VŠEM > Studium VŠEM > Studentské aktivity > Přehled studentských aktivit VŠEM_ aktualizace

Přehled studentských aktivit VŠEM_ aktualizace

Praktické aplikace VŠEM

Praktické aplikace VŠEM

Realizace / odborné vedení praktické aplikace studentem.

 • Formulář k realizaci Praktické aplikace
 • Nutné předchozí schválení ADK VŠEM (student zasílá k posouzení vyplněný formulář).
 • Před realizací je nutné absolvovat ukázkovou prezentaci a zaslat finální verzi prezentace semináře.
 • Termín pro plánování aktivity: 4 měsíce předem (vazba na rozvrhy), příp. dle individuální dohody.
 • Až plný počet bodů / rok
Společenské akce

Společenské akce

Návrh a realizace společenských a vzdělávacích akcí VŠEM (např. Měsíc marketingu, Marketingový festival, Studentské konference, atd.).

 • Formulář k organizaci společenských akcí
 • Nutné předchozí schválení ADK VŠEM (student zasílá k posouzení vyplněný formulář).
 • Student zajišťuje přípravu, organizaci, průběh, dokumentaci (foto/video), sdílení na sociálních sítích.
 • Aktivitu je nutné organizovat s dostatečným předstihem (cca 6 měsíců), kdy může dojít k obsazení veškerých disponibilních termínů v daném AR jinými akcemi, příp. dle individuální dohody.
 • Až plný počet bodů / rok
Vedení studijní skupiny

Vedení studijní skupiny

Komunikace se studijní skupinou, poradenství, informování o aktualizacích, komunikace s vedoucí IPC.

Průvodce studiem na VŠEM

Průvodce studiem na VŠEM

Komunikace s uchazeči o studium na VŠEM, zodpovídání dotazů z pohledu studenta s administrativní podporou IPC VŠEM.

Pobyty / exkurze pro studenty

Pobyty / exkurze pro studenty

Organizace sportovních kurzů / pobytů či exkurzí do firem / provozoven.

 • Formulář k organizaci kurzu / exkurze
 • Nutné předchozí schválení ADK VŠEM (student zasílá k posouzení vyplněný formulář).
 • Student zajišťuje přípravu, propagaci (komunikaci se studenty a veřejností, sociální sítě), organizační zajištění akce, minimální účasti studentů (10 - 20, dle typu akce), dokumentaci (foto/video), sdílení na sociálních sítích.
 • Zaměření akce se nesmí opakovat v rámci akademického roku.
 • Aktivitu je nutné organizovat s dostatečným předstihem (6 měsíců), kdy může dojít k obsazení veškerých disponibilních termínů v daném AR jinými akcemi, příp. dle individuální dohody.
 • 10 - 15 bodů (dle časové náročnosti)
Osobnost z praxe

Osobnost z praxe

Zajištění odborníka z praxe, který by se podílel (jednorázově) na výuce tematicky blízké oboru hosta.

 • Formulář s představením osobnosti z praxe
 • Nutné předchozí schválení ADK VŠEM (student zasílá k posouzení vyplněný formulář).
 • Student dále zajišťuje přípravu, propagaci (komunikaci se studenty a veřejností, sociální sítě), realizaci na místě (komunikace s hostem), dokumentaci (foto/video), sdílení na sociálních sítích.
 • Termín pro plánování aktivity: 4 měsíce předem (vazba na rozvrhy, výuku), příp. dle individuální dohody.
 • 5 - 10 bodů
Hosté VŠEM

Hosté VŠEM

Přednáškový cyklus Hosté VŠEM (výběr a doporučení veřejně známé osobnosti).

 • Formulář Hosté VŠEM
 • Nutné předchozí schválení ADK VŠEM (student zasílá k posouzení vyplněný formulář).
 • Student dále zajišťuje přípravu, propagaci (komunikaci se studenty a veřejností, sociální sítě), realizaci na místě (komunikace s hosty a účastníky), dokumentaci (foto/video), sdílení na sociálních sítích.
 • Aktivitu je nutné organizovat s dostatečným předstihem (cca 6 měsíců), kdy může dojít k obsazení veškerých disponibilních termínů v daném AR jinými akcemi, příp. dle individuální dohody.
 • 10 bodů
Skill-Port VŠEM

Skill-Port VŠEM

Realizace přednáškového cyklu Skill-Port VŠEM - forma praktického workshopu.

