VŠEM > Studium VŠEM > Bakalářské programy Bc/BBA > Struktura studia KLZ/PKLZ 2018

Struktura studia KLZ/PKLZ 2018

Bakalářský studijní obor Komunikace a lidské zdroj (prezenční forma P/kombinovaná forma K) s oborovými specializacemi (Komunikace a společnost, Řízení lidských zdrojů, Psychologie a sociologie, Komunikace v managementu). Kontrola a výstupy studia (zkouška - ZK, zápočet - ZP).

I. - III. ROČNÍK
Úvod do studia/Seminář odborných prací /ZP
Studijní a prezentační dovednosti /ZP
Počítačové dovednosti /ZP
Bakalářský seminář /ZP
Podnikové systémy /ZP
Logika a logické myšlení /ZK
Ekonomické myšlení a společnost /ZK
Politologie a mezinárodní vztahy /ZK
Manažerská ekonomie /ZK
Analýza dat v ekonomii /ZK
Etika a společenská odpovědnost /ZK
Pracovní právo /ZK
Ekonomika podniku a organizací I /ZK
Management /ZK
Komunikace a komunikační dovednosti /ZK
Organizační kultura /ZK
Marketing /ZK
Rozvoj lidských zdrojů /ZK
Psychologie /ZK
Management lidských zdrojů /ZK
Právní prostředí a společnost /ZK
Inovace a podnikání /ZK
Manažerské dovednosti /ZK
Management lidských zdrojů II /ZK

Specializace

Specializační blok obsahuje 5 povinně volitelných studijních předmětů příslušné oborové specializace, kdy student si volí v rámci studia jeden specializační blok.

O specializaci

 • Význam komunikace se v životě společnosti 21. století významně zvýšil. S vychýlením ekonomiky do oblasti služeb se zvýšil podíl produkce, která je přímo závislá na komunikaci uvnitř firmy či projektu, nebo navenek, vůči zákazníkům. Komunikace je ale i klíčovou oblastí v našem privátním životě, stejně jako v životě celých národních společností nebo mezinárodních společenství. Je výzvou zvládnout komunikaci od interpersonální po společenskou úroveň.

Studijní předměty

 • Masová a mediální komunikace, Public Relations, Reklama a marketingová komunikace, Marketing lidských zdrojů, Sociologie

O specializaci

 • Nestačí vybrat dobré lidi do týmu. Tým sestavený ze samých “hvězd” pravděpodobně nebude fungovat jako tým. Ani skupina lidí, kteří nemají přirozeného lídra. Zároveň musíte umět pracovat s lidmi, kteří jsou k dispozici, což znamená umět motivovat a vést lidi ke společnému cíli. To není jednoduchý úkol a vyžaduje nejlepší manažerské dovednosti. Stavět pracovní a projektové týmy, které dokáží uspět, je to, co se můžete naučit.

Studijní předměty

 • Sociologie řízení, Sociologie, Leadership, Vyjednávání a řešení konfliktů, Marketing lidských zdrojů

O specializaci

 • Poznání o tom, jak jednají lidé na základě jejich individuálních charakteristik nebo na základě sociální situace, má nekonečné množství využití v osobním, pracovním nebo společenském životě. Základy v psychologii či sociologii vytvářejí výborný odrazový můstek pro práci v marketingu i managementu, stejně jako pro práci s lidmi, například při hledání nových posil. Stejnou měrou umožňují sebepoznání, což je v oblasti rozvoje ten nejcennější možný cíl.

Studijní předměty

 • Sociologie řízení, Psychologie v personální práci, Sociologie, Vyjednávání a řešení konfliktů, Motivace pracovního jednání

O specializaci

 • Být lídrem, který se umí rozhodnout, je jedna poloha vedení. Ne každý lídr umí své rozhodnutí sdělit svému týmu takovým způsobem, aby ho ostatní akceptovali a vzali za své. Umět komunikovat z pozice manažera znamená nejen ukázat, že jste dostatečně schopní se zorientovat a vybrat nejlepší variantu, ale také o tom přesvědčit ostatní. K tomu potřebujete mnohem víc než jen napsat podřízeným v neděli večer dlouhý email s požadavky. Pojďte se naučit jednat s lidmi, na nichž závisí úspěch projektu.

Studijní předměty

 • Vyjednávání a řešení konfliktů, Marketing lidských zdrojů, Sociologie řízení, Interkulturní komunikace, Leadership

Volitelné studijní předměty

Vybrané specializační bloky obsahují jednotlivě volitelné studijní předměty, které je možné absolvovat dle studijních preferencí studenta.

 • Vedení týmů
 • Efektivní získávání a výběr
 • Komunikační dovednosti a rétorika
 • Krizová komunikace
 • Sociální patologie
 • Psychologie v personální práci
 • Prezentační dovednosti
 • Krizové řízení
 • Management změny
 • Evropské integrace
 • Management reputace
 • Systémové řízení v manažerské praxi
 • Praktické řízení firmy
 • Leadership