VŠEM > Studium VŠEM > Magisterské programy Ing/MSc > Struktura studia EMS/PEMS

Struktura studia EMS/PEMS

Magisterský studijní obor Ekonomická a mezinárodní studia (prezenční forma P/kombinovaná forma K) s oborovými specializacemi (Mezinárodní obchod, Inovace, Podnik v EU, Politická ekonomie). Kontrola a výstupy studia (zkouška - ZK, zápočet - ZP). Příprava akreditace pro MŠMT ČR v AR 2018/2019.

I. - II. ročník Základní / Oborový blok

Základní a oborový blok obsahuje 9 studijních předmětů, rozdělených do základní (3 povinných předmětů) a oborové (6 povinných předmětů) části studijního oboru a 4 seminářů.

I. ROČNÍK ZÁKLADNÍ BLOK
I. - II. ROČNÍK OBOROVÝ BLOK
II. ROČNÍK SPECIALIZACE*
Úvod do studia/Seminář SP /ZP
Prezentační a komunikační dovednosti /ZP
Diplomový seminář /ZP
Dějiny ekonomických teorií /ZK
Teorie mezinárodních vztahů /ZK
ICT Strategie /ZK

Mezinárodní obchod /ZK
Podnik v EU /ZK
Inovace /ZK
Politická ekonomie /ZK

Makroekonmie II /ZK
Mikroekonomie II /ZK
Analýza dat/ZK /ZK
Makroekonomická analýza /ZK
Politologie a mezinárodní vztahy /ZK
Světová ekonomika /ZK

II. ročník Specializační blok

Specializační blok obsahuje 4 povinně volitelné studijní předměty příslušné oborové specializace, kdy student si volí v rámci studia 1 specializační blok.

PODNIK V EUINOVACE
Podnik v Evropské unii /ZK
Ekonomické a sociální systémy v EU /ZK
Evropská integrace /ZK
Právní aspekty EU /ZK
Inovační strategie /ZK
Inovační výkonnost /ZK
Inovace a kvalita lidských zdrojů /ZK
ICT v řízení firmy /ZK
POLITICKÁ EKONOMIE
MEZINÁRODNÍ OBCHOD
Komparace politických systémů /ZK
Veřejná správa /ZK
Makroekonomická rovnováha /ZK
Mezinárodní obchod a institu /ZK
Makroekonomická rovnováha /ZK
Mezinárodní obchod a instituce /ZK
Efektivnost trhů /ZK
Ekonomické a sociální systémy EU /ZK

Volitelné studijní předměty

Vybrané specializační bloky obsahují jednotlivě volitelné studijní předměty, které je možné absolvovat dle studijních preferencí studenta.

DIGITÁLNÍ MARKETING MANAGEMENT OBCHODU A LOGISTIKA
Marketing inovací na webu /ZK
Social media marketing /ZK
Web product placement /ZK
Google Analytics /ZK
Prognostické metody /ZK
Informační management /ZK
Manažerské dovednosti /ZK
Manažerské rozhodování /ZK
Business plán /ZK
Právo pro podnikatele /ZK
LIDSKÉ ZDROJE MEZINÁRODNÍ MANAGEMENT
Leadership /ZK
Rozvoj lidských zdrojů /ZK
Poradenská a sociální psychologie /ZK
Psychologie práce a organizace /ZK
Manažerské dovednosti /ZK
International Business/ZK
Interkulturní komunikace /ZK
Manažerské dovednosti /ZK
Manažerské rozhodování /ZK
Měření firemní výkonnosti /ZK