Struktura studia MF/PMF

Magisterský studijní obor Management firem (prezenční forma P/kombinovaná forma K) s oborovými specializacemi (Finance, Lidské zdroje, Marketing a reklama, Management obchodu a logistika, Mezinárodní management). Kontrola a výstupy studia (zkouška - ZK, zápočet - ZP). Studijní obor realizován v českém i anglickém jazyce.

I. - II. ročník Základní / Oborový blok

Základní a oborový blok obsahuje 9 studijních předmětů, rozdělených do základní (3 povinných předmětů) a oborové (6 povinných předmětů) části studijního oboru a 4 seminářů.

I. ROČNÍK ZÁKLADNÍ BLOK
I. - II. ROČNÍK OBOROVÝ BLOK
Úvod do studia/Seminář odborných prací /ZP
Prezentační a komunikační dovednosti /ZP
Diplomový seminář /ZP
Manažerská ekonomika /ZK
Marketing /ZK
Řízení lidských zdrojů /ZK
Manažerská ekonomie /ZK
Ekonomické a sociální inovace /ZK
Strategický management /ZK
Systémy řízení /ZK
Projektový management /ZK
Finanční řízení /ZK

II. ročník Specializační blok

Specializační blok obsahuje 4 povinně volitelné studijní předměty příslušné oborové specializace, kdy student si volí v rámci studia jeden specializační blok.

FINANCEMARKETING A REKLAMA
Ekonomické a sociální systémy EU /ZK
Měření firemní výkonnosti /ZK
Finance a finanční trhy /ZK
Krizový management /ZK
Reklama a marketingová komunikace /ZK
Mezinárodní marketing /ZK
Nová média /ZK
Public Relations /ZK
LIDSKÉ ZDROJEMANAGEMENT OBCHODU A LOGISTIKA
Manažerské rozhodování /ZK
Pracovní právo /ZK
Organizační kultura /ZK
Krizový management /ZK
Manažerská ekonomika II /ZK
Obchodní dovednosti /ZK
Krizový management /ZK
Logistika /ZK
MEZINÁRODNÍ MANAGEMENT  
Globální podnikání /ZK
Mezinárodní marketing /ZK
Zahraniční transakce /ZK
Krizový management /ZK
 

Volitelné studijní předměty

Vybrané specializační bloky obsahují jednotlivě volitelné studijní předměty, které je možné absolvovat dle studijních preferencí studenta.

DIGITÁLNÍ MARKETING MANAGEMENT OBCHODU A LOGISTIKA
Marketing inovací na webu /ZK
Social media marketing /ZK
Web product placement /ZK
Google Analytics /ZK
Prognostické metody /ZK
Informační management /ZK
Manažerské dovednosti /ZK
Manažerské rozhodování /ZK
Business plán /ZK
Právo pro podnikatele /ZK
LIDSKÉ ZDROJE MEZINÁRODNÍ MANAGEMENT
Leadership /ZK
Rozvoj lidských zdrojů /ZK
Poradenská a sociální psychologie /ZK
Psychologie práce a organizace /ZK
Manažerské dovednosti /ZK
International Business/ZK
Interkulturní komunikace /ZK
Manažerské dovednosti /ZK
Manažerské rozhodování /ZK
Měření firemní výkonnosti /ZK