VŠEM > Studium VŠEM > Bakalářské programy Bc/BBA > Struktura studia PE/PPE 2018

Struktura studia PE/PPE 2018

Bakalářský studijní obor Podniková ekonomika (prezenční forma P/kombinovaná forma K) s oborovými specializacemi (Finance, Lidské zdroje, Marketing a reklama, Mezinárodní management). Kontrola a výstupy studia (zkouška - ZK, zápočet - ZP). Studijní obor realizován v českém i anglickém jazyce

I. - III. ROČNÍK
Úvod do studia/Seminář odborných prací /ZP
Studijní a prezentační dovednosti /ZP
Počítačové dovednosti /ZP
Bakalářský seminář /ZP
Podnikové systémy /ZP
Logika a logické myšlení /ZK
Ekonomické myšlení a společnost /ZK
Politologie a mezinárodní vztahy /ZK
Manažerská ekonomie /ZK
Dějiny moderního podnikání /ZK
Etika a společenská odpovědnost /ZK
Ekonomika podniku a organizací II /ZK
Ekonomika podniku a organizací I /ZK
Management /ZK
Komunikace a komunikační dovednosti /ZK
Management II /ZK
Marketing /ZK
Analýza dat v ekonomii /ZK
Psychologie /ZK
Management lidských zdrojů /ZK
Právní prostředí a společnost /ZK
Inovace a podnikání /ZK
Hospodářská politika a integrace /ZK
Obchodní právo /ZK

Specializace

Specializační blok obsahuje 5 povinně volitelných studijních předmětů příslušné oborové specializace, kdy student si volí v rámci studia jeden specializační blok.

 • Účetnictví a finance
 • Finanční management
 • Daně a daňová politika
 • Finanční analýza
 • Projektové řízení
 • Reklama a marketingová komunikace
 • Marketingový výzkum
 • Reklamní strategie
 • Public Relations
 • Projektové řízení
 • Manažerské dovednosti
 • Management lidských zdrojů II
 • Rozvoj lidských zdrojů
 • Vyjednávání a řešení konfliktů
 • Projektové řízení
 • Interkulturní komunikace
 • Principy globalizace
 • Management rizik
 • Logistika
 • Mezinárodní transakce

Volitelné studijní předměty

Vybrané specializační bloky obsahují jednotlivě volitelné studijní předměty, které je možné absolvovat dle studijních preferencí studenta.

 • Finanční audit
 • Finanční gramotnost
 • Finanční matematika
 • Finanční stabilita
 • Investice
 • Manažerský controlling
 • Mezinárodní standardy fin. výkaznictví
 • Peněžnictví a bankovnictví
 • Data-based marketing
 • Public relations, komunikace a média
 • Retence a akvizice v prodejním kanálu
 • Prognostické metody
 • Základy digitálního marketingu
 • Základy copywritingu
 • Tržní prostředí
 • Prezentační dovednosti
 • Leadership
 • Motivace pracovního jednání
 • Vedení týmů
 • Efektivní získávání a výběr
 • Komunikační dovednosti a rétorika
 • Krizová komunikace
 • Psychologie v personální práci
 • Psychologie a psychoterapie
 • Krizové řízení
 • Management změny
 • Evropská integrace
 • Hospodaření příspěvkových organizací
 • Neziskové organizace
 • Management reputace
 • Systémové myšlení v manažerské praxi
 • Praktické řízení firmy