VŠEM > Studium VŠEM > Magisterské programy Ing/MSc > Struktura studia MF/PMF

Struktura studia MF/PMF

Magisterský studijní obor Management firem (prezenční forma P/kombinovaná forma K) s oborovými specializacemi (Finance, Lidské zdroje, Marketing a reklama, Management obchodu a logistika, Mezinárodní management). Kontrola a výstupy studia (zkouška - ZK, zápočet - ZP). Studijní obor realizován v českém i anglickém jazyce.

I. - II. ročník Základní / Oborový blok

Základní a oborový blok obsahuje 9 studijních předmětů, rozdělených do základní (3 povinných předmětů) a oborové (6 povinných předmětů) části studijního oboru a 4 seminářů.

I. ROČNÍK ZÁKLADNÍ BLOK
I. - II. ROČNÍK OBOROVÝ BLOK
Úvod do studia/Seminář odborných prací /ZP
Prezentační a komunikační dovednosti /ZP
Diplomový seminář /ZP
Manažerská ekonomika /ZK
Marketing /ZK
Řízení lidských zdrojů /ZK
Manažerská ekonomie /ZK
Ekonomické a sociální inovace /ZK
Strategický management /ZK
Systémy řízení /ZK
Projektový management /ZK
Finanční řízení /ZK

II. ročník Specializační blok

Specializační blok obsahuje 4 povinně volitelné studijní předměty příslušné oborové specializace, kdy student si volí v rámci studia jeden specializační blok.

 • Ekonomické a sociální systémy EU
 • Měření firemní výkonnosti
 • Finance a finanční trhy
 • Krizový management
 • Manažerské rozhodování
 • Pracovní právo
 • Organizační kultura
 • Krizový management
 • Reklama a marketingová komunikace
 • Mezinárodní marketing
 • Nová média
 • Public Relations
 • Globální podnikání
 • Mezinárodní marketing
 • Zahraniční transakce
 • Krizový management
 • Manažerská ekonomika II
 • Obchodní dovednosti
 • Krizový management
 • Logistika

Volitelné studijní předměty

Vybrané specializační bloky obsahují jednotlivě volitelné studijní předměty, které je možné absolvovat dle studijních preferencí studenta.

 • Leadership
 • Rozvoj lidských zdrojů
 • Poradenská a sociální psychologie
 • Psychologie práce a organizace
 • Manažerské dovednosti
 • International Business
 • Interkulturní komunikace
 • Manažerské dovednosti
 • Manažerské rozhodování
 • Měření firemní výkonnosti
 • Marketing inovací na webu
 • Social media marketing
 • Web product placement
 • Google Analytics
 • Prognostické metody
 • Informační management
 • Manažerské dovednosti
 • Manažerské rozhodování
 • Business plán
 • Právo pro podnikatele