VŠEM > Zájemci o studium > Přihláška ke studiu

Čas čtení: 3 min.Přihláška ke studiu

Přihláška a přijímací řízení zdarma

Ke studiu příslušného studijního programu (Bc./Ing./MBA/Ph.D./CŽV) na VŠEM se uchazeč o studium přihlašuje prostřednictvím elektronické přihlášky Vysoké školy ekonomie a managementu, viz ePřihláška VŠEM.

ePřihláška VŠEM ke studiu

 • Registrace ePřihlášky VŠEM ke studiu a řádné termíny přijímacího řízení (PŘ) jsou zdarma (občané ČR a SR).
 • Termíny pro zahájení studia ŘÍJEN / LEDEN / DUBEN.
 • Zaslání ePřihlášky VŠEM a podkladů do termínu uzávěrky.
 • Povinné podklady uchazeče (doklady o nejvyšším dosaženém vzdělání, fotografie).

Podklady k přijetí ke studiu na VŠEM

Všechny podklady/přílohy (fotografie a doklad o nejvyšším dosaženém vzdělání uchazeče) musí být uchazečem předloženy nejpozději do 7 dnů od vyplnění Elektronického dotazníku přijímacího řízení.

Registrace ePřihlášky VŠEM

Průběh a postup po odeslání ePřihlášky VŠEM uchazečem do Studentského informačního systému VŠEM (SIS VŠEM) pro daný termíny zahájení studia, tj. do řádného termínu uzávěrky přihlášek (1.9. - říjen, 1.12. - leden, 1.3. - duben).

 • Registrace ePřihlášky VŠEM ke studiu je realizována jejím odesláním, spolu s příslušnými podklady, do SIS VŠEM.
 • Elektronická kopie ePřihlášky je automaticky ze SIS zaslána na uvedený kontaktní e-mail uchazeče.
 • Uchazeč obdrží do 24 hod. potvrzení přijetí ePřihlášky formou SMS na uvedené kontaktní tel.číslo.
 • Do 7 dnů od registrace ePřihlášky VŠEM v SIS VŠEM je zaslán informativní email včetně přihlašovacích údajů do SIS VŠEM (jméno, heslo).

Administrativní poplatky za ePřihlášku VŠEM / PŘ

 • Zpoplatněny jsou náhradní nebo mimořádné termíny konání přijímacího řízení.
 • Administrativní poplatek za podání a registraci ePřihlášky VŠEM ke studiu u občanů cizí státní příslušnosti je 1.000 Kč.
 • Zálohová faktura za ePřihlášku (náhradní nebo mimořádný termín konání PŘ) je uložena v SIS VŠEM/Platby uchazeče/studenta.
 • Příslušný administrativní poplatek musí být uhrazen nejpozději v den konání PŘ.
 • Úhrada poplatku poštovní poukázkou je nepřípustná.