VŠEM > Zájemci o studium > Proč studovat VŠEM

Čas čtení: 3 min.Proč studovat VŠEM

Vysoká škola ekonomie a managementu realizuje bakalářské (Bc.), magisterské (Ing./MBA), doktorandské (Ph.D.) a profesní studijní programy od roku 1996 v prezenční a kombinované formě studia, v českém a anglickém jazyce, kdy na základě dotazníkových šetření (uchazeči v rámci přijímacího řízení, studenti/absolventi u hodnocení výuky) uvádíme hlavní důvody "proč pro své vysokoškolské studium zvolit VŠEM".

Studijní programy a specializace

 • Více jak 100 studijních předmětů se zaměřením na ekonomii, řízení podniku, management, finance a daně, lidské zdroje, marketing a reklamu, mezinárodní vztahy, inovace, právo.
 • Realizace studijních programů od roku 1996 (mezinárodní akreditace BBA, MSc., MBA), národní akreditace MŠMT od roku 2001.
 • Mezioborové studijní programy/obory pro širší odbornou uplatnitelnost absolventa VŠEM.
 • Provázanost s praxí v rámci výuky, praktických aplikací a cvičení.
 • Mezinárodní akreditace programů (ACBSP - USA).
 • Interaktivní výukové a zkouškové aplikace (videolearning, videokonzultace, elektronické testování).
 • Stipendia až do výše 100% školného.
 • Volitelné studijní předměty v anglickém jazyce.
 • Možnost části studia na zahraničních vysokých školách (Erasmus, Erasmus+).
 • Vysoká profesní uplatnitelnost absolventů VŠEM (téměř 90%).
 • Bc. + Ing. = MBA (automatické udělení profesního titulu MBA pro absolventy studijních programů VŠEM s úsporou 80.000 Kč/rok).

Administrace a kontrola studia

 • Individualizace studia v rámci cenových úrovní školného.
 • Vlastní výukové materiály v elektronické a tištěné podobě.
 • Zkouškové období až 12 měsíců v roce (více jak 500 zkouškových termínů/300 zkouškových dní za rok)
 • Individuální zkouškový plán studenta.
 • Elektronické testování znalostí (výsledky testování ihned po skončení zkoušky).
 • Studentský informační systém pro elektronickou komunikaci a archivaci (student - administrativa VŠEM).
 • Administrativní konzultace prostřednictvím on-line/off-line aplikací (Chat VŠEM, VideoForum, WebForum).
 • Informačně poradenské centrum VŠEM otevřeno 6 dní v týdnu (12 měsíců).

Ostatní

 • Garantovaná cena studia po celou standardní dobu, s možností rozložení studijních poplatků (studentský úvěr VŠEM).
 • Prostory VŠEM (Mateřská škola VŠEM, StartUp VŠEM, Posilovna, Klub, Studovna a Knihovna)
 • StartUp VŠEM - moderní zázemí pro začínající podnikatele, odborné vedení a soutěž o investici až do výše 2 mil. Kč.
 • Odborné znalosti a prestiž absolventů VŠEM.
 • Společenská zodpovědnost, výzkumné a rozvojové projekty VŠEM s možností přímého zapojení studentů.
 • Nezatíženost "mediálními nebo akreditačními aférami".
 • Mimoškolní aktivity (sport, kultura, volný čas).
 • Odborné poradenství zdarma.