Čas čtení: 3 min.Rektorát VŠEM

Rektorát je výkonným orgánem VŠEM, který zajišťuje organizační, koordinační, konzultačně-poradní, evidenční a kontrolní činnost v oblasti studia, výzkumu, vědy, rozvoje, vnitřní správy, ekonomických, personálních, právních, vnějších a zahraničních vztahů VŠEM, a to v součinnosti jednotlivých orgánů a příslušných pracovišť VŠEM. Součástí rektorátu je právní, finanční a technické oddělení a zahraniční odbor VŠEM. Rektorát VŠEM zahrnuje výkonné, statutární, samosprávní, poradní a iniciační orgány, kdy nejvyšším výkonným orgánem VŠEM je Rektor a Akademická rada, samosprávným orgánem Studentská rada VŠEM. Činnost orgánů VŠEM a vymezení jednotlivých funkcí stanovuje Statut VŠEM.

< zpět

doc. Ing. Lucie Depoo, Ph.D.

doc. Ing. Lucie Depoo, Ph.D.

Prorektor pro studium

Prorektorka pro studium řídí činnost v oblasti výukového procesu, pedagogiky, personálního zajištění a vědy a výzkumu na VŠEM. Vypracovává a předkládá programy činnosti a rozvoje, akreditační a evaluační materiály pro uvedené oblasti.

Absolventka Provozně ekonomické fakulty (PEF) České zemědělské univerzity v Praze, kde absolvovala v oboru Provoz a ekonomika se zaměřením na management a lidské zdroje. Doktorské studium absolvovala v roce 2012 v oboru Management se zaměřením na lidské zdroje. Na VŠEM vyučuje Management, Management lidských zdrojů a příbuzné programy v češtině i v angličtině pro bakalářské, magisterské i MBA programy. Ve své specializaci se zaměřuje na management mobility a management rozvoje, vzdělávání a znalostí. Je řešitelkou a spoluřešitelkou několika projektů a grantů a pravidelně zveřejňuje své výsledky práce ve vědeckých časopisech a na mezinárodních konferencích. Pracuje na projektech tvorby vzdělávacích programů, působí jako lektor v oblasti managementu, řízení lidských zdrojů, prognostiky. Podílí se na vzdělávacích programech s podporou Evropské unie a státního rozpočtu ČR v oblasti výuky a vzdělávání. Je členkou redakční rady Ekonomických listů a vědecké rady vydavatelství Adart, jako recenzent vědeckých článků spolupracuje s vědeckými časopisy v České republice i v zahraniční. Je autorkou a spoluautorkou více jak pěti desítek vědeckých článků s ohlasy v České republice i v zahraničí, autorka či spoluautorka monografií.