VŠEM > Studium VŠEM > Studijní poplatky > Obsah školného VŠEM

Čas čtení: 4 min.Obsah školného VŠEM

Zvýhodněné školné pro Bc. + Ing. na VŠEM!

Student si na základě svých administrativních a studijních preferencí stanovuje cenovou úroveň, která rozšiřuje studijní a administrativní servis/služby. Výše studijních poplatků je garantována po celou standardní dobu (nepřerušeného) studia s tím, že školné je hrazeno za každý započatý/zapsaný akademický rok.

Výše a obsah cenových úrovní

Obsah a srovnání jednotlivých cenových úrovní dle zkouškového období (zkouškové termíny, zkoušky), studijních poplatků (rozdělení plateb, studentský úvěr), administrace studia, studijních a učebních textů, prodloužení doby studia.

PROGRAMY / ŠKOLNÉ ROK
KLASIKSTANDARDPREMIUMEXCLUSIVE
Bc. (3 roky) / Ing. (2 roky) 20.000 Kč 40.000 Kč 60.000 Kč 80.000 Kč
Bc. + Ing. (5 let) - - 50.000 Kč 70.000 Kč
Bc. + Ing. + MBA (6 let) - - 40.000 Kč 60.000 Kč
Ph.D. (3 roky) - 40.000 Kč 60.000 Kč 80.000 Kč
MBA (1 rok) - - 80.000 Kč 100.000 Kč

Bc. + Ing. (5 let)

  • Zvýhodněná cena ročního školného pro studenty bakalářského (Bc./BBA) a navazujícího magisterského (Ing./MSc.) studijního programu VŠEM ve standardní délce studia 5 let.

Bc. + Ing. + MBA (6 let)

  • Zvýhodněná cena ročního školného pro studenty bakalářského (Bc./BBA), navazujícího magisterského (Ing./MSc.) studijního programu a profesního programu Master of Business Administration (MBA) ve standardní délce studia 6 let.

Zkouškové období / Zkouškové termíny / Zkoušky

 KLASIKSTANDARDPREMIUMEXCLUSIVE
Počet měsíců zkouškového a administrativního období 10 (září - červen) 10 (září - červen) 12 (září - srpen) 12 (září - srpen)
Počet zkouškových pokusů v ceně školného (ZP/ZK/SP) 1 + 1 1 + 2 1 + 3 1 + 4
Počet zkouškových omluv za akademický rok bez udání důvodu (Sick Days) 1 3 9 Neomezeně
Uznání zkoušek/předmětů z jiné VŠ/VŠEM (sestavení ISP a zkrácení studia) NE NE ANO ANO
Opravné termíny (zpoplatněné termíny v rámci kontroly studia) ANO NE NE NE
Mimořádné termíny (zpoplatněné termíny v rámci kontroly studia) ANO ANO NE NE
Rektorské termíny (zpoplatněné termíny v rámci kontroly studia) ANO ANO ANO NE
Individuální termíny zkoušek a konzultací nad rámec vypsaných termínů NE NE Zpoplatněno ANO
ECDL testování (certifikát ověřování počítačové gramotnosti) Zpoplatněno Zpoplatněno Zpoplatněno ANO

Studijní poplatky / Splátky / Studentský úvěr / ePlatby VŠEM

 KLASIKSTANDARDPREMIUMEXCLUSIVE
Rozdělení ročních studijních poplatků na splátky bez navýšení NE NE ANO (až 3 splátky) ANO (až 4 splátky)
Studentský úvěr VŠEM (rozložení školného na měsíční splátky s navýšením 10 + 1) NE NE ANO ANO
Úhrada studijních poplatků při zanechání studia za celou standardní dobu studia ANO ANO NE NE
Vrácení 10 % školného (ukončení ve standardní době, studijní průměr, docházka) NE NE ANO ANO
Sleva v aplkaci ePlatby VŠEM (učební texty, studijní literatura) 20% 40% 60% 80%
Univerzitní oblečení VŠEM (s logem / znakem VŠEM  v aplikaci ePlatby VŠEM) Zpoplatněno Zpoplatněno Zpoplatněno ANO

Administrace studia / Studijní a učební texty

 KLASIKSTANDARDPREMIUMEXCLUSIVE
Uzavírání ročníku splněním kreditů dle rozvrhu pro daný akademický rok ANO (90%) NE NE NE
Povinná docházka na výuková soustředění dle rozvrhu studenta ANO (90%) NE NE NE
Náhradní termíny (zpoplatněné termíny v rámci administrace studia) ANO ANO NE NE
Mimořádné termíny (zpoplatněné termíny v rámci administrace studia) ANO ANO NE NE
Učební texty VŠEM (základní studijní literatura studijního předmětu) Elektronické Elektronické Elektronické + Tištěné Elektronické + Tištěné
Přerušení studia v rámci standardní doby studia NE ANO ANO ANO
Dvouoborové studium (souběžné studium dvou studijních oborů Bc. / Ing.) NE NE NE ANO
Udělení profesního titulu MBA (absolventi Bc. / Ing. na VŠEM) Zpoplatněno Zpoplatněno ANO ANO
Vystavení mezinárodního diplomu pro absolventy VŠEM (BBA / MSc.) Zpoplatněno Zpoplatněno ANO ANO
Výuka studijního programu v anglickém jazyce (Bc. / Ing. / MBA / Ph.D.) NE NE NE ANO

Prodloužení doby studia

 KLASIKSTANDARDPREMIUMEXCLUSIVE
Prodloužení studia nad rámec standardní doby studia o trimestr NE NE ANO 12 měsíců zdarma
Prodloužení studia nad rámec standardní doby studia o 12 měsíců NE ANO ANO 12 měsíců zdarma
* Občané cizí státní příslušnosti (kromě SR) mohou zvolit pouze cenovou úroveň PREMIUM nebo EXCLUSIVE.

Udělení diplomu BBA/MSc.

  • Vystavení diplomu Bachelor of Business Administration/Master of Science (BBA/MSc.) pro absolventy bakalářského/magisterského studijního programu VŠEM (mezinárodní akreditace ACBSP).

Dvouoborové studium VŠEM

  • Cenová úroveň EXCLUSIVE zahrnuje možnost souběžného studia dvou studijních oborů v rámci bakalářského (Bc./Bc.) a magisterského programu (Ing./MBA).
  • Po řádném ukončení studia jsou absolventovi vystaveny dva diplomy a dva dodatky k diplomu.
  • Výše studijních poplatků za dvouoborové studium činí 80.000 Kč/rok (Bc. + Bc.), respektive 100.000 Kč za 1. ročník a 80.000 Kč za 2.ročník (Ing. + MBA).

Výuka v Anglickém jazyce

  • Studijní poplatky studijních programů VŠEM (Bc./Ing./MBA/Ph.D.) realizovaných v anglickém jazyce jsou stanoveny dle cenové úrovně EXCLUSIVE.

Administrativní ceník VŠEM