Struktura studia KLZ/PKLZ

Bakalářský studijní obor Komunikace a lidské zdroj (prezenční forma P/kombinovaná forma K) s oborovými specializacemi (Komunikace a společnost, Řízení lidských zdrojů, Psychologie a sociologie, Komunikace v managementu). Kontrola a výstupy studia (zkouška - ZK, zápočet - ZP).

I. - II. ročník Základní / Oborový blok

Základní a oborový blok obsahuje 19 studijních předmětů, rozdělených do základní (9 povinných předmětů) a oborové (10 povinných předmětů) části studijního oboru a 6 seminářů.

I. ROČNÍK ZÁKLADNÍ BLOK
II. ROČNÍK OBOROVÝ BLOK
Úvod do studia/Seminář odborných prací /ZP
Studijní a prezentační dovednosti /ZP
Počítačové dovednosti /ZP
Bakalářský seminář /ZP
Podnikové systémy /ZP
Logika a logické myšlení /ZK
Ekonomické myšlení a společnost /ZK
Politologie a mezinárodní vztahy /ZK
Manažerská ekonomie /ZK
Analýza dat v ekonomii /ZK
Etika a společenská odpovědnost /ZK
Pracovní právo /ZK
Ekonomika podniku a organizací I /ZK
Management /ZK
Komunikace a komunikační dovednosti /ZK
Organizační kultura /ZK
Marketing /ZK
Rozvoj lidských zdrojů /ZK
Psychologie /ZK
Management lidských zdrojů /ZK
Právní prostředí a společnost /ZK
Inovace a podnikání /ZK
Manažerské dovednosti /ZK
Management lidských zdrojů II /ZK

III. ročník Specializační blok

Specializační blok obsahuje 5 povinně volitelných studijních předmětů z příslušné oborové specializace, kdy student si volí v rámci studia jeden specializační blok.

KOMUNIKACE A SPOLEČNOSTŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ
Masová a mediální komunikace /ZK
Public Relations /ZK
Reklama a marketingová komunikace /ZK
Marketing lidských zdrojů /ZK
Sociologie /ZK
Sociologie řízení /ZK
Sociologie /ZK
Leadership /ZK
Vyjednávání a řešení konfliktů /ZK
Marketing lidských zdrojů /ZK
PSYCHOLOGIE A SOCIOLOGIEKOMUNIKACE V MANAGEMENTU
Sociologie řízení /ZK
Psychologie v personální práci /ZK
Sociologie /ZK
Vyjednávání a řešení konfliktů /ZK
Motivace pracovního jednání /ZK
Vyjednávání a řešení konfliktů /ZK
Marketing lidských zdrojů /ZK
Sociologie řízení /ZK
Interkulturní komunikace /ZK
Leadership /ZK

Volitelné studijní předměty

Vybrané specializační bloky obsahují jednotlivě volitelné studijní předměty, které je možné absolvovat dle studijních preferencí studenta.

LIDSKÉ ZDROJEKOMUNIKACE V MANAGEMENTU
Vedení týmů /ZK
Efektivní získávání a výběr /ZK
Komunikační dovednosti a rétorika /ZK
Krizová komunikace /ZK
Sociální patologie /ZK
Psychologie v personální práci /ZK
Prezentační dovednosti /ZK
Krizové řízení /ZK
Management změny /ZK
Evropské integrace /ZK
Management reputace /ZK
Systémové řízení v manažerské praxi /ZK
Praktické řízení firmy /ZK
Leadership /ZK