Čas čtení: 3 min.Rektorát VŠEM

Rektorát je výkonným orgánem VŠEM, který zajišťuje organizační, koordinační, konzultačně-poradní, evidenční a kontrolní činnost v oblasti studia, výzkumu, vědy, rozvoje, vnitřní správy, ekonomických, personálních, právních, vnějších a zahraničních vztahů VŠEM, a to v součinnosti jednotlivých orgánů a příslušných pracovišť VŠEM. Součástí rektorátu je právní, finanční a technické oddělení a zahraniční odbor VŠEM. Rektorát VŠEM zahrnuje výkonné, statutární, samosprávní, poradní a iniciační orgány, kdy nejvyšším výkonným orgánem VŠEM je Rektor a Akademická rada, samosprávným orgánem Studentská rada VŠEM. Činnost orgánů VŠEM a vymezení jednotlivých funkcí stanovuje Statut VŠEM.

< zpět

doc. RNDr. Mirko Křivánek, CSc.

doc. RNDr. Mirko Křivánek, CSc.

Prorektor pro strategii a rozvoj

Prorektor pro strategii a rozvoj zodpovídá za vedení a rozvoj činností VŠEM ve strategickém směřování školy k naplňování očekávání zainteresovaných skupin na VŠEM. Předkládá a řídí rozvojové projekty VŠEM, spolu se strategickým určováním partnerství VŠEM s externími subjekty v národním a mezinárodním prostředí. Podílí se na propojování výuky s požadavky a potřebami praxe s ohledem na nejnovější trendy vývoje v daných oblastech. Je garantem pro odbornou praxi studentů.

Absolvent MFF UK v Praze. Působil také na univerzitách v USA a Belgii. Má více než dvacetileté praktické zkušenosti z poradenských projektů z nejrůznějších firem z mnoha zemí Evropy a střední Asie. Specializuje se na řízení komplexních změnových a restrukturalizačních projektů, vedení strategických a řešících workshopů s top managementem a na koučování manažerů. Jeho oblíbenými tématy jsou strategie, systémové myšlení, leadership, učící se organizace a celkové rozvíjení firemního businessu a lidí.
Kromě realizace projektů působil ve vedoucích manažerských pozicích pro mezinárodní poradenské firmy v oblasti managementu Arthur D. Little (Boston) a PA Consulting Group (Londýn) a největší českou poradenskou firmu v oblasti managementu M.C.TRITON. Proto velmi dobře zná problematiku manažerského řízení projektově orientovaných profesionálních servisních firem. V současné době pracuje v konzultační firmě Top Leadership International, kterou spoluzakládal. Věnuje se také lektorské činnosti pro management firem.
Od roku 1987 působí jako docent informatiky na MFF UK v Praze, kde kromě expertních seminářů vede diplomové a doktorské práce na téma systémová dynamika ve firmách a vychovává odborníky v této oblasti.

Od akademického roku 2014/2015 působí jako lektor na VŠEM Praha.