VŠEM > Studium VŠEM > Studentské aktivity > Studentské aktivity_akt

Studentské aktivity_akt

Studenti se mohou aktivně podílet na projektech a propagaci VŠEM!

Vysoká škola ekonomie a managementu vytváří vedle standardizovaných podmínek ke studiu i možnost pro zapojení studentů do studentských a mimoškolních aktivit, a to bez ohledu na studijní program nebo formu studia, kdy vzhledem k povaze jednotlivých forem studia (prezenční/kombinovaná/distanční) jsou uzpůsobeny i jednotlivé aktivity pro studenty.

Hlavním posláním mimoškolních, respektive studentských aktivit VŠEM je podpora tvůrčích schopností studentů v návaznosti na propagaci vysokoškolského studia a samotné vysoké školy v kontextu vnímání její vzdělávací, výzkumné, informační a ediční činnosti širokou veřejností, a to na základě různorodých společenských a odborných aktivit.

V rámci realizace vlastních projektů Vysoké školy ekonomie a managementu (Studium VŠEM, VŠEM v Africe), reklamních kampaní VŠEM nebo podpory propagace projektů Vysoké školy ekonomie a managementu (Gaudeamus, Svět knihy, Mezi ploty) nabízíme studentům VŠEM možnost účasti na propagačních akcích VŠEM v rámci dlouhodobých projektů VŠEM a s tím souvisejících aktivit VŠEM.

Studenti VŠEM mohou zasílat vlastní návrhy na zajímavé hosty či volnočasové aktivity, které jsou realizovatelné dle jejich možností, nebo si vybírají z následujícího Přehledu studentských aktivit VŠEM.

Obecné informace

 • Studenti přichází s vlastními návrhy, které jsou realizovatelné dle jejich preferencí, nebo si vybírají z Přehledu studentských aktivit VŠEM, který slouží především pro inspiraci.
 • Studentské aktivity jsou schvalovány ze strany VŠEM, která rovněž připravuje harmonogram aktivit a událostí.
 • Bodové ohodnocení jednotlivých aktivit je pouze orientační, kdy záleží na celkové kvalitě provedení dané aktivity.
 • Pokud se na aktivitě podílí více studentů, body jsou rozděleny poměrově.
 • Body za studentské aktivity jsou evidovány v SIS VŠEM/eIndex/ABS (nejpozději do 14 dnů od proběhnutí dané aktivity), kde je uvedený bodový stav v rámci aktuálního AR.
 • Studenti realizují studentské aktivity vždy do konce ročníku dle termínu zahájení studia (do 1.7./31.12./31.3.).
 • Body získané nad stanovený limit se převádějí do dalšího ročníku.

Pokyny k plnění

 • Student vždy zasílá svůj návrh či vybranou aktivitu ze seznamu prostřednictvím Studijní formuláře/Žádost/dotaz, a to pouze v podobě vyplněného Formuláře k danému typu aktivity (u aktivit, které již proběhly je nutné zaslat závěrečnou zprávu).
 • Každá z aktivit může být realizována max. 1x/AR.
 • V případě, že se student k aktivitě zaregistruje / bude mu schválena a poté nebude aktivita realizována, ADK VŠEM rozhodne o udělení administrativních bodů.
 • Student se nemůže odvolávat proti rozhodnutí ADK VŠEM o přidělení bodů, respektive student sám zodpovídá za správnost informací uvedených ve formuláři/v závěrečné zprávě a není možné následně doplňovat další podklady.
Forma studia
Minimální počet bodů / ročník
Prezenční 20 bodů
Kombinovaná / Distanční 15 bodů