Scio

img-nsz
Společnost Scio, jejímž polem působnosti je zejména zjišťování a hodnocení výsledků vzdělávání, působí v oblasti českého školství a vzdělávání od roku 1996. Za tu dobu se několikanásobně rozšířily její aktivity a s nimi se rozrostl také odborný záběr v oblasti školství a vzdělávání, stejně jako vnitřní potenciál organizace.

Scio je na státu nezávislá a státem nefinancovaná společnost. Do povědomí veřejnosti se dostala zejména jako instituce zabývající se vývojem a organizací testování v rámci přijímacích zkoušek a přípravy na ně. Významným krokem na tomto poli byl test obecných studijních předpokladů, který společnost Scio do ČR v roce 1996 přinesla a připravila v adekvátní podobě pro podmínky českého školství.

Společnost Scio se snaží v co největší míře sladit svou činnost s názory expertů - využití testu obecných studijních předpokladů oproti tradičním znalostním přijímacím zkouškám je ze strany odborníků z oblasti vzdělávání jednoznačně podporováno a myslí na něj i aktualizovaná podoba tzv. Bílé knihy, základního koncepčního a strategického dokumentu českého školství. Neméně významnou událostí je fakt, že se Národní srovnávací zkoušky (plně realizované společností Scio) staly nedílnou součástí přijímacího řízení na desítkách fakult vysokých škol.