipendium

 • Zvýhodněná cena školného pro úroveň Stipendium je podmíněna plněním alespoň jedné ze stanovených studijních povinností (tj. uzavírání ročníku/kredity, studijní průměr).

Udělení diplomu BBA/MSc.

 • Vystavení diplomu Bachelor of Business Administration/Master of Science (BBA/MSc.) pro absolventy bakalářského (Bc.)/magisterského (Ing.) studijního programu VŠEM (mezinárodní akreditace ACBSP).

Dvouoborové studium VŠEM

 • Cenová úroveň EXCLUSIVE zahrnuje možnost souběžného studia dvou studijních oborů v rámci bakalářského (Bc./Bc.) a magisterského programu (Ing./MBA).
 • Po řádném ukončení studia jsou absolventovi vystaveny dva diplomy a dva dodatky k diplomu.
 • Výše studijních poplatků za dvouoborové studium činí 80.000 Kč/rok (Bc. + Bc.), respektive 120.000 Kč za 1. ročník a 80.000 Kč za 2.ročník (Ing. + MBA).

Administrativní ceník VŠEM

 • Zvolenou cenovou úroveň školného je možné v rámci cenových úrovní doplňovat/rozšiřovat prostřednictvím Administrativního ceníku VŠEM
 • Občané cizí státní příslušnosti (kromě SR) mohou zvolit pouze cenovou úroveň PREMIUM nebo EXCLUSIVE.