 • Formulář Skill-Port VŠEM
 • Nutné předchozí schválení ADK VŠEM (student zasílá k posouzení vyplněný formulář).
 • Student dále zajišťuje přípravu, propagaci (komunikaci se studenty a veřejností, sociální sítě), realizaci na místě (komunikace s hosty a účastníky), dokumentaci (foto/video), sdílení na sociálních sítích.
 • Aktivitu je nutné organizovat s dostatečným předstihem (cca 4 měsíce), kdy může dojít k obsazení veškerých disponibilních termínů v daném AR jinými akcemi, příp. dle individuální dohody.
 • 7 bodů
Mezinárodní studentský klub VŠEM

Mezinárodní studentský klub VŠEM

Soustavná a dlouhodobá práce s mezinárodními studenty VŠEM.

 • Formulář k žádosti o členství v MSK VŠEM
 • Nutné předchozí schválení ADK VŠEM (student zasílá k posouzení vyplněný formulář).
 • Organizace volnočasových aktivit, studijní tutoring, podpora v rámci administrace studia, členství v MSK.
 • Nutná znalost anglického jazyka na komunikativní úrovni.
 • 5 - 10 bodů / rok
Tvorba / překlad titulků pro Videolearning

Tvorba / překlad titulků pro Videolearning

Vytváření nebo překlad titulků pro jednotlivé studijní předměty VŠEM.

 • Titulky v českém, anglickém i ruském jazyce na úrovni rodilého mluvčího.
 • Student titulky přepisuje dle mluveného slova ve videolearningu.
 • Registrace pro tuto aktivitu bude probíhat od 20.09.2021 do 26.09.2021 prostřednictvím Rezervační aplikace VŠEM.
 • Termín pro zpracování aktivity: 1 trimestr
 • 5 bodů (ČJ) / 10 bodů (cizí jazyk)
Sociální sítě VŠEM

Sociální sítě VŠEM

Předávání zkušeností se studiem na VŠEM v rámci sociálních sítí, zapojení se do diskuzí, sdílení příspěvků s označením @studium_vsem.

 • Formulář k zaznamenané propagační aktivitě
 • Student zasílá vyplněný formulář (závěrečnou zprávu včetně PrtSc) ke konci ročníku/AR (není předem schvalováno ze strany VŠEM).
 • Propagace školy a akcí pořádaných školou na sociálních sítích.
 • Jedná se o soustavnou spolupráci (roční).
 • Doporučení na jehož základě se uchazeč přihlásí na VŠEM (uvede v ePřihlášce VŠEM v sekci "motivace ke studiu")
 • Tato aktivita je určena pouze pro aktivní uživatele sociálních sítí.
 • 5 - 10 bodů / rok
Rozhovor se studentem (video)

Rozhovor se studentem (video)

Rozhovor s úspěšným studentem či absolventem VŠEM, který se s diváky podělí o svůj životní příběh a zkušenosti se studiem na VŠEM.

Sportovní a volnočasové aktivity

Sportovní a volnočasové aktivity

Návrh a realizace volnočasových sportovních a kulturních akcí pro studenty a absolventy VŠEM.

