VŠEM > Studium VŠEM > Stipendia VŠEM > Olympijské stipendium

Olympijské stipendium

Ve spolupráci s Českým olympijským výborem (ČOV) je poskytováno olympijské stipendium (OS) jako součást sociálního programu ČOV, kdy podmínky pro udělení stipendia VŠEM upravují Vnitřní předpisy VŠEM a smlouva s ČOV.

 • Olympijské stipendium je určeno pro aktivní/bývalé sportovce, trenéry a metodické pracovníky s možností individuálního studijního a zkouškového plánu, kdy je velmi obtížné přizpůsobit podmínky studia tak, aby vrcholový sportovec (trenér, metodický pracovník) splnil požadované studijní povinnosti v rámci svých časových možností.
 • Olympijské stipendium umožňuje bezplatné individuální studium na VŠEM, a to s ohledem na časové možnosti vrcholového sportovce v rámci formy individuálního studijního plánu.
 • Olympijské stipendium je zpravidla udělováno na období standardní doby studia (+ 1 roku) s možností jeho odebrání v případě neplnění příslušných podmínek.
 • Držitel Olympijského stipendia uhradí "depozit" ve výši 10.000 Kč, který je mu navrácen v případě řádného ukončení studia v rámci období standardní doby studia. 

Podmínky udělení Olympijského stipendia

O přidělení olympijských stipendií rozhoduje Akademická rada VŠEM na základě dodaných podkladů žadatele a doporučení Českého olympijského výboru (ČOV).

 • Žádost o Olympijské stipendium je uváděna uchazečem v rámci I. kola PŘ (elektronický dotazník PŘ).
 • Do 10 dnů od I. kola přijímacího řízení je uchazečem do SIS VŠEM/Soubory uchazeče/studenta uložena esej v rozsahu 1 - 2 stran a podklady pro udělení Stipendia VŠEM (Pokud uchazeč podklady do 10 dní nedodá, je uvedené považováno za nesplnění podmínek pro udělení stipendia VŠEM a zahájení v daném termínu zahájení je možné jen v rámci volby z nabízených cenových úrovní).
 • Povinností je absolvování pohovoru v rámci přijímacího řízení (II. kolo PŘ), rezervace termínu je možná v rámci rezervační aplikace.

Podmínky v průběhu studia

Při nedodržení stanovených podmínek je olympijské stipendium odebráno a veškeré náklady spojené se studiem na VŠEM jsou následně hrazeny studentem (v případě hrubého porušení Vnitřních předpisů VŠEM dochází k odebrání OS již v průběhu studia).
 • Získání minimálně 10 ECTS kreditů (ZK, SP) v daném akademickém roce.
 • Student nesmí mít uloženou sankci za disciplinární přestupek dle Disciplinárního řádu VŠEM nebo přerušené studium v daném akademickém roce.
 • Studentova participace na propagaci VŠEM a studentských aktivitách (focení propagačních materiálů, sportovní kurzy, účast na Akademických hrách atd.).
 • Termín pro zaslání žádosti o prodloužení stipendia na další ročníky studia je dán podle termínu zahájení studia (říjen do 15.7., leden do 15.11., duben do 15.2.).
 • Dosažené sportovní výsledky a absolvovaný plán přípravy (ve formátu XLS, XLSX, DOC, DOCX) je zasílán prostřednictvím SIS VŠEM/Studijní formuláře/Stipendia, a to vždy na konci každého období, na které je stipendium poskytnuto.
 • Nezaslání podkladů pro udržení OS dochází k jeho odebrání pro daný akademický rok bez náhrady.
OLYMPIJSKÁ STIPENDIA VŠEM 2009 - 2020
 • Bába Jaroslav, skok do výšky - 3. místo LOH Atény
 • Bauer Lukáš, lyžování - 2.místo ZOH Turín, 2x 3.místo ZOH Vancouver
 • Burian Ladislav, basketbal - LOH Londýn 2012
 • Drahotová Anežka, atletika, MS
 • Dvořák Filip, kanoistika - LOH Londýn 2012
 • Elhotová Kateřina, basketbal - LOH Peking
 • Frydrych Petr, hod oštěpem
 • Hanušová Alena, basketbal - LOH Londýn 2012
 • Haselberger Zdeněk, rychlobruslení - MS
 • Havel Daniel, kanoistika - 3. místo LOH Londýn 2012
 • Holuša Jakub, běh - medailista ME, HMS
 • Hradílek Vavřinec, vodní slalom - 2. místo LOH Londýn 2012
 • Jakš Martin, 9. místo ZOH 2018
 • Kaška Pavel, krasobruslení - ME, MS
 • Kerbachová Anna, atletika - juniorská ME
 • Kolocová Kristýna, plážový volejbal - LOH Londýn 2012
 • Koukal Martin, běžecké lyžování - mistr světa
 • Krýzl Kryšof, lyžování - ZOH, MS
 • Kubová Simona, plavání - LOH Londýn 2012, 3. místo MS
 • Kudějová Kateřina, vodní slalom - 1. místo MS, ME
 • Kuf Jan, moderní pětiboj - 2x1.místo ME 2016
 • Kulma Pavel, rychlobruslení - MS
 • Marčeková Monika, basketbal - ČPT
 • Melich Lukáš, hod kladivem - 3. místo MS Moskva
 • Micka Jan, plavání - LOH Londýn
 • Moravčíková Martina, plavání - LOH Londýn 2012
 • Prášil Ladislav, vrh koulí - 3. místo HME
 • Rubeš Martin, šerm - 1.místo Univerziáda Neapol 2019
 • Sáblíková Martina, rychlobruslení - 1. místo ZOH
 • Samková Eva, snowboardcross - olympijská vítězka
 • Seemanová Barbora, plavání - 1. místo ME, LOH Tokio 2020
 • Staněk Tomáš, vrh koulí - MS
 • Štursa Vojtěch, skok na lyžích - ZOH 2018
 • Věnseková Andrea, plavání
 • Valíková Barbora, vodní slalom - MS
 • Verner Tomáš, krasobruslení - 1. místo ME, ZOH, MS
 • Vyoralová Tereza, basketbal - Euroliga
 • Závadová Barbora, plavání - 3. místo ME, LOH Londýn 2012