VŠEM > O VŠEM > Struktura a lidé VŠEM > Poradna VŠEM

Čas čtení: 2 min.Poradna VŠEM

Odborné poradenství VŠEM nabízí individuální konzultace odborníků v daných oblastech profesního, rozvojového, pedagogického a právního poradenství. Poradna VŠEM je realizována formou individuálních konzultací buď prostřednictvím písemného kontaktu, nebo osobně v prostorách VŠEM.
  • Písemné konzultace (elektronicky) jsou realizovány s odborným poradcem prostřednictvím anonymního Poradenského formuláře VŠEM
  • Odborné poradenství je k dispozici v 1. NP (kancelář č. 106) každý druhý týden v měsíci.
  • Do poradny je nutné se předem objednat přes SIS/Studijní formulář/Žádost/dotaz, a to nejpozději k poslednímu dni v měsíci předcházejícímu termínu konání Právní/Pedagogicko-profesní/Finanční/Studijní poradny, Rozvojovového centra, Koučování studia. Spolu s objednávkou student zašle obsah konzultace; případně i koncept své závěrečné práce (Studijní poradna).

Úřední doba Poradny VŠEM

PORADNA VŠEM
ÚŘEDNÍ DOBA
PORADCEPOZNÁMKA
Finanční pondělí 15:00 - 16:00 Ing. Michal Šubrt studijní poplatky
Právní úterý 16:00 - 17:00 JUDr. Věra Hrouzková pracovní a občanské právo
úterý 17:00 - 18:00 JUDr. Jaroslav Hrouzek, CSc. obchodní právo
Pedagogicko profesní středa 16:00 - 17:00 Ing. Helena Smolová, Ph.D. pedagogické a profesní
Koučování studia středa 17:00 - 18:00 Ing. Iveta Hlaváčová, MBA koučování studia
Studijní čtvrtek 16:00 - 17:00 Ing. Lucie Vnoučková, Ph.D., Mgr. Jana Bauernöplová administrace a metodologie závěrečných prací
Rozvojové centrum
čtvrtek 17:00 - 18:00 PhDr. Ivana Šnýdrová, CSc. rozvojové poradenství

Finanční poradenství

V rámci Finanční poradny je studentům nabídnuta možnost konzultací v oblasti studijních poplatků (termín splatnosti studijních poplatků, obsah jednotlivých cenových úrovní...). Konzultace vychází z rámce Vnitřních předpisů VŠEM. Finanční poradenství poskytuje Ing. Michal Šubrt.

Koučování studia

V rámci „Koučování studia“ lze konzultovat situace, do kterých se mohou studenti dostat během svého studia, či při jeho ukončování (např. nejasné priority, problémy s časem, sladění pracovního, osobního života a studia, adaptace po nástupu na VŠ, nespokojenost, přetížení, ztráta motivace ke studiu apod.).  Koučování studia s Ing. Ivetou Hlaváčovou, MBA.

Pedagogicko profesní poradenství

Pedagogicko - profesní poradenství je zaměřeno na problémy při hledání vlastního talentu, dispozic a osobních kvalit. Hledání vhodného pracovního uplatnění. Pedagogicko - profesní poradenství poskytuje Ing. Helena Smolová, Ph.D.

Právní poradenství

V rámci právního poradenství jsou poskytovány krátké informativní porady, zejména kde a jakým způsobem by mohl žadatel svůj nárok nejlépe uplatnit. Právní poradenství neslouží k vyřešení komplikovanějších kauz. V takovém případě je třeba obrátit se přímo na advokáta se žádostí o kvalifikovanou právní pomoc prováděnou za úplatu. Právní poradenství poskytuje JUDr. Věra Hrouzková, JUDr. Jaroslav Hrouzek, CSc. (externí spolupracovníci Katedry podnikové ekonomiky).

Rozvojové centrum

Rozvojové poradenství podporuje při hledání vlastního talentu, dispozic a osobních kvalit, pomáhá řešit vztahové nebo osobní problémy. Rozvojové poradenství poskytuje  PhDr. Ivana Šnýdrová, CSc.

Studijní poradenství

V rámci Studijní poradny VŠEM mohou studenti konzultovat své závěrečné práce: 1) Administrace závěrečné práce (termíny, podmínky a formální požadavky pro zadání práce a finální verzi, absolvování ZZK, obhajoba, prodloužení harmonogramu, opravné pokusy) 2) Metodologie a odborná část (výběr vhodného tématu, koncepty zpracování práce, postup a harmonogram, metody vědecké práce, doporučení vhodného vedoucího práce; konzultace neslouží k vedení již zahájené práce).  Poradenství k závěrečným pracím vede Mgr. Jana Bauernöplová, Ing. Lucie Vnoučková, Ph.D.

< zpět

Ing. Iveta Hlaváčová, MBA

Ing. Iveta Hlaváčová, MBA

Koučování studia

Certifikovaná profesionální osobní i firemní koučka a konzultantka více než 15tiletou zkušeností a znalostí firemního prostředí na manažerských, konzultantských i jiných pracovních pozicích. www.coaching-space.cz Absolventka vysoké školy ekonomie a managementu.