 • Formulář ke sportovním a volnočasovým aktivitám
 • V případě potřeby součinnosti ze strany VŠEM je nutné předchozí schválení ADK VŠEM (student zasílá k posouzení vyplněný formulář).
 • Pokud byla akce již realizována, student zasílá vyplněný formulář (výstup z akce včetně fotodokumentace) zpětně (není předem schvalováno ze strany VŠEM). Podmínkou je splnění minimální účasti studentů.
 • Student dále zajišťuje přípravu a organizaci akce, propagaci (komunikaci se studenty a veřejností, sociální sítě), minimální účast studentů (10), dokumentaci (foto/video), sdílení na sociálních sítích.
 • Zaměření akce se nesmí opakovat v rámci akademického roku.
 • Aktivitu je nutné organizovat s dostatečným předstihem (cca 4 měsíce), kdy může dojít k obsazení veškerých disponibilních termínů v daném AR jinými akcemi, příp. dle individuální dohody.
 • 3 - 7 bodů
Ekonomické listy VŠEM / Výzkum CES VŠEM

Ekonomické listy VŠEM / Výzkum CES VŠEM

Tvorba odborných recenzovaných článků na daná témata ve spolupráci s lektory VŠEM.

 • Spolupráce na výzkumné činnosti VŠEM v rámci Centra ekonomických studií VŠEM a Centre for innovation studies VŠEM.
 • Student zasílá informaci ohledně oblasti svého zájmu, na jejíž základě mu je doporučen lektor vhodný k oslovení.
 • 5 bodů
Spolupráce se střední školou

Spolupráce se střední školou

Zprostředkování spolupráce mezi VŠEM a zástupci střední školy (prezentace studentů, zaměstnanců VŠEM, možnost distribuce propagačních materiálů apod.).

 • Student zasílá informace o škole a návrh konkrétního způsobu spolupráce včetně možných termínů/období.
 • V případě prezentace je nutné absolvovat ukázkovou prezentaci se zástupci VŠEM.
 • 5 bodů
Překlad podkladů

Překlad podkladů

Překlad studijních, administrativních či propagačních materiálů (např. pokyny, informační letáky, plakáty, apod.) do cizího jazyka.

 • Nutná znalost zvoleného cizího jazyka na velmi pokročilé úrovni či rodilého mluvčí.
 • V případě kvalitního překladu je možné aktivitu realizovat opakovaně.
 • Registrace zájemců o tuto aktivitu bude probíhat od 20.09.2021 do 26.09.2021 prostřednictvím Rezervační aplikace VŠEM.
 • 5 bodů
Smlouva o spolupráci

Smlouva o spolupráci

Zajištění smlouvy o spolupráci mezi VŠEM a organizací, kde studenti VŠEM mohou vykonávat odbornou praxi.

Smluvní výzkum

Smluvní výzkum

Zajištění smlouvy o spolupráci mezi VŠEM a organizací, která má zájem o zpracování výzkumu v oblasti ekonomiky/managementu/marketingu/lidských zdrojů.

 • Formulář ke zprostředkování smluvního výzkumu
 • Student předem kontaktuje vybranou organizaci a následně zasílá vyplněný formulář s návrhem smluvního výzkumu k posouzení ADK VŠEM (čeho se výzkum bude týkat, apod.).
 • Podpis smlouvy o smluvním výzkumu.
 • Student zajistí podpis smlouvy, zašle podepsanou smlouvu.
 • Vzor smlouvy v požadované oblasti výzkumu bude studentovi zaslán na požádání.
 • 5 bodů
Medailonek / vizitka studenta VŠEM

Medailonek / vizitka studenta VŠEM

Natočení krátkého medailonku / vizitky studenta v Audiovizuálním studiu VŠEM.

 • Ze strany VŠEM je zajištěno natáčení i postprodukce (střih a zveřejnění).
 • Doporučujeme předchozí konzultaci podoby prostřednictvím Studijních formulářů.
 • 5 bodů
Akce VŠEM

Akce VŠEM

V průběhu roku jsou studenti oslovováni ze strany VŠEM s nabídkou organizační podpory na vybraných akcích.

 • Den otevřených dveří - uvádění uchazečů, odpovídání na otázky uchazečů z pohledu studenta. Zpravidla od 17 hod., cca 3 hodiny.
 • Promoce - navádění hostů, práce v šatně.
 • Hosté VŠEM a jiné akce - navádění hostů, práce v šatně.
 • 2 - 5 bodů / akce
Slevy pro studenty / absolventy VŠEM

Slevy pro studenty / absolventy VŠEM

Zprostředkování slev pro studenty a absolventy VŠEM v rámci zaměstnavatele, případně vlastní společnosti studenta.

