VŠEM > Studium VŠEM > Profesní kurzy on-line (MOOC)

Čas čtení: 3 min.Profesní kurzy on-line (MOOC)

Profesní kurzy VŠEM v rámci celoživotního vzdělávání (CŽV) zahrnují specializované intenzivní programy profesního vzdělávání v daných oblastech, formě výuky a dle specifických a konkrétních potřeb jednotlivců a organizací soukromého nebo veřejného sektoru.

Zdarma studijní materiály (eTexty VŠEM), výuka (Videolearning VŠEM) a video konzultace (VideoForum VŠEM) pro registrované uživatele.

Profesní kurzy on-line (MOOC)

 • Studium dle vlastních schopností, časových možností a zájmů, kdy náročnost předmětu je dána počtem kreditů (vyšší počet kreditů = vyšší obtížnost předmětu).
 • Realizace profesních kurzů on-line formou výuky (MOOC - Massive Open Online Courses).
 • Studijní materiály (eTexty VŠEM), výuka (Videolearning VŠEM) a video konzultace (VideoForum VŠEM) s lektorem VŠEM zdarma pro registrovaného uživatele. Zkouškové pokusy s vystavením certifikátu o absolvování MOOC zpoplatněny. Administrativní poplatek hradí student pomocí aplikace ePlatby VŠEM, a to před konáním samotného zkouškového termínu (EZK).
 • Absolvent profesního kurzu získá certifikát profesního vzdělání VŠEM (absolvování kurzu, absolvování a ukončení kurzu klasifikovaným výstupem, tzn. zkouškou) a příslušný počet kreditů (ukončení profesního kurzu klasifikovaným výstupem, tzn. zkouškou (EZK)).
 • Získané kredity účastníkem profesních kurzů jsou započítány/uznány v rámci případného vysokoškolského studia na VŠEM (Bc./Ing./MBA).

Ceny Profesních kurzů on-line (MOOC)

Cena za online kurz VŠEM je dána formou studia (distanční - online), vystavením certifikátu o absolvování profesního kurzu, respektive absolvováním klasifikovaného výstupu z profesního kurzu (zkouškou v rámci EZK v případě uznání kreditů v rámci programů Bc./Ing./MBA).

Forma kurzu
CenaVideoZkouškaKredityCertifikát
On-line (distanční) 3.000 Kč/kurz ANO ANO ANO ANO
Zdarma ANO NE NE NE

Přihlášení do aplikace Videolearning VŠEM

 • Zkušební "trial" verze pro MOOC je platná 10 dní prostřednictvím formuláře Přístupové údaje E-aplikace VŠEM
 • Vystavení Certifikátu VŠEM o absolvování vybraného profesního kurzu MOOC je podmíněno registrací prostřednictvím Přihlášky ke studiu PK/MOOC
 • Přihlašovací údaje jsou zaslány na kontaktní e-mail (přístup do SIS VŠEM a aplikace Videolearningu VŠEM).

Zkouška (EZK)

Zkoušky probíhají v elektronické podobě na počítači formou testových otázek (Multiple choice) s možností i více správných odpovědí v budově VŠEM (testovací místnost 404).

  • Přihlášení na zkoušku přes SIS VŠEM/Zkoušky studenta/Přihlášení na zkoušku, kdy se vybírá termín, čas a předmět/profesní kurz (přihlášení je možné do 23:59 hod.).
  • Student musí být před místností minimálně 30 min předem, kdy je následně vyzván administrativním pracovníkem ke vstupu, za stanovených podmínek (tj. prokázání totožnosti studenta, vstup bez mobilních zařízení, tašek apd.).
  • Zkoušky jsou hodnoceny v rozsahu 0 - 100 bodů (0 - 50 = 4 / 51 - 70 = 3 / 71 - 90 = 2 / 91 - 100 = 1).
  • Plný počet bodů za otázku je možné obdržet pouze v případě označení všech správných odpovědí. V případě označení jedné špatné odpovědi je za celou otázku nula bodů. Pokud student označí pouze část správných odpovědí, získá adekvátní část bodů.
  • Bodové hodnocení je k dispozici ihned po dokončení testu.