VŠEM > Pokyny VŠEM > Pokyny pro uchazeče > Pokyny pro uchazeče_2018

Čas čtení: 3 min.Pokyny pro uchazeče_2018

Jak začít studovat na VŠEM?

Přehled administrativních úkonů pro uchazeče o studiu na VŠEM od podání elektronické přihlášky ke studiu (ePřihláška VŠEM) až po zahájení 1. ročníku studia (podrobné pokyny vždy na stránkách VŠEM, viz Administrace studia, Studijní poplatky/Administrace plateb).

Před odesláním ePřihlášky ke studiu

 • Vybrat vhodný studijní program (bakalářský Bc., magisterský Ing./MBA, doktorandský Ph.D.), studijní obor a formu studia (prezenční, kombinovaná).
 • Při vyplňování ePřihlášky přiložit potřebné podklady uchazeče o studium pro registraci ePřihlášky do SIS (doklady o nejvyšším dosaženém vzdělání dle studijních programů, viz Bc. - maturita, Ing./MBA/Ph.D. - vysokoškolský diplom; formuláře k Ph.D.),
 • Vybrat vhodný termín konání přijímacího řízení (pro II. kolo PŘ), kdy náhradní a mimořádný termín je zpoplatněn.

Po odeslání ePřihlášky ke studiu

 • Vyčkat na zaslání pozvánky k PŘ na registrovaný e-mail uchazeče (doporučujeme kontrolovat spamovou poštu), jejíž součástí jsou i přihlašovací údaje do SIS VŠEM. Pozvánky jsou zasílány do 7 dnů od podání přihlášky ke studiu.
 • Zkontrolovat pozvánku k přijímacímu řízení - II. kolo.
 • Zkontrolovat si zaslané údaje (ePřihláška).
 • Občané cizí státní příslušnosti uhradí administrativní poplatek za ePřihlášku VŠEM, viz faktura v SIS VŠEM.

Před konáním PŘ (I. a II. kolo)

 • Vyplnit Elektronický dotazník přijímacího řízení (I. kolo) po přihlášení do SIS VŠEM (spuštěno nejpozději 14 dní před konáním II. kola přijímacího řízení), a to nejpozději 24 hod. před datem konání II. kola PŘ.
 • Zkontrolovat v SIS VŠEM dodané podklady pro příslušný studijní program (doklad o nejvyšším dosaženém vzdělání a fotografie), kdy jejich dodateční vložení je možné prostřednictvím SIS VŠEM/Soubory studenta.

Přijímací řízení (II. kolo)

 • Osobní účast na II. kole přijímacího řízení: registrace uchazeč (kontrola dokladu totožnosti), osobní konzultace se studijním poradcem pro individuální nastavení studia (kontrola údajů v E-přihlášce, podpis uchazeče).
 • Elektronické výsledky do 7 dnů v SIS VŠEM/Přijímací řízení a výsledky, viz bodové hodnocení, Splnil/a ANO/NE.

Přijímací řízení (Ph.D./III. kolo)

 • III. kolo je určeno pro uchazeče doktorandského studijního programu (Ph.D.), kdy jsou dále zjišťovány odborné předpoklady uchazeče na základě dodaných podkladů (profesní životopis/praxe, výzkumný záměr v rámci studia, přehled publikační činnosti).
 • Elektronické výsledky v SIS VŠEM/Přijímací řízení a výsledky, viz bodové hodnocení, Splnil/a ANO/NE.

Splnění podmínek PŘ (Splnil/a ANO)

 • Podklady pro zápis do studia (Vyrozumění o splnění podmínek přijímacího řízení, Prohlášení studenta k administraci a podmínkám studia na VŠEM), viz SIS VŠEM/Soubory studenta.
 • Úhrada studijních poplatků prostřednictvím eShopu VŠEM (předpis k platbě v SIS VŠEM/Platby uchazeče/studenta).
 • Oskenované podepsané Prohlášení studenta vložit v jednom souboru do SIS VŠEM/Soubory studenta).
 • Po splnění podmínek může student požádat o vystavení Potvrzení o zápisu do studia (prostřednictvím SIS VŠEM/Studijní formuláře) a to ještě před absolvováním Úvodu do studia.

Nesplnění podmínek PŘ (Splnil/a NE)

 • Nepřijetí ke studiu na základě nesplnění podmínek PŘ na VŠEM (možnost podání odvolání), viz Vyrozumění o nesplnění podmínek přijímacího řízení.
 • Vyřazení ePřihlášky z evidence SIS VŠEM (po 30 dnech od zaslání vyrozumění).
 • Možnost opětovného podání ePřihlášky ke studiu pro další termín zahájení studia.

Zápis do studia

 • Uchazeč se stává studentem vysoké školy pouze na základě splnění všech uvedených podmínek zápisu do studia, viz Splnění podmínek PŘ.
 • Součástí zahájení studia pro daný termín je povinná účast na úvodu do studia (administrace studia na VŠEM) a slavnostní imatrikulaci (imatrikulační slib, převzetí imatrikulační listiny).

Termíny dle konání přijímacího řízení (Duben 2018)

Termín přijímacího řízení4.3.20186.3.2018
Výsledek přijímacího řízení do 11.3.2018 13.3.2018
Podklady ze strany VŠEM do 20.3.2018 20.3.2018
Splnění podmínek Zápisu do studia do 1.4.2018 1.4.2018

Odkazy