VŠEM > Studium VŠEM > Profesní zaměření Řízení podniku MSc.

Profesní zaměření Řízení podniku MSc.

 • Administrativa a management
 • Management procesů
 • Průmysl 4.0
 • Ekonomické prostředí
 • Logistika
 • Neziskové organizace
 • Právo v manažerské praxi
 • Prezenční 2 - 3x / týden
 • Kombinovaná I 5-7dní / trimestr
 • Kombinovaná II 1x / trimestr
 • Distanční kdykoli on-line
 • Zkouškové dny (Po – Ne)
 • Zkouškové měsíce (září – srpen)

Profesní zaměření absolventa

 • Obsah profesního zaměření navržené odborníky z firem Deloitte, DHL, UOL, DUMA, Loreal, ČSOB, KB, Bizmachine...
 • Participace na výuce nebo vedení projektů/prací osobnostmi z oblasti Ekonomiky.
 • Přednášející se zkušenostmi z ministerských funkcí, vedení bankovních domů, víceguvernér ČNB...
 • Profesní uplatnění studentů již v průběhu I. ročníku (až 98 % studentů VŠEM).
 • Získání znalostí pro odbornou orientaci v oblastech lidských zdrojů, psychologie, práva, financí, marketingu...
 • Možnost změny zaměření i v průběhu prvního roku studia, pokud změníte své preference.

Mezinárodní ekonomika a management

Svět businessu vyžaduje zvládnout základy mnoha různých specializací. Manažer strojírenské firmy, softwarové “garáže” nebo ředitel kliniky musejí rozumět lidem, marketingu, obchodu, financím, pracovnímu zákoníku a právnímu rámci okolo jejich vlastní činnosti. Zároveň musí zvládnout leadership, musí mít vizi, být schopen řešení problémů, které se vyskytují nenadále a bez ohlášení.

To vše v podmínkách, kdy technologie mění zavedené postupy a metody rychleji než kdy jindy. A zejména v situaci, kdy není možné přemýšlet v hranicích českého trhu. Pronikněte do práva a ekonomických i kulturních souvislostí v mezinárodním měřítku.

Předměty zaměřeníProfilové předměty
 • EU a mezinárodní finance
 • Procesní management
 • Právo EU
 • Mezinárodní marketing
 • Měření firemní výkonnosti
 • Systémy řízení
 • Management změny (v AJ)
 • Strategie podniku
 • Manažerská ekonomie
 • Právo
 • Strategický management
 • Manažerská ekonomika
Manažer, Krizový manažer, Specialista v oblasti managementu rizik, Sociolog, Vědecký pracovník, Kouč

Průmysl 4.0

Svět průmyslu 4.0 stírá hranici mezi fyzickým a virtuálním světem. Pochopit, jak se tyto dimenze prolínají znamená uspět na dynamicky se měnícím trhu, který operuje jak s lidským faktorem, tak s umělou inteligencí. Buďte v businessu o krok napřed před světem, který se přizpůsobuje.

Předměty zaměřeníProfilové předměty
 • Cirkulární ekonomika
 • Organizace a řízení obchodu
 • Krizový management
 • Mezinárodní marketing
 • Měření firemní výkonnosti
 • Systémy řízení
 • Management změny (v AJ)
 • Strategie podniku
 • Manažerská ekonomie
 • Projektový managment
 • Strategický management
 • Manažerská ekonomika
Zaměstnanec v progresivních technologických a inovativních firmách, Finanční analytik, Marketing manager, Specialista v oblasti řízení rizik, Krizový manažer, Manažer

Ekonomické prostředí

Pochopit principy fungování ekonomiky znamená lépe pochopit historii ekonomického vývoje, vyznat se ve vztazích globalizované světové ekonomiky, ale i lokálního českého trhu a vhodně kombinovat ekonomické znalosti s českou i evropskou právní problematikou. Pro ty, kdo se chtějí pohybovat na pomezí hospodářské politiky a velkého businessu, jsou takové znalosti nepostradatelné.

Předměty zaměřeníProfilové předměty
 • Ekonomická geografie II
 • Hospodářské dějiny II
 • Právo EU
 • Mezinárodní marketing
 • Měření firemní výkonnosti
 • Systémy řízení
 • Management změny (v AJ)
 • Strategie podniku
 • Manažerská ekonomie
 • Právo
 • Strategický management
 • Manažerská ekonomika
Zaměstnanec v zahraničním obchodu a diplomatických službách, Ministerstva práce a sociálních věcí ČR, Úřadu práce ČR, Specialista České správy sociálního zabezpečení

Logistika

Jak zajistit, aby se zboží dostalo od výrobce přes dodavatele až ke konečnému spotřebiteli? Takový systém musí mít pečlivou organizaci – zboží se musí dostat tam, kam má, a navíc ve správný čas – naučíte se prognózovat, plánovat, organizovat, řídit a kontrolovat dopravní procesy, jejichž význam společně s rostoucí globalizací ekonomiky stále stoupá.

Předměty zaměřeníProfilové předměty
 • Logistika II
 • Ekonomika dopravy
 • Krizový management
 • Mezinárodní marketing
 • Měření firemní výkonnosti
 • Systémy řízení
 • Management změny (v AJ)
 • Strategie podniku
 • Manažerská ekonomie
 • Právo
 • Strategický management
 • Manažerská ekonomika
Obchodní zástupce, Koordinátor výroby, Speditér, Manažer dopravy, Logistik, Vedoucí interní logistiky

DALŠÍ PROFESNÍ ZAMĚŘENÍ ABSOLVENTA

"Učí mě odborníci z praxe, kteří nejsou nudní!"

"Mám vše nastavené tak, jak potřebuji."

"Studuji on-line, odkudkoli a kdykoli."

"VŠEM mi doporučil můj zaměstnavatel!

"Platím jen 2.000 Kč/měsíc!"

Proč studujeme VŠEM?

Z přednášek paní docentky Hyršlové jsem byla nadšená, byla bych moc ráda, pokud bych u ní mohla psát i závěrečnou práci. Její způsob výuky mne opravdu nadchnul a není nic, co bych vytkla. Moc děkuji.

Přístup paní doktorky Holečkové byl vynikající ve všech ohledech, lepší videocvičení jsme jako skupina nezažili. Látku probírala, opakovala, dávala prostor se vyjádřit a uměla vysvětlit i těm, kteří její předmět nemají příliš v lásce (například kvůli výpočtům). Ode mě má palec nahoru.

Děkuji za velmi přínosné přednášky. Bylo mi velkým potěšením setkat se a navíc i diskutovat s odborníkem takové úrovně.