VŠEM > Zájemci o studium > Termíny přijímacího řízení

Čas čtení: 2 min.Termíny přijímacího řízení

Studijní programy jsou na VŠEM zahajovány třikrát ročně (říjen, leden, duben), kdy na základě příslušného termínu zahájení studia je stanoveno i datum pro podání přihlášky ke studiu pro řádný termín přijímacího řízení (PŘ).

Termíny přijímacího řízení

TERMÍNY ZAHÁJENÍ STUDIA
LEDEN 2019DUBEN 2019ŘÍJEN 2019
Uzávěrka pro řádný termín PŘ do 1.1.2019 1.4.2019 1.9.2019
Uzávěrka pro náhradní termín PŘ do 15.1.2019 - -
Přijímací řízení elektronicky elektronicky elektronicky
Podání ePřihlášky VŠEM uzavřeno uzavřeno otevřeno

Náhradní termín PŘ (NTPŘ)

Přijímací řízení v náhradním termínu absolvuje uchazeč ve stanovených náhradních termínech přijímacího řízení pro daný termín zahájení studia (NTPŘ je zpoplatněn částkou 1.000 Kč, poplatek se vrací v případě zahájení studia)

Podmínečné přijetí ke studiu

Dle zákona o vysokých školách č.111/1998 Sb. nemůže být přijat uchazeč na vysokoškolské studium 2. stupně (magisterský stupeň), pokud nemá ukončené vysokoškolské vzdělání 1. stupně (bakalářský stupeň) s tím, že uchazeč o studium může požádat vysokou školu o podmínečné konání přijímacího řízení, respektive podmínečné přijetí ke studiu, s uvedením termínu pro dodání podkladů o příslušném nejvyšším dosaženém vzdělání.

  • Absolventi VŠEM (Bc.) mohou pro přijetí na navazující magisterský studijní program (Ing.) požádat v rámci konání řádného termínu PŘ (ePřihláška VŠEM) o podmínečné přijetí ke studiu pro daný termín zahájení studia v návaznosti na datum konání obhajoby závěrečné práce (BP), respektive řádné ukončení studia na VŠEM.