VŠEM > Pokyny VŠEM > Pokyny pro uchazeče

Čas čtení: 3 min.Pokyny pro uchazeče

Jak začít studovat na VŠEM?

Přehled administrativních úkonů pro uchazeče o studiu na VŠEM od podání elektronické přihlášky ke studiu (ePřihláška VŠEM) až po zahájení 1. ročníku studia.

Před odesláním ePřihlášky ke studiu

 • Vybrat vhodný studijní program (bakalářský Bc., magisterský Ing./MBA, doktorandský Ph.D.), studijní obor a formu studia (prezenční, kombinovaná, distanční).
 • Při vyplňování ePřihlášky přiložit potřebné podklady uchazeče o studium (doklady o nejvyšším dosaženém vzdělání dle studijních programů, viz Bc. - maturita, Ing./MBA/Ph.D. - vysokoškolský diplom; formuláře k Ph.D.),

Po odeslání ePřihlášky ke studiu

 • Vyčkat na informativního emailu (doporučujeme kontrolovat spamovou poštu), jehož součástí jsou i přihlašovací údaje do SIS VŠEM a odkaz k vyplnění Elektronického dotazníku přijímacího řízení.
 • Součástí emailu je odkaz do rezervačního systému, ve kterém si uchazeč může zvolit termín a čas nepovinné konzultace.
 • Občané cizí státní příslušnosti uhradí administrativní poplatek za ePřihlášku VŠEM (o vystavení faktury jsou informováni emailem).

I. kolo Přijímacího řízení (elektronický dotazník)

 • Vyplnit Elektronický dotazník přijímacího řízení (I. kolo) po přihlášení do SIS VŠEM.
 • Zkontrolovat v SIS VŠEM dodané podklady pro příslušný studijní program (doklad o nejvyšším dosaženém vzdělání a fotografie), kdy jejich dodateční vložení je možné prostřednictvím SIS VŠEM/Soubory studenta.
 • Výsledky přijímacího řízení do zpravidla 3 dnů od vyplnění dotazníku.

II. kolo Přijímacího řízení (nepovinné)

 • Osobní účast na II. kole přijímacího řízení (osobní konzultace se studijním poradcem pro individuální nastavení studia) v termínu zvoleném uchazečem.
 • Osobní pohovor je povinný pro občany cizí státní příslušnosti (vyjma SR) kvůli ověření znalostí výukového jazyka.

III. kolo Přijímacího řízení (program Ph.D.)

 • III. kolo je určeno pro uchazeče doktorandského studijního programu (Ph.D.), kdy jsou dále zjišťovány odborné předpoklady uchazeče na základě dodaných podkladů (profesní životopis/praxe, výzkumný záměr v rámci studia, přehled publikační činnosti).
 • Elektronické výsledky v SIS VŠEM/Přijímací řízení a výsledky, viz bodové hodnocení, Splnil/a ANO/NE.

Splnění podmínek PŘ (Splnil/a ANO)

 • Podklady pro zápis do studia (Vyrozumění o splnění podmínek přijímacího řízení, Prohlášení studenta k administraci a podmínkám studia na VŠEM), viz SIS VŠEM/Soubory studenta.
 • Úhrada studijních poplatků prostřednictvím aplikace ePlatby VŠEM (předpis k platbě v SIS VŠEM/Platby uchazeče/studenta).
 • Oskenované podepsané Prohlášení studenta vložit v jednom souboru do SIS VŠEM/Soubory studenta.
 • Elektronickou fotografii uchazeče v předepsaném formátu vložit do SIS VŠEM/Soubory studenta
 • Po splnění podmínek může student požádat o vystavení Potvrzení o studiu (prostřednictvím SIS VŠEM/Studijní formuláře) a to ještě před absolvováním Úvodu do studia.

Nesplnění podmínek PŘ (Splnil/a NE)

 • Nepřijetí ke studiu na základě nesplnění podmínek PŘ na VŠEM (možnost podání odvolání), viz Vyrozumění o nesplnění podmínek přijímacího řízení.
 • Možnost podání odvolání proti rozhodnutí rektora VŠEM do stanoveného data (do 30 dnů).
 • Možnost opětovného podání ePřihlášky ke studiu pro další termín zahájení studia.

Zápis do studia

 • Uchazeč se stává studentem vysoké školy pouze na základě splnění všech uvedených podmínek zápisu do studia, viz Splnění podmínek PŘ.
 • Součástí zahájení studia je povinná účast na úvodu do studia (administrace studia na VŠEM).

Odkazy