VŠEM > Studium VŠEM > Bakalářské programy Bc/BBA > Struktura studia MAR/PMAR

Struktura studia MAR/PMAR

Bakalářský studijní obor Marketing (prezenční forma P/kombinovaná forma K) s oborovými specializacemi (Komunikace a média, Marketingové a reklamní strategie, Sociální média, Personální marketing). Kontrola a výstupy studia (zkouška - ZK, zápočet - ZP).

I. - II. ročník Základní / Oborový blok

Základní a oborový blok obsahuje 19 studijních předmětů, rozdělených do základní (9 povinných předmětů) a oborové (10 povinných předmětů) části studijního oboru a 6 seminářů.

I. ROČNÍK ZÁKLADNÍ BLOK
II. ROČNÍK OBOROVÝ BLOK
Úvod do studia/Seminář odborných prací /ZP
Studijní a prezentační dovednosti /ZP
Počítačové dovednosti /ZP
Bakalářský seminář /ZP
Podnikové systémy /ZP
Analýza dat v ekonomii /ZK
Ekonomické myšlení a společnost /ZK
Politologie a mezinárodní vztahy /ZK
Manažerská ekonomie /ZK
Dějiny moderního podnikání /ZK
Etika a společenská odpovědnost /ZK
Marketing /ZK
Ekonomika podniku a organizací I /ZK
Management /ZK
Komunikace a komunikační dovednosti /ZK
Organizační kultura /ZK
Spotřební chování /ZK
Management II /ZK
Psychologie /ZK
Management lidských zdrojů /ZK
Právní prostředí a společnost /ZK
Inovace a podnikání /ZK
Sociologie řízení /ZK
Marketingový výzkum /ZK

III. ročník Specializační blok

Specializační blok obsahuje 5 povinně volitelných studijních předmětů příslušné oborové specializace, kdy student si volí v rámci studia jeden specializační blok.

 • Média a reklamní prostředí
 • Masová a mediální komunikace
 • Marketingová komunikace
 • Vyjednávání a řešení konfliktů
 • Sociologie
 • Masová a mediální komunikace
 • Nová média
 • Marketing inovací na webu
 • Web product placement
 • Google Analytics
 • Reklama a marketingová komunikace
 • Strategický marketing
 • Reklamní strategie
 • Projektové řízení
 • Marketing II
 • Management lidských zdrojů II
 • Public Relations
 • Marketing lidských zdrojů
 • Rozvoj lidských zdrojů
 • Vyjednávání a řešení konfliktů

Volitelné studijní předměty

Vybrané specializační bloky obsahují jednotlivě volitelné studijní předměty, které je možné absolvovat dle studijních preferencí studenta.

 • Krizové řízení
 • Management změny
 • Management reputace
 • Systémové řízení v manažerské praxi
 • Praktické řízení firmy
 • Leadership
 • Motivace pracovního jednání
 • Psychologie v personální práci
 • Data-based marketing
 • Public relations, komunikace a média
 • Retence a akvizice v prodejním kanálu
 • Prognostické metody
 • 
Základy digitálního marketingu
 • Základy copywritingu
 • Tržní prostředí
 • Prezentační dovednosti