VŠEM > Studium VŠEM > Profesní kurzy zdarma

Čas čtení: 2 min.Profesní kurzy zdarma

Vybrané profesní kurzy VŠEM z oblasti společenských věd (ekonomie, politologie, sociologie, psychologie, management, marketing, právo, finance, daně, účetnictví a lidské zdroje), přístupné zdarma pro veřejnost a s možností získání profesního certifikátu VŠEM.

Podmínky účasti

Účast na Profesním kurzu VŠEM je pro zájemce bezplatné, kdy podmínkou účasti je platná registrace prostřednictvím Registračního formuláře VŠEM (kapacitní důvody).

 • Absolvent profesního kurzu může žádat o vystavení Profesního certifikátu VŠEM, na základě splnění stanovených podmínek (registrace, absolvování EZK, uhrazení certifikačního poplatku).
 • Studenti VŠEM se mohou (Profesní kurzy zdarma) přihlásit pouze v případě nenaplněné kapacity z řad veřejnosti (volná kapacita bude studentům k dispozici po uzávěrce přihlášek), kdy profesní kurzy jsou obsahově totožné se studijními předměty VŠEM v rámci jednotlivých studijních programů/oborů a pro studenty nemají žádný další obsahový nebo kreditový/zápočtový přínos.

Profesní certifikát VŠEM

Absolvent profesního kurzu získá certifikát profesního vzdělání VŠEM (tj. absolvování kurzu, absolvování a ukončení kurzu klasifikovaným výstupem, tzn. zkouškou), kdy zkouškové pokusy pro vystavení certifikátu o absolvování Profesních kurzů VŠEM jsou zpoplatněny.

 • Zájemce o Profesní certifikát VŠEM se registruje prostřednictvím Přihlášky ke studiu PK/MOOC (tj. do kolonky Důvod studia na VŠEM (PK/MOOC) uveďte vybraný Profesní kurz zdarma, ze kterého chcete zkoušku absolvovat).
 • Přihlašovací údaje jsou zaslány na kontaktní e-mail zájemce, jako přístup do Studentského informačního systému  VŠEM, viz SIS VŠEM.
 • Administrativní poplatek za absolvování zkouškového pokusu (EZK) hradí student pomocí eShop VŠEM, a to před konáním samotného zkouškového pokusu (EZK).
 • Absolvent obdrží na studijním oddělení VŠEM po úspěšném absolvování zkouškového pokusu a uhrazení administrativního poplatku Profesní certifikát VŠEM, a to do 3 pracovních dnů.

Certifikovaná zkouška

Certifikované zkoušky probíhají v elektronické podobě na počítači formou testových otázek (Multiple choice) s možností i více správných odpovědí v budově VŠEM (testovací místnost 404).

 • Přihlášení na zkoušku přes SIS VŠEM/Zkoušky studenta/Přihlášení na zkoušku, kdy se vybírá termín, čas a předmět/profesní kurz (přihlášení je možné do 23:59 hod.).
 • Student musí být před místností minimálně 30 min předem, kdy je následně vyzván administrativním pracovníkem ke vstupu, za stanovených podmínek (tj. prokázání totožnosti studenta, vstup bez mobilních zařízení, tašek apd.).
 • Zkoušky jsou hodnoceny v rozsahu 0 - 100 bodů (0 - 50 = 4 / 51 - 70 = 3 / 71 - 90 = 2 / 91 - 100 = 1).
 • Plný počet bodů za otázku je možné obdržet pouze v případě označení všech správných odpovědí. V případě označení jedné špatné odpovědi je za celou otázku nula bodů. Pokud student označí pouze část správných odpovědí, získá adekvátní část bodů.
 • Bodové hodnocení je k dispozici ihned po dokončení testu.

Realizované Profesní kurzy zdarma

 • Leadership, Finanční gramotnost, Personální marketing, Hospodářská soutěž, Personální management, Jak číst právo?, Pojišťovnictví, Migrační krize, Psychologie, Marketingový výzkum v automobilovém průmyslu, Psychologie práce, Marketingová automatizace, Strategie nákupu, Motivujte zaměstnance k vyšším výkonům, Současná politologie: Tři základní svobody v ideologickém ohrožení, Právo Evropské unie, Základy psychologie pro praktické využití, Životní cyklus projektů, EET - Teorie a praxe Praktická aplikace systémů včasného varování v podnicích.