VŠEM > Informace VŠEM > Prostory VŠEM > Knihovna a studovna VŠEM

Čas čtení: 2 min.Knihovna a studovna VŠEM

Studenti a absolventi Vysoké školy ekonomie a managementu mají k dispozici knihovnu i studovnu VŠEM s celodenním provozem a odpovídajícím vybavením pro účely samostudia (internetové připojení, učební texty VŠEM, časopisy,..).

 • Interní doplňkový knižní fond VŠEM (publikace z edice VŠEM i jiných nakladatelství, literatura ke všem studijním předmětům, odborné časopisy).
 • Studentská bezdrátová síť (wi-fi) bez omezení přístupu.
 • Odpočinková zóna s pohovkami, projektor, promítací plátno.

Provoz studovny/knihovny

 • Pondělí - Neděle: 8:00 - 17:00 hod.
 • Pondělí - Neděle: 12:00 - 17:00 hod.  (absenční výpůjčky knih v rámci úřední doby IPC)

Absenční výpůjčky knih

 • Požadované publikace vyhledá student v Knihovně VŠEM, případně využije seznam dostupných publikací v online katalogu knihovny VŠEM.
 • Pro výpůjčku je nutné vyplnit online formulář Knihovna VŠEM - výpůjčky (na svém zařízení nebo v notebooku, který je k dispozici v Knihovně/studovně VŠEM). Přihlášení do formuláře pod stejnými přihlašovacími údaji jako do SIS VŠEM.
 • Následně student požádá Informačně poradenské centrum o vypnutí bezpečnostního rámu a to prostřednictvím pevné linky dostupné v Knihovně/studovně VŠEM.
 • Registrace výpůjčky je následně realizována na Informačně poradenském centru v přízemí budovy.
 • Vracení výpůjček probíhá přímo na IPC VŠEM.
 • Výpůjčky a vrácení výpůjček může být realizováno pouze v úřední době Informačně poradenského centra.

Bezdrátová síť (wi-fi)

 • Název wifi sítě: vsem_knihovna
 • Heslo: vsemknihovna