VŠEM > Studium VŠEM > Bakalářské programy Bc/BBA > Struktura studia KLZ/PKLZ

Struktura studia KLZ/PKLZ

Bakalářský studijní obor Komunikace a lidské zdroj (prezenční forma P/kombinovaná forma K) s oborovými specializacemi (Komunikace a společnost, Řízení lidských zdrojů, Psychologie a sociologie, Komunikace v managementu). Kontrola a výstupy studia (zkouška - ZK, zápočet - ZP).

I. - III. ROČNÍK
Úvod do studia/Seminář odborných prací /ZP
Studijní a prezentační dovednosti /ZP
Počítačové dovednosti /ZP
Bakalářský seminář /ZP
Podnikové systémy /ZP
Logika a logické myšlení /ZK
Ekonomické myšlení a společnost /ZK
Politologie a mezinárodní vztahy /ZK
Manažerská ekonomie /ZK
Analýza dat v ekonomii /ZK
Etika a společenská odpovědnost /ZK
Pracovní právo /ZK
Ekonomika podniku a organizací I /ZK
Management /ZK
Komunikace a komunikační dovednosti /ZK
Organizační kultura /ZK
Marketing /ZK
Rozvoj lidských zdrojů /ZK
Psychologie /ZK
Management lidských zdrojů /ZK
Právní prostředí a společnost /ZK
Inovace a podnikání /ZK
Manažerské dovednosti /ZK
Management lidských zdrojů II /ZK

Specializace

Specializační blok obsahuje 5 povinně volitelných studijních předmětů příslušné oborové specializace, kdy student si volí v rámci studia jeden specializační blok.

 • Masová a mediální komunikace
 • Public Relations
 • Reklama a marketingová komunikace
 • Marketing lidských zdrojů
 • Sociologie
 • Sociologie řízení
 • Sociologie
 • Leadership
 • Vyjednávání a řešení konfliktů
 • Marketing lidských zdrojů
 • Sociologie řízení
 • Psychologie v personální práci
 • Sociologie
 • Vyjednávání a řešení konfliktů
 • Motivace pracovního jednání
 • Vyjednávání a řešení konfliktů
 • Marketing lidských zdrojů
 • Sociologie řízení
 • Interkulturní komunikace
 • Leadership

Volitelné studijní předměty

Vybrané specializační bloky obsahují jednotlivě volitelné studijní předměty, které je možné absolvovat dle studijních preferencí studenta.

 • Vedení týmů
 • Efektivní získávání a výběr
 • Komunikační dovednosti a rétorika
 • Krizová komunikace
 • Sociální patologie
 • Psychologie v personální práci
 • Prezentační dovednosti
 • Krizové řízení
 • Management změny
 • Evropské integrace
 • Management reputace
 • Systémové řízení v manažerské praxi
 • Praktické řízení firmy
 • Leadership