Čas čtení: 2 min.Studentský senát VŠEM

Studentský senát VŠEM je samosprávným studentským orgánem akademické obce VŠEM (studenti VŠEM), kdy za členy Studentského senátu jsou voleni jednotliví studenti VŠEM ze všech realizovaných studijních programů a forem studia, na základě individuálních kandidatur.

Činnost Studentského senátu VŠEM

Studentský senát VŠEM zprostředkovává vzájemnou komunikaci mezi studenty VŠEM a administrativními pracovišti VŠEM, respektive samosprávnými akademickými orgány VŠEM.
 • Poslání Studentského senátu je dáno studentskou iniciativou, kdy kandidatura, volby a program jsou plně v kompetenci samotných studentů VŠEM.
 • Studentský senát VŠEM slouží studentům k prosazování návrhů v rámci administrace studia, informuje o změnách a termínech souvisejících s jejich studiem, slouží k reprezentaci VŠEM, podílí se na zlepšování podmínek studia a celkovém rozvoji vlastní Alma mater.
 • Studentský senát VŠEM se při jednání řídí jednacím řádem, který je součástí interních předpisů Studentského senátu VŠEM. Jednací řád upravuje způsob svolávání, přípravy a průběhu jednání, hlasování a tvorbu Usnesení Studentského senátu VŠEM, a to jako veřejné jednání oficiálního charakteru s předem stanovenými pravidly.
 • Zasedání SSE je svoláváno podle potřeby (nejméně však jednou za 4 měsíce/trimestr), kdy o každém zasedání SSE jsou studenti VŠEM informováni předem prostřednictví hromadného studentského e-mailu.
 • Volební a jednací řád Studentského senátu VŠEM

Volby do Studentského senátu VŠEM

Volby do Studentského senátu VŠEM se řídí Volebním a jednacím řádem Studentského senátu VŠEM.

 • Volby do Studentského senátu VŠEM na AR 2018/2019 budou probíhat od 1.7.2018 do 31.7.2018 prostřednictvím SIS VŠEM (anketa).
 • Kandidátky můžou být zasílány do 31.5.2018.
 • Zveřejnění kandidátek: 7.6.2018.
 • Zveřejnění výsledků voleb: do 15.8.2018

Kandidáti do studentského senátu na akademický rok 2018/2019

< zpět

Bc. Židková Victoria

Bc. Židková Victoria

Management firem

Studijní skupina PMF 08

O mně a mém současném působení na Vysoké škole ekonomie a managementu:

V současné chvíli jsem studentkou prvního ročníku navazujícího magisterského studia. Jako nynější senátor Studentského senátu VŠEM působím třetím rokem a ráda bych v této činnosti pokračovala.

Mnoho studentů mi píše o rady či pomoc ohledně průběhu studia, seminárních pracích a povinnostech, které studium Vysoké školy vyžaduje a jsem ráda, že jim mohu pomoci a poradit při řešení jejich problémů. V rámci senátorství ve Studentském senátu a ve Studentském klubu jsem organizátorkou oblíbeného seznamovacího kurzu nejen pro studenty prvních ročníků, ale zároveň se zapojuji do mnoha školních akcí a aktivit.

Program

 1. Jako zvolený člen Studentského senátu bych ráda pokračovala ve zlepšení informovanosti studentů o povinnostech studia a usnadňovala jim tak studium na VŠEM. Dále bych ráda usilovala o následující zlepšení:
 2. Zavedení on-line chatu pro dotazy týkající se odborných prací a jejich formální úpravy.
 3. Zlepšení informovanosti o povinnostech studia prostřednictvím sociálních sítích.
 4. Rozšiřování nabídky Praktických aplikací na základě podkladů od studentů.
 5. Zvyšovat možnosti pozvání hosta na Hosté VŠEM na základě doporučení od studentů.