You are browsing the czech version of this website. Do you want to switch to the english version?

VŠEM > O VŠEM > Struktura a lidé VŠEM > Informačně poradenské centrum

Informačně poradenské centrum

Informačně poradenské centrum Vysoké školy ekonomie a managementu je členěno na samostatné administrativní referáty/úseky, a to dle stavu a průběhu studia (1. přijímací řízení a informace o studiu, 2. administrace a organizace studia, 3. uzavření a ukončení studia). Pracovní doba IPC (Pondělí - Neděle: 9 - 18 hod.), Úřední doba IPC pro studenty VŠEM (Pondělí - Čtvrtek, Sobota - Neděle: 12 - 17 hod., viz Kontakty VŠEM).

Bc. Tereza Vlášková

Bc. Tereza Vlášková

Vedoucí Informačně poradenského centra

Řídí činnost Informačně poradenského centra, zodpovídá za dodržování termínů dle platných postupů a směrnic ze strany IPC. Členka Disciplinární komise VŠEM a Administrativní komise VŠEM. V rámci své standardní náplně práce zpracovává agendu administrace zkouškových soustředění (EZK, ZZK, RZT), seminárních a závěrečných prací, individuálních studijních plánů, rozvrhů.

Více
Mgr. Petra Danielová

Mgr. Petra Danielová

Administrativní pracovnice Informačně poradenského centra

Zpracovává agendu přijímacího řízení (uchazeč – student), potvrzení o studiu, zkouškové termíny, studijní literatura, knihovna VŠEM, vyřizuje dotazy a žádosti studentů.

Více
Mgr. Markéta Eidrnová

Mgr. Markéta Eidrnová

Administrativní pracovnice Informačně poradenského centra

Zpracovává agendu přijímacího řízení (uchazeč – student), seminárních prací, přerušení studia, praktických aplikací, potvrzení o studiu, studijní literatury, knihovny VŠEM, vyřizuje dotazy a žádosti studentů.

Více
Bc. Kamila Hamplová

Bc. Kamila Hamplová

Administrativní pracovnice Informačně poradenského centra

Zpracovává agendu potvrzení o studiu, studijní literatura, knihovna VŠEM, profesní kurzy/MOOC, ECDL testování, zanechání studia, zkoušky, závěrečné práce, vyřizuje dotazy a žádosti studentů.

Více
Mgr. Natália Pižemová

Mgr. Natália Pižemová

Administrativní pracovnice Informačně poradenského centra

Zpracovává agendu přijímacího řízení (uchazeč – student), potvrzení o studiu, zkouškové termíny, závěrečné práce, studijní literatura, knihovna VŠEM, vyřizuje dotazy a žádosti studentů.

Více
Bc. Jana Procházková

Bc. Jana Procházková

Administrativní pracovnice Informačně poradenského centra

Zpracovává agendu zahraničních studentů včetně programu Erasmus, potvrzení o studiu, studijní literatura, zkoušky, praktické aplikace, vyřizuje dotazy a žádosti studentů.

Více
Bc. Kateřina Vykydalová

Bc. Kateřina Vykydalová

Administrativní pracovnice Informačně poradenského centra

Zpracovává agendu přijímacího řízení (uchazeč – student), potvrzení o studiu, studijní literatura, knihovna VŠEM, přerušení studia, seminární práce, uznání zkoušek, individuální studijní plány, stipendia, vyřizuje dotazy a žádosti studentů.

Více