VŠEM > Studium VŠEM > Přehled studentských aktivit VŠEM

Přehled studentských aktivit VŠEM

Studenti přichází s vlastními návrhy, které jsou realizovatelné dle jejich preferencí, nebo si vybírají z následujícího seznamu, který slouží především pro inspiraci.

 • Student vždy zasílá svůj návrh či vybranou aktivitu ze seznamu prostřednictvím Studijní formuláře/Žádost/dotaz, a to pouze v podobě vyplněného Formuláře k danému typu aktivity (u aktivit, které již proběhly, či jsou závazně domluvené, není nutné vyplněný formulář zasílat).
 • Studentské aktivity jsou schvalovány ze strany VŠEM, která rovněž připravuje harmonogram aktivit a událostí.
 • Každá z aktivit může být realizována max. 1x/AR
 • Níže uvedené bodové ohodnocení je pouze ilustrativní, kdy záleží na celkové kvalitě provedení dané aktivity.
 • Pokud se na aktivitě podílí více studentů, body jsou rozděleny poměrově.
 • Body za studentské aktivity jsou evidovány v SIS VŠEM (ABS), kdy je nyní uvedený bodový stav v rámci aktuálního AR.
 • Studenti realizují studentské aktivity vždy do konce ročníku dle termínu zahájení studia (do 31.8./31.12./31.3.)
 • Body získané nad stanovený limit se převádějí do dalšího ročníku.
Forma studia
Minimální počet bodů / ročník
Prezenční 20 bodů
Kombinovaná / Distanční 15 bodů

Studentské aktivity VŠEM

Praktické aplikace VŠEM

Praktické aplikace VŠEM

Realizace / odborné vedení praktické aplikace studentem.

 • Formulář k realizaci Praktické aplikace
 • Nutné předchozí schválení ADK VŠEM (student zasílá k posouzení vyplněný formulář).
 • Před realizací je nutné absolvovat ukázkovou prezentaci a zaslat finální verzi prezentace semináře.
 • Termín pro plánování aktivity: 4 měsíce předem (vazba na rozvrhy), příp. dle individuální dohody.
 • Až plný počet bodů / rok
Společenské akce

Společenské akce

Návrh a realizace společenských a vzdělávacích akcí VŠEM (např. Měsíc marketingu, Marketingový festival, Studentské konference, atd.).

 • Formulář k organizaci společenských akcí
 • Nutné předchozí schválení ADK VŠEM (student zasílá k posouzení vyplněný formulář).
 • Student zajišťuje přípravu, organizaci, průběh, dokumentaci (foto/video), sdílení na sociálních sítích.
 • Aktivitu je nutné organizovat s dostatečným předstihem (cca 6 měsíců), kdy může dojít k obsazení veškerých disponibilních termínů v daném AR jinými akcemi, příp. dle individuální dohody.
 • Až plný počet bodů / rok
Vedení studijní skupiny

Vedení studijní skupiny

Komunikace se studijní skupinou, poradenství, informování o aktualizacích, komunikace s vedoucí IPC.

Pobyty / exkurze pro studenty

Pobyty / exkurze pro studenty

Organizace sportovních kurzů / pobytů či exkurzí do firem / provozoven.

 • Formulář k organizaci kurzu / exkurze
 • Nutné předchozí schválení ADK VŠEM (student zasílá k posouzení vyplněný formulář).
 • Student zajišťuje přípravu, propagaci (komunikaci se studenty a veřejností, sociální sítě), organizační zajištění akce, minimální účasti studentů (10 - 20, dle typu akce), dokumentaci (foto/video), sdílení na sociálních sítích.
 • Zaměření akce se nesmí opakovat v rámci akademického roku.
 • Aktivitu je nutné organizovat s dostatečným předstihem (6 měsíců), kdy může dojít k obsazení veškerých disponibilních termínů v daném AR jinými akcemi, příp. dle individuální dohody.
 • 10 - 15 bodů (dle časové náročnosti)
Osobnost z praxe

Osobnost z praxe

Zajištění odborníka z praxe, který by se podílel (jednorázově) na výuce tematicky blízké oboru hosta.

 • Formulář s představením osobnosti z praxe
 • Nutné předchozí schválení ADK VŠEM (student zasílá k posouzení vyplněný formulář).
 • Student dále zajišťuje přípravu, propagaci (komunikaci se studenty a veřejností, sociální sítě), realizaci na místě (komunikace s hostem), dokumentaci (foto/video), sdílení na sociálních sítích.
 • Termín pro plánování aktivity: 4 měsíce předem (vazba na rozvrhy, výuku), příp. dle individuální dohody.
 • 5 - 10 bodů
Hosté VŠEM

Hosté VŠEM

Přednáškový cyklus Hosté VŠEM (výběr a doporučení veřejně známé osobnosti).

