Profil absolventa Ph.D.

Doktorské studium vychovává odborníky k samostatné tvůrčí práci a koncepčnímu přístupu k řešení problémů a k uplatňování nových poznatků v praxi. Uchazeči mohou být absolventi vysokých škol jak ekonomického zaměření, tak i jiných oborů humanitních či technických. Volba studovaných předmětů umožňuje přizpůsobit strukturu absolvovaných kurzů předchozímu vzdělání uchazeče i konkrétnímu zaměření jeho dizertační práce. Program je určen zejména pro posluchače, kteří mají zájem o vědeckou a výzkumnou činnost a mají pro ni předpoklady.

Profil absolventa

Absolvent doktorského studia programu Ekonomie a management bude schopen samostatné i týmové vědecké práce, založené na podrobném výzkumu dané problematiky a zkoumání její pozice v příslušném aktuálním odborném kontextu. V rámci studia jsou studenti podporováni ve vypracovávání grantových projektů, které zásadním způsobem přispívají k rozšíření obzoru studenta a k navázání nezbytných odborných kontaktů. Absolvent doktorského studia je schopen kvalifikovaně zprostředkovávat výsledky své práce nejen širší odborné, ale i neakademické veřejnosti, a to jak prostřednictvím vědeckých prací či na vědeckých konferencích. Absolventi tohoto program se budou moci zapojit do vědecké činnosti na domácích i zahraničních institucích a budou mít dobrou výchozí pozici pro práci v soukromém i státním sektoru.

Znalosti a dovednosti absolventa

  • Osvojování metod vědecké práce.
  • Schopnost samostatně řešit odborné problémy z oblasti ekonomie a managementu, s důrazem na komplexnost a teoretické zdůvodnění daných řešení.
  • Dovednost aplikovat znalosti získané při studiu.
  • Schopnost optimalizace řídících funkcí, s důrazem zejména na rozhodování a organizování.
  • Schopnost využití metodologických přístupů.
  • Schopnost aplikace a využití zákonitostí chování trhu a tržních subjektů, s akcentem na chování firmy.