VŠEM > Uchazeči VŠEM > Termíny přijímacího řízení

Čas čtení: 2 min.Termíny přijímacího řízení

Zahájení studia: Říjen / Leden / Duben

Studijní programy jsou na VŠEM zahajovány třikrát ročně (říjen, leden, duben), kdy na základě příslušného termínu zahájení studia je stanoveno i datum pro podání přihlášky ke studiu pro řádný termín přijímacího řízení (PŘ).

Termíny přijímacího řízení 2017/2018

TERMÍNY ZAHÁJENÍ STUDIA
ŘÍJEN 2017LEDEN 2018DUBEN 2018
Uzávěrka pro řádný termín PŘ do 1.9.2017 1.12.2017 1.3.2018
Řádné termíny PŘ (zdarma) 3.9. / 5.9.2017 5.12. / 9.12.2017 4.3. / 6.3.2018
Uzávěrka pro náhradní termín PŘ do 1.10.2017 15.12.2017 -
Náhradní termíny PŘ (zpoplatněno) - 16.12.2017 -
Mimořádné termíny PŘ (zpoplatněno) individuálně individuálně individuálně
Podklady pro zápis do 1. ročníku do
1.7. / 1.10.2017 1.1.2018 1.4.2018
Podání ePřihlášky VŠEM uzavřeno uzavřeno otevřeno

Náhradní termín PŘ (NTPŘ)

Přijímací řízení v náhradním termínu absolvuje uchazeč ve stanovených náhradních termínech přijímacího řízení pro daný termín zahájení studia (NTPŘ je zpoplatněn částkou 1.000 Kč).

Mimořádný termín PŘ (MTPŘ)

Přijímací řízení v mimořádném termínu může uchazeč absolvovat v jím zvoleném mimořádném termínu přijímacího řízení, a to v rámci úřední doby administrativních pracovišť VŠEM (MTPŘ je zpoplatněn částkou 2.000 Kč), viz Žádost o mimořádný termín přijímacího řízení

Podmínečné přijetí ke studiu

Dle zákona o vysokých školách č.111/1998 Sb. nemůže být přijat uchazeč na vysokoškolské studium 2. stupně (magisterský stupeň), pokud nemá ukončené vysokoškolské vzdělání 1. stupně (bakalářský stupeň) s tím, že uchazeč o studium může požádat vysokou školu o podmínečné konání přijímacího řízení, respektive podmínečné přijetí ke studiu, s uvedením termínu pro dodání podkladů o příslušném nejvyšším dosaženém vzdělání.

  • Absolventi VŠEM (Bc.) mohou pro přijetí na navazující magisterský studijní program (Ing.) požádat v rámci konání řádného termínu PŘ (ePřihláška VŠEM) o podmínečné přijetí ke studiu pro daný termín zahájení studia v návaznosti na datum konání obhajoby závěrečné práce (BP), respektive řádné ukončení studia na VŠEM.