 • Formulář Hosté VŠEM
 • Nutné předchozí schválení ADK VŠEM (student zasílá k posouzení vyplněný formulář).
 • Student dále zajišťuje přípravu, propagaci (komunikaci se studenty a veřejností, sociální sítě), realizaci na místě (komunikace s hosty a účastníky), dokumentaci (foto/video), sdílení na sociálních sítích.
 • Aktivitu je nutné organizovat s dostatečným předstihem (cca 6 měsíců), kdy může dojít k obsazení veškerých disponibilních termínů v daném AR jinými akcemi, příp. dle individuální dohody.
 • 10 bodů
Mezinárodní studentský klub VŠEM

Mezinárodní studentský klub VŠEM

Soustavná a dlouhodobá práce s mezinárodními studenty VŠEM.

 • Formulář k vedení MSK VŠEM
 • Nutné předchozí schválení ADK VŠEM (student zasílá k posouzení vyplněný formulář).
 • Organizace volnočasových aktivit, studijní tutoring, podpora v rámci administrace studia, členství v MSK.
 • Nutná znalost anglického jazyka na komunikativní úrovni.
 • 5 - 10 bodů / rok
Tvorba / úprava studijních podkladů

Tvorba / úprava studijních podkladů

Tvorba titulků pro Videolearning VŠEM v cizím jazyce

 • Příprava cizojazyčných titulků pro studijní předměty VŠEM.
 • Titulky v ruském jazyce na úrovni rodilého mluvčího.
 • Student titulky překládá z českého jazyka a upravuje časování dle potřeb cizího jazyka.
 • Na základě žádosti je studentovi přidělen předmět a zaslány pokyny ke zpracování včetně vzoru.
 • Termín pro zpracování aktivity: 2 měsíce
 • 10 bodů
Skill-Port VŠEM

Skill-Port VŠEM

Realizace přednáškového cyklu Skill Port VŠEM - forma praktického workshopu.

 • Formulář Skill Port VŠEM
 • Nutné předchozí schválení ADK VŠEM (student zasílá k posouzení vyplněný formulář).
 • Student dále zajišťuje přípravu, propagaci (komunikaci se studenty a veřejností, sociální sítě), realizaci na místě (komunikace s hosty a účastníky), dokumentaci (foto/video), sdílení na sociálních sítích.
 • Aktivitu je nutné organizovat s dostatečným předstihem (cca 4 měsíce), kdy může dojít k obsazení veškerých disponibilních termínů v daném AR jinými akcemi, příp. dle individuální dohody.
 • 7 bodů
Sportovní a volnočasové aktivity

Sportovní a volnočasové aktivity

Návrh a realizace volnočasových sportovních a kulturních akcí pro studenty a absolventy VŠEM.

 • Formulář ke sportovním a volnočasovým aktivitám
 • V případě potřeby součinnosti ze strany VŠEM je nutné předchozí schválení ADK VŠEM (student zasílá k posouzení vyplněný formulář).
 • Pokud byla akce již realizována, student zasílá vyplněný formulář (výstup z akce včetně fotodokumentace) zpětně (není předem schvalováno ze strany VŠEM). Podmínkou je splnění minimální účasti studentů.
 • Student dále zajišťuje přípravu a organizaci akce, propagaci (komunikaci se studenty a veřejností, sociální sítě), minimální účast studentů (10), dokumentaci (foto/video), sdílení na sociálních sítích.
 • Zaměření akce se nesmí opakovat v rámci akademického roku.
 • Aktivitu je nutné organizovat s dostatečným předstihem (cca 4 měsíce), kdy může dojít k obsazení veškerých disponibilních termínů v daném AR jinými akcemi, příp. dle individuální dohody.
 • 3 - 7 bodů
Spolupráce na propagaci školy

Spolupráce na propagaci školy

Předávání zkušeností se studiem na VŠEM v rámci sociálních sítí, zapojení se do diskuzí, sdílení příspěvků s označením @studium_vsem.

 • Formulář k zaznamenané propagační aktivitě
 • Student zasílá vyplněný formulář (závěrečnou zprávu včetně PrtSc) ke konci ročníku/AR (není předem schvalováno ze strany VŠEM).
 • Propagace školy a akcí pořádaných školou na sociálních sítích.
 • Jedná se o soustavnou spolupráci (roční).
 • Doporučení na jehož základě se uchazeč přihlásí na VŠEM (uvede v ePřihlášce VŠEM v sekci "motivace ke studiu")
 • 5 - 10 bodů / rok
Ekonomické listy VŠEM / Výzkum CES VŠEM

Ekonomické listy VŠEM / Výzkum CES VŠEM

Tvorba odborných recenzovaných článků na daná témata ve spolupráci s lektory VŠEM.

 • Spolupráce na výzkumné činnosti VŠEM v rámci Centra ekonomických studií VŠEM a Centre for innovation studies VŠEM.
 • Student zasílá informaci ohledně oblasti svého zájmu, na jejíž základě mu je doporučen lektor vhodný k oslovení.
 • 5 bodů
Slevy pro studenty / absolventy VŠEM

Slevy pro studenty / absolventy VŠEM

Zprostředkování slev pro studenty a absolventy VŠEM v rámci zaměstnavatele, případně vlastní společnosti studenta.

