Čas čtení: 2 min.Studentská konference Entrepreneurial spirit

Studenti Vysoké školy ekonomie a managementu pořádají Studentskou konferenci „Entrepreneurial Spirit V“.

 • Téma konference: Trends in Business and Management
 • Termín konání: 26. 3. 2018

Harmonogram konference v AR 2017/2018

 • Do 31. 12. 2017 zaslat písemné práce na adresu: victoria.zidkova@infovsem.cz
 • Vyhodnocení prací bude zajištěno prostřednictvím Rektorátu VŠEM včetně zajištění odborné komise pro obhajoby předložených písemných vědeckých prací.
 • Vyhodnocení předložených prací bude probíhat do 1. 1. 2018 do 10. 2. 2018 odbornou komisí.
 • Písemné práce, které budou schváleny komisí, budou prezentovány autory na studentské konferenci.
 • Před termínem konference bude vytvořen fyzický Sborník prací pro konání konference, který bude zahrnovat všechny schválené práce.
 • Konání konference a prezentace písemných prací bude probíhat dne 26. 3. 2018 od 9:00, v učebně 201.
 • Závěrečné hodnocení písemných prací a jejich obhajob bude ze strany Rektorátu VŠEM odesláno na emaily studentů od 29. 3. 2018 do 12. 4. 2018.

Zpracování písemné práce

 • Písemná práce je vyhotovena dle Pokynů pro psaní odborných prací VŠEM.
 • Písemná práce musí mít obsah 7 - 10 stran odborného textu v angličtině (strany jsou počítány standardně od úvodu do závěru).
 • Do počtu stran se nepočítají obrázky, grafy, je potřeba v případě jejich užití text doplnit.
 • Práce budou kontrolovány v souladu s autorským zákonem.
 • Písemná práce musí být dodána ve formátu doc nebo docx.
 • Práce, které budou prezentovány na konferenci, budou součástí vydaného Sborníku prací (s vlastním ISBN kódem).

Možnosti zamítnutí práce

 • Práce nesplňuje podmínky v Pokynech pro psaní odborných prací VŠEM.
 • Nedostatečná kvalita obsahu práce.

Přínosy pro studenty

 • Schválené a obhájené práce mohou být studentovi započítány jako 1 Seminární práce. Uvedené neplatí v případě klasifikace po prezentaci 3 (dobře) nebo 4 (nevyhověl).
 • Publikace odborného článku ve Sborníku prací, který je možné použít pro svojí osobní prezentaci či v CV.
 • Možnost získání pracovní příležitosti či stáže, kdy odborná komise bude sestavena také ze zaměstnavatelů.
 • Možnost prezentace svých postojů a názorů před odborným publikem.
 • Získání praktické zkušenosti s vypracováním vědecké odborné písemné práce v anglickém jazyce.

Kontakt pro zaslání písemných vědeckých prací

 • Victoria Židková / PMF 08
 • Victoria.zidkova@infovsem.cz

Výstupy z předchozích ročníků