Students Cyber Games

Tesco
Student Cyber Games (www.scg.cz) je občanské sdružení, jehož mottem je „Hra školou“. Zabývá se organizací netradičních středoškolských soutěží, rozvíjejících nejen praktické dovedností, ale také zdravého soutěžního ducha a fair play. Nejznámějšími počiny jsou pIšQworky a Prezentiáda, kterou SCG pořádá spolu s Vysokou školou ekonomie a managementu.

VŠEM je již několikátým rokem spolupořadatelem Prezentiády. Podporujeme rozvoj prezentačních a komunikačních dovedností a snažíme se je implementovat nejen do studijních programů, ale naším cílem je i osvěta širší veřejnosti. Participace na takovém projektu jakým je prezentiáda, je toho nejlepším důkazem.

Více informací k soutěži na www.prezentiada.cz.