Čas čtení: 2 min.Studentská konference Entrepreneurial spirit

Studenti Vysoké školy ekonomie a managementu pořádají Studentskou konferenci „Entrepreneurial Spirit VI“.

 • Téma konference: Social Entrepreneurship
 • Termín konání: 12.4.2019

Harmonogram konference v AR 2018/2019

 • Do 28. 2. 2019 zaslat písemné práce na adresu: jitka.smekalova@infovsem.cz
 • Vyhodnocení prací bude zajištěno prostřednictvím Rektorátu VŠEM včetně zajištění odborné komise pro obhajoby předložených písemných vědeckých prací.
 • Vyhodnocení předložených prací bude probíhat do 1. 3. do 31. 3. 2019 odbornou komisí.
 • Písemné práce, které budou schváleny komisí, budou prezentovány autory na studentské konferenci.
 • Před termínem konference bude vytvořen Sborník prací pro konání konference, který bude zahrnovat všechny schválené práce.
 • Konání konference a prezentace písemných prací bude probíhat dne 12. 4. 2019.
 • Závěrečné hodnocení písemných prací a jejich obhajob bude ze strany Rektorátu VŠEM odesláno na emaily studentů od 15. 4. do 30. 4. 2019.

Zpracování písemné práce

 • Písemná práce je vyhotovena dle Pokynů pro psaní odborných prací VŠEM.
 • Písemná práce musí mít obsah 7 - 10 stran odborného textu v angličtině (strany jsou počítány standardně od úvodu do závěru).
 • Do počtu stran se nepočítají obrázky, grafy, je potřeba v případě jejich užití text doplnit.
 • Práce budou kontrolovány v souladu s autorským zákonem.
 • Písemná práce musí být dodána ve formátu doc nebo docx.
 • Práce, které budou prezentovány na konferenci, budou součástí vydaného Sborníku prací (s vlastním ISBN kódem).

Možnosti zamítnutí práce

 • Práce nesplňuje podmínky v Pokynech pro psaní odborných prací VŠEM.
 • Nedostatečná kvalita obsahu práce.

Přínosy pro studenty

 • Schválené a obhájené práce mohou být studentovi započítány jako 1 Seminární práce. Uvedené neplatí v případě klasifikace po prezentaci 3 (dobře) nebo 4 (nevyhověl).
 • Publikace odborného článku ve Sborníku prací, který je možné použít pro svojí osobní prezentaci či v CV.
 • Možnost získání pracovní příležitosti či stáže, kdy odborná komise bude sestavena také ze zaměstnavatelů.
 • Možnost prezentace svých postojů a názorů před odborným publikem.
 • Získání praktické zkušenosti s vypracováním vědecké odborné písemné práce v anglickém jazyce.

Kontakt pro zaslání písemných vědeckých prací

 • Jitka Smékalová / MF 24
 • jitka.smekalova@infovsem.cz

Výstupy z předchozích ročníků