VŠEM > Studium VŠEM > Oblasti a zaměření studia Ing. / MSc. > Politologie a mezinárodní vztahy Ing. / MSc.

Politologie a mezinárodní vztahy Ing. / MSc.

 • Politický management
 • Mezinárodní management
 • Globalizace
 • Prezenční (2 - 3x / týden)
 • Kombinovaná I (1x / víkend / 14 dní)
 • Kombinovaná II (1x / trimestr)
 • Distanční (kdykoli on-line)

Nabídka zaměření z oblasti POLITOLOGIE

 • Obsah zaměření navržené odborníky z organizací a firem Úřad vlády, Ministerstvo zahraničí, Billigence...
 • Participace na výuce nebo vedení projektů/prací osobnostmi z oblasti Politologie a mezinárodních vztahů.
 • Přednášející z řad veřejně známých osobností, ministerských a zastupitelských funkcí...
 • Profesní uplatnění studentů již v průběhu I. ročníku.
 • Získání znalostí pro odbornou orientaci v oblastech lidských zdrojů, psychologie, práva, financí, ekonomie...
 • Možnost změny zaměření i v průběhu studia, pokud změníte své preference.

Politický management

Politika je řízena veřejným zájmem a veřejný zájem nutně musí sledovat určitá pravidla, která jako společnost ctíme, ať už ta psaná či ta všeobecně sdílená. Pojďte proniknout do toho, jak dělat politiku dobře, tedy jak tato pravidla dodržovat. Nabízí se vám skvělá průprava k vaší budoucí aktivitě na poli věcí veřejných, ať už budete přímo v politice, v institucích coby úředníci, nebo třeba v neziskových či lobbistických organizacích.

Předměty zaměřeníProfilové předměty
 • Volby a volební systémy II
 • Politické kampaně II
 • Management změny
 • Systémy řízení
 • Krizový management
 • Ekonomické a sociální inovace
 • Manažerská ekonomie
 • Právo
 • Strategický management
 • Manažerská ekonomika
Asistent poslance, zastupitele, senátora, Ekonomický diplomat, Ministerský rada, Diplomat, Vedoucí pozice pro oblast zahraničních vztahů (obce, kraj, správní úřad), Tiskový mluvčí

Mezinárodní management

Svět businessu vyžaduje zvládnout základy mnoha různých specializací. Manažer strojírenské firmy, softwarové “garáže” nebo ředitel kliniky musejí rozumět lidem, marketingu, obchodu, financím, pracovnímu zákoníku a právnímu rámci okolo jejich vlastní činnosti. Zároveň musí zvládnout leadership, musí mít vizi, být schopen řešení problémů, které se vyskytují nenadále a bez ohlášení.

To vše v podmínkách, kdy technologie mění zavedené postupy a metody rychleji než kdy jindy. A zejména v situaci, kdy není možné přemýšlet v hranicích českého trhu. Pronikněte do práva a ekonomických i kulturních souvislostí v mezinárodním měřítku.

Předměty zaměřeníProfilové předměty
 • Globální politika II
 • Sdílená ekonomika II
 • Management změny
 • Systémy řízení
 • Právo EU
 • Ekonomické a sociální inovace
 • Manažerská ekonomie
 • Právo
 • Strategický management
 • Manažerská ekonomika
Manažer, Krizový manažer, Specialista v oblasti managementu rizik

Globalizace

Od nástupu digitálních technologií už nelze odmítat globalizaci. Veškeré ekonomické procesy, ale veřejná politika a mezinárodní vztahy se odehrávají v mezinárodním, globálním rozměru. Rozumět jak vztahům mezi jednotlivými státy a nadnárodními strukturami, ale také znát jejich ekonomickou provázanost, je klíčové pro jakýkoliv významnější business i institucionální spolupráci. Získejte tuto kvalifikaci a zužitkujte ji na pracovním trhu.

Předměty zaměřeníProfilové předměty
 • Globální politika
 • Globální podnikání
 • Management změny
 • Systémy řízení
 • Právo EU
 • Ekonomické a sociální inovace
 • Manažerská ekonomie
 • Právo
 • Strategický management
 • Manažerská ekonomika
Asistent poslance, zastupitele, senátora, Ekonomický diplomat, Ministerský rada, Diplomat, Vedoucí pozice pro oblast zahraničních vztahů (obce, kraj, správní úřad)

DALŠÍ OBLASTI ZAMĚŘENÍ STUDIA

"Učí mě odborníci z praxe, kteří nejsou nudní!"

"Mám vše nastavené tak, jak potřebuji."

"Studuji on-line, odkudkoli a kdykoli."

"Platím jen 2.000 Kč/měsíc!"

Celé rozhovory na YouTube Studium VŠEM

Přednášky s panem doktorem Svobodou jsou velmi zajímavé a propojené s příklady z praxe. Nikdy by mě nenapadlo, že mi bude přednášet bývalý ministr. Dosud jsem se moc o politiku nezajímal, ale změnil jsem názor. Jeho osobitý humor při přednáškách je mi vlastní.

Pan doktor je velice inteligentní, má velký přehled o všech aktuálních tématech. Jsem velice ráda, že jsme na tento předmět měli právě jeho.

Přednášky měly klidnou, přátelskou atmosféru. Pedagog je odborník, který dbá na praktickou stránku předmětu, teorie nebyla v jeho podání pouze nudné odříkávání definic, ale skvěle ihned doplňoval o příklady/zážitky z praxe.