VŠEM > Informace VŠEM > Prostory VŠEM > Studovna a knihovna VŠEM

Čas čtení: 2 min.Studovna a knihovna VŠEM

Studenti a absolventi Vysoké školy ekonomie a managementu mají k dispozici studovnu a knihovnu s celodenním provozem a odpovídajícím vybavením pro účely samostudia (internetové připojení, počítače s programem Locklizard (formát PDC).

 • Interní doplňkový knižní fond VŠEM (publikace z edice VŠEM i jiných nakladatelství, základní, studijní, rozšiřující literatura ke všem studijním předmětům, odborné časopisy).
 • Počítače s připojením na internet a programem Locklizard (formát PDC).
 • Studentská bezdrátová síť (wi-fi) bez omezení přístupu.
 • Vstup do studovny prostřednictvím studentského průkazu VŠEM.

Absenční výpůjčky knih

 • Požadované publikace vyhledá student v Knihovně VŠEM, případně využije seznam dostupných publikací v On - line katalogu knihovny VŠEM.
 • Pro výpůjčku je nutné vyplnit protokol (k dispozici v knihovně), který student předá na IPC VŠEM a informuje tak o svém zájmu o výpůjčku.
 • IPC VŠEM zneaktivní provoz bezpečnostního rámu a následně zvolené publikace registruje do systému.
 • Vracení výpůjček probíhá přímo na IPC VŠEM.

Provoz studovny/knihovny

 • Pondělí - Neděle: 9:00 - 17:00 hod.
 • Pondělí - Neděle: 12:00 - 17:00 hod. - absenční výpůjčky knih v rámci úřední doby IPC

Bezdrátová síť (wi - fi)

 • Název sítě: vsem_knihovna
 • Heslo: vsemknihovna