 • Formulář k zajištění studentských slev
 • Nutné předchozí schválení ADK VŠEM (student zasílá k posouzení vyplněný formulář).
 • Slevy se musí týkat vzdělávání, předplatného, členství, kulturních a společenských akcí, literatury, vzdělávacích a rozvojových kurzů, cestování, atd.
 • Sleva musí být platná po dobu min. 6 měsíců.
 • 2 - 5 bodů
Podcasty VŠEM

Podcasty VŠEM

Student připraví podcast zaměřující se buď na jeho osobní pohled na VŠEM (pozitiva, negativa, jak probíhá studium, tipy na hladký průběh studia, apod.), administrativní postupy nebo na odborné téma z praxe (finance, daně, právo, ekologie, apod.).

 • Formulář k návrhu podcastu
 • Nutné předchozí schválení ADK VŠEM (student zasílá k posouzení vyplněný formulář). V případě administrativních postupů je nutné zaslat předem i scénář kvůli kontrole správnosti informací.
 • Délka trvání cca 20-40 minut.
 • Nahrávku student zasílá prostřednictvím odkazu ke stažení.
 • Možnost natočit v Audiovizuálním studiu VŠEM.
 • 2 - 5 bodů / podcast (v závislosti na kvalitě a originalitě nahrávky)
Selfie videa

Selfie videa

Krátké video na jedno z navrhovaných témat (případně vlastní téma).

 • Student video natáčí sám, kdy ze strany VŠEM je zajištěna postprodukce (střih a zveřejnění).
 • Formát videa je k dispozici na kanále Youtube VŠEM.
 • Video student zasílá prostřednictvím odkazu ke stažení.
 • Bodové ohodnocení záleží na kvalitě a originalitě nahrávky.
 • V rámci AR je možné vytvořit více videí pod podmínkou, že každé bude tematicky jiné.
 • Doporučujeme předchozí konzultaci podoby prostřednictvím Studijních formulářů.
 • 1 - 5 bodů / téma
Dobročinné aktivity

Dobročinné aktivity

Fyzické zapojení do dobročinné aktivity, např. darování krevních složek, realizace/aktivní participace na charitativní akci/sbírce, pomoc potřebným (např. výpomoc v domově pro seniory, dětském domově, zvířecím útulku, atd.), šíření povědomí o charitativních projektech, apod.

 • Formulář pro závěrečnou zprávu
 • Student zasílá vyplněný formulář (závěrečnou zprávu včetně PrtSc sdílených příspěvků) v průběhu daného trimestru zástupcům dobročinného spolku Studenti VŠEM pomáhají.
 • Student zdokumentuje svou dobročinnou aktivitu (foto/video) a výsledek uveřejní na sociálních sítích s označením @studium_vsem a @studentivsempomahaji.
 • Ve vybraných případech může ADK VŠEM aktivitu vyhodnotit jako celoroční.
 • Odeslání finančního daru a podobné jednorázové zapojení nelze chápat jako plnohodnotné zapojení do této aktivity.
 • 1 - 5 bodů / trimestr
Úprava prezentací pro Videolearning/výuku

Úprava prezentací pro Videolearning/výuku

Formální úprava prezentací pro jednotlivé studijní předměty VŠEM.

 • Přepis textu do vzorové prezentace a formátování.
 • Registrace pro tuto aktivitu bude probíhat od 20.09.2021 do 26.09.2021 prostřednictvím Rezervační aplikace VŠEM.
 • Termín pro zpracování aktivity: 1 trimestr
 • 3 body
Účast na společenských akcích

Účast na společenských akcích

Absolventská setkání, Studentské konference, Studentské akce (Seznamovák, Zimovák, Zakončovák), sportovní aktivity a reprezentace VŠEM.

 • Student zasílá informaci o své účasti, která je následně ověřena u organizátora.
 • 1 - 3 body / akce