VŠEM > Studium VŠEM > Profesní zaměření Marketing a Reklama BBA

Profesní zaměření Marketing a Reklama BBA

 • Reklama a PR
 • Sociální média
 • Internetový obchod
 • Sportovní marketing a management
 • Audiovizuální marketingová komunikace
 • Influencer marketing
 • Event management
 • Prezenční 2 - 3x / týden
 • Kombinovaná I 5-7dní / trimestr
 • Kombinovaná II 1x / trimestr
 • Distanční kdykoli on-line
 • Zkouškové dny (Po – Ne)
 • Zkouškové měsíce (září – srpen)

Profesní zaměření absolventa

 • Obsah profesního zaměření navržené odborníky z firem Google, Deloitte, Nestlé, MarketUp, J&M Marketing, Siemens ...
 • Participace na výuce nebo vedení projektů/prací osobnostmi z oblasti Marketingu a reklamy.
 • Realizace reklamních kampaní studenty (např. Lékaři na zubní pasty, Ochucená piva, Sponzoring VŠEM na Prima Cool, marketingová komunikace pro společnosti jako Dáme jídlo!
 • Profesní uplatnění studentů již v průběhu I. ročníku (až 98 % studentů VŠEM).
 • Získání znalostí pro odbornou orientaci v oblastech lidských zdrojů, psychologie, práva, financí, ekonomie...
 • Možnost změny zaměření i v průběhu prvního roku studia, pokud změníte své preference.

Reklama a PR

Marketing je více než co jiného způsob myšlení. Naučit se jazyk marketingu je nutné proto, aby si student takový způsob myšlení osvojil. Co to je segmentace trhu, co to je chování klienta, proč a jak ověřovat potřeby a preference cílových skupin, z čeho sestává marketingový mix a jak jeho prvky využívat. Na základě toho můžete tvořit svébytné a úspěšné marketingové a reklamní strategie pro vaše značky, produkty a projekty.

Předměty zaměření Profilové předměty
 • Public relations
 • Marketingová komunikace
 • Marketingový výzkum
 • Digitální marketing
 • Nová média
 • Marketing lidských zdrojů
 • Psychologie
 • Komunikace a komunikační dovednosti
 • Marketing
 • Inovace
 • Projektové řízení
 • Etika a společenská odpovědnost
Marketingový specialista, Web designer, Správce kontaktů s influencery, Správce marketingových kampaní, Marketingový manager, PR manager

Internetový obchod

Marketing se díky možnosti přesného zacílení a efektivitě vynaložených prostředků stále více přesouvá do on-line prostoru. Jak může vypadat architektura internetového obchodu? Jak postavit dobrý, přehledný a obchodně funkční web? Jak tam přivést potenciální zákazníky? Pojďte se to naučit.

Předměty zaměření Profilové předměty
 • Digitální marketing
 • Internetový obchod
 • Tvorba webu
 • Webové technologie
 • Nová média
 • Marketingový výzkum
 • Marketingová komunikace
 • Komunikace a komunikační dovednosti
 • Marketing
 • Inovace
 • Projektové řízení
 • Etika a společenská odpovědnost
Marketingový specialista, Správce marketingových kampaní, Web designer

Sportovní marketing a management

Staňte se odborníkem na propagaci sportovních týmů, svazů i sportovních událostí. Zaměřte se na sponzoring, merchandising, prodej licencí a zajištění práv sportovních přenosů. Zastupujte sportovce, celé týmy, svazy, nebo spolupracujte s Českým olympijským výborem!

Předměty zaměření Profilové předměty
 • Právo ve sportu
 • Sportovní management
 • Reklama a marketing ve sportu
 • Digitální marketing
 • Nová média
 • Marketingová komunikace
 • Public relations
 • Komunikace a komunikační dovednosti
 • Marketing
 • Inovace
 • Projektové řízení
 • Etika a společenská odpovědnost
Marketingový specialista, Správce marketingových kampaní, Sportovní manažer, Tiskový mluvčí, PR manažer, Správce kontaktů s médii

Sociální média

Sociální média vytvořila úplně novou oblast svébytného businessu a propsala se do mnoha již existujících odvětví. Velká banka, stejně jako start up se dnes těžko obejdou bez své stránky na Facebooku nebo Instagramu. Vedle toho ale máte LinkedIn, který vám může pomoci zajistit lidské zdroje, nebo Slack, který je přizpůsoben komunikaci uvnitř firmy. Umět ovládat sociální média vytváří možnosti pro práci v “korporátu” stejně jako k tomu spravovat sociální sítě více menším projektům.

Předměty zaměření Profilové předměty
 • Nová média
 • Marketingová komunikace
 • Marketing inovací na webu
 • Digitální marketing
 • Marketingový výzkum
 • Web product placement
 • Google Analytics
 • Komunikace a komunikační dovednosti
 • Marketing
 • Inovace
 • Projektové řízení
 • Etika a společenská odpovědnost
Marketingový specialista, Správce marketingových výzkumů a kampaní, Správce sociálních sítí

Audiovizuální marketingová komunikace

Získáte praktické a teoretické znalosti v oblasti audiovizuální tvorby nejen v reklamě. Výuka se zaměří na marketingové, mediální a umělecké aspekty audiovizuální tvorby, dále na mediální gramotnost v oblasti audia a videa. Výsledkem budou znalosti pro odbornou orientaci v audiovizi, filmové i televizní produkci, marketingu a médiích.

Předměty zaměření Profilové předměty
 • Audiovizuální tvorba
 • Dějiny filmu a audiovize
 • Scénáristika a dramaturgie
 • Digitální marketing
 • Marketingová komunikace
 • Nová média
 • Marketingový výzkum
 • Marketing
 • Komunikace a komunikační dovednosti
 • Právo v praxi
 • Inovace
 • Manažerské dovednosti
Videomaker, Ideamaker, Copywriter, Novinář, Produkční, Dramaturg, Account manager, Social media manager, Střihač

DALŠÍ PROFESNÍ ZAMĚŘENÍ ABSOLVENTA

"Učí mě odborníci z praxe, kteří nejsou nudní!"

"Mám vše nastavené tak, jak potřebuji."

"Studuji on-line, odkudkoli a kdykoli."

"VŠEM mi doporučil můj zaměstnavatel!

"Platím jen 2.000 Kč/měsíc!"

Proč studujeme VŠEM?

Tento předmět zatím nejpřínosnější. Lektorka vše krásně vysvětlovala a hlavně student z PA odchází s tím, že umí nastavit a vyhodnit FB kampaň - SUPER!

Není nic lepšího, když vás učí člověk, který toho v marketingu sám tolik zažil a pracoval v tolika zajímavých firmách! Kladně hodnotím reálně projekty v hodině.

Hromada nových a užitečných informací, které v práci hned využiji. Lektorka absolutní odborník se skvělým přístupem ke studentům. Super, super, super.