You are browsing the czech version of this website. Do you want to switch to the english version?

VŠEM > Pokyny VŠEM > Pokyny pro zápis

Čas čtení: 3 min.Pokyny pro zápis

ELEKTRONICKÝ ZÁPIS

Přehled administrativních úkonů k Elektronickému zápisu (EZ) od výběru studijních předmětů až po kontrolu EZ (podrobné pokyny vždy na stránkách VŠEM, viz Administrace studia/Zápis uchazeče/studenta). EZ musí provést všichni studenti VŠEM.

Výběr studijních modulů

 • Prostudovat si Pokyny k EZ (soubor v pdf, viz Administrace studia/Zápis uchazeče/studenta).
 • Prostudovat si Strukturu a časový plán studia.
 • Podívat se do SIS VŠEM/Rozvrh studenta nebo Klasifikační přehled studenta a ujasnit si, které studijní předměty mám již zapsány.
 • Z předmětů, které mi zbývají k zapsání, vybrat nejlépe dle logické návaznosti doporučené Strukturou a časovým plánem studia a vstupními požadavky daných předmětů.
 • Vyčkat na informaci v Aktualitách o zveřejnění rozvrhů na další akademický rok a podívat se do SIS VŠEM/Rozvrh studenta/Rozvrh všech studijních skupin na termíny výuky (rozděleno po jednotlivých trimestrech).

Úhrada studijních poplatků (E-shop)

 • Přihlásit se do e-shopu pod stejnými přihlašovacími údaji jako do SIS VŠEM.
 • Provést objednávku na základě výběru konkrétní částky k úhradě (dle smlouvy o zajištění studia nebo vyrozumění o přijetí ke studiu). Uhradit objednávku.
 • Zkontrolovat, zda nemám neuhrazené faktury (např. za mimořádné termíny a služby).
 • Vyčkat na připsání provedených plateb do SIS VŠEM/Platby v SIS, připsání platby nelze jakkoliv uspíšit (offline připisování do SIS, délka trvání 3 - 5 dní).
 • Provádění objednávky na konci splatnosti studijních poplatků omezuje možnost výběru studijních modulů (vyčerpaná kapacita).

Elektronický zápis (1.7. – 31.8.)

 • Zkontrolovat, zda jsou všechny platby uhrazené.
 • SIS VŠEM/Rozvrh studenta/Vytvořit Elektronický zápis/Rozvrh.
 • Zvolit akademický rok, pro který zápis provádím.
 • Zapsat předměty do všech tří trimestrů bez ohledu na konec standardní doby nebo prodloužení studia, popřípadě potvrdit pevně stanovený rozvrh.
 • Je-li počet mnou dosud nezapsaných studijních předmětů nižší než počet trimestrů, zvolit do zbývajících trimestrů „Bez přímé výuky“.
 • Nemám-li již k zapsání žádný studijní modul, zvolit „Bez přímé výuky“ do všech tří trimestrů. Číslo u tohoto modulu není důležité, jen se nesmí opakovat stejná hodnota v rámci celého rozvrhu.
 • „Pokračovat“, zkontrolovat zápis a „Uložit“.

Elektronický zápis ISP (1.7. – 31.8.)

 • Mám-li schválenou žádost o Individuální studijní plán (zaslat do 1.8.)
 • Zvolit modul „ISP“ do trimestrů, u kterých žádám o zkrácení studia/ISP, případně „Bez přímé výuky“, neabsolvuji-li již žádnou výuku.

Změna Elektronického zápisu (1.7. – 31.8.)

 • SIS VŠEM/Rozvrh studenta/Vytvořit Elektronický zápis/Rozvrh.
 • Anulovat původní zápis výběrem „Zvolte“ ve všech třech trimestrech. Uložit.
 • Vytvořit nový EZ.
 • Uložit volbu nového EZ.

Kontrola Elektronického zápisu

 • Kliknout na příslušný akademický rok v SIS VŠEM/Rozvrh studenta
 • Ve Webmailu VŠEM zkontrolovat přijetí e-mailu „Zápisový list“

Odkazy