 • Formulář k zajištění studentských slev
 • Nutné předchozí schválení ADK VŠEM (student zasílá k posouzení vyplněný formulář).
 • Slevy se musí týkat vzdělávání, předplatného, členství, kulturních a společenských akcí, literatury, vzdělávacích a rozvojových kurzů, cestování, atd.
 • Sleva musí být platná po dobu min. 6 měsíců.
 • 2 - 5 bodů
Spolupráce se střední školou

Spolupráce se střední školou

Zprostředkování spolupráce mezi VŠEM a zástupci střední školy (prezentace studentů, zaměstnanců VŠEM, možnost distribuce propagačních materiálů apod.).

 • Student zasílá informace o škole a návrh konkrétního způsobu spolupráce včetně možných termínů/období.
 • V případě prezentace je nutné absolvovat ukázkovou prezentaci se zástupci VŠEM.
 • 5 bodů
Smlouva o spolupráci

Smlouva o spolupráci

Zajištění smlouvy o spolupráci mezi VŠEM a organizací, kde studenti VŠEM mohou vykonávat odbornou praxi.

Smluvní výzkum

Smluvní výzkum

Zajištění smlouvy o spolupráci mezi VŠEM a organizací, která má zájem o zpracování výzkumu v oblasti ekonomiky/managementu/marketingu/lidských zdrojů.

 • Formulář ke zprostředkování smluvního výzkumu
 • Student předem kontaktuje vybranou organizaci a následně zasílá vyplněný formulář s návrhem smluvního výzkumu k posouzení ADK VŠEM (čeho se výzkum bude týkat, apod.).
 • Podpis smlouvy o smluvním výzkumu.
 • Student zajistí podpis smlouvy, zašle podepsanou smlouvu.
 • Vzor smlouvy v požadované oblasti výzkumu bude studentovi zaslán na požádání.
 • 5 bodů
Selfie videa

Selfie videa

Krátké video na jedno z navrhovaných témat (případně vlastní téma).

 • Student video natáčí sám, kdy ze strany VŠEM je zajištěna postprodukce (střih a zveřejnění).
 • Formát videa je k dispozici na kanále Youtube VŠEM.
 • Video student zasílá prostřednictvím odkazu ke stažení.
 • Bodové ohodnocení záleží na kvalitě a originalitě nahrávky.
 • V rámci AR je možné vytvořit více videí pod podmínkou, že každé bude tematicky jiné.
 • Doporučujeme předchozí konzultaci podoby prostřednictvím Studijních formulářů.
 • 2 - 5 bodů / téma
Akce VŠEM

Akce VŠEM

V průběhu roku jsou studenti oslovováni ze strany VŠEM s nabídkou organizační podpory na vybraných akcích.

 • Den otevřených dveří - uvádění uchazečů, odpovídání na otázky uchazečů z pohledu studenta. Zpravidla od 17 hod., cca 3 hodiny.
 • Promoce - navádění hostů, práce v šatně.
 • Hosté VŠEM a jiné akce - navádění hostů, práce v šatně.
 • 2 - 5 bodů / akce
Podcasty VŠEM

Podcasty VŠEM

Student připraví podcast zaměřující se buď na jeho osobní pohled na VŠEM (pozitiva, negativa, jak probíhá studium, tipy na hladký průběh studia, apod.), nebo na odborné téma z praxe (finance, daně, právo, ekologie, apod.).

 • Formulář k návrhu podcastu
 • Nutné předchozí schválení ADK VŠEM (student zasílá k posouzení vyplněný formulář).
 • Délka trvání cca 20-40 minut.
 • Nahrávku student zasílá prostřednictvím odkazu ke stažení.
 • Možnost natočit v Audiovizuálním studiu VŠEM.
 • 2 - 5 bodů / podcast (v závislosti na kvalitě a originalitě nahrávky)
Dobročinné aktivity

Dobročinné aktivity

Fyzické zapojení do dobročinné aktivity, např. realizace/aktivní participace na charitativní akci/sbírce, pomoc potřebným (např. výpomoc v domově pro seniory, dětském domově, zvířecím útulku, atd.), šíření povědomí o charitativních projektech, apod.

 • Formulář pro závěrečnou zprávu
 • Student zasílá vyplněný formulář (závěrečnou zprávu včetně PrtSc sdílených příspěvků) ke konci ročníku/AR (není předem schvalováno ze strany VŠEM).
 • Student zdokumentuje svou dobročinnou aktivitu (foto/video) a výsledek uveřejní na sociálních sítích s označením @studium_vsem.
 • 2 - 5 bodů / rok
Darování krve/plazmy

Darování krve/plazmy

Absolvování odběru krevních složek v libovolné transfúzní stanici.

 • Student zadokumentuje svůj odběr/návštěvu transfúzní stanice (foto/video) a výsledek uveřejní na sociálních sítích s označením @studium_vsem.
 • Následně student zašle PrintScr svého příspěvku.
 • Aktivitu je možné realizovat 1x / trimestr.
 • 2 body
Účast na společenských akcích

Účast na společenských akcích

Absolventská setkání, Studentské konference, Studentské akce (Seznamovák, Zimovák, Zakončovák), sportovní aktivity a reprezentace VŠEM.

 • Student zasílá informaci o své účasti, která je následně ověřena u organizátora.
 • 1 - 3 body / akce