VŠEM > Testovací stránka 1 > test Imatic

test Imatic

Národní akreditace (MŠMT)

  • Dle Zákona č. 168/2018b Sb. (novelizace zákona o VŠ) došlo k prodloužení platnosti udělených akreditací studijních oborů do termínu 31.12.2024.

Bakalářské studijní programy (Bc.)

Název oboru
Podniková ekonomika
Business Economics
Komunikace a lidské zdroje
Marketing
Kód oboru
6208R085
6208R085
6208R153
6208R060
Studijní program
Ekonomika a management
Economics and Management
Ekonomika a management
Ekonomika a management
Kód programu
B6208
B6208
B6208
B6208
Typ programu
bakalářský
bakalářský
bakalářský
bakalářský
Forma studia
prezenční, kombinované
prezenční, kombinované
prezenční, kombinované
prezenční, kombinované
Jazyk výuky
čeština
angličtina
čeština
čeština
Platnost akreditace
31.12.2024
31.12.2024
31.12.2024
31.12.2024
Nabytí právní moci rozhodnutí
06.10.2014
06.10.2014
17.07.2015
17.10.2013
Č.j. rozhodnutí
MSMT/35635/2014
MSMT/35635/2014
MSMT-24391/2015
48846/2013
Stav
akreditováno MŠMT
akreditováno MŠMT
akreditováno MŠMT
akreditováno MŠMT
Nápravná opatření
žádné
žádné
žádné
žádné

Magisterské studijní programy (Ing.)

Název oboru
Management firem
Corporate Management
Kód oboru
6208T154
6208T154
Studijní program
Ekonomika a management
Economics and Management
Kód programu
N6208
N6208
Typ programu
navazující magisterský
navazující magisterský
Forma studia
prezenční, kombinované
prezenční, kombinované
Jazyk výuky
čeština
angličtina
Platnost akreditace
31.12.2024
31.12.2024
Nabytí právní moci rozhodnutí
01.03.2016
01.03.2016
Č.j. rozhodnutí
MSMT-7022/2016
MSMT-7022/2016
Stav
akreditováno MŠMT
akreditováno MŠMT
Nápravná opatření
žádné
žádné

Akreditace ACBSP

Dva diplomy díky mezinárodní akreditaci! Accreditation Council for Business Schools and Programs (ACBSP) patří mezi nejkvalitnější a nejhodnotnější globální akreditační organizace. ACBSP poskytuje specializované akreditace v oblasti podnikání na všech úrovních vysokoškolského studia (bakalářské, magisterské a doktorské studium).

  • VŠEM úspěšně absolvovala v roce 2009 akreditační řízení, které posoudilo dodržování mezinárodních standardů ve všech aspektech realizace studia na VŠEM (akreditační řízení probíhá nezávisle na MŠMT ČR).
  • Všechny studijní programy, které VŠEM poskytuje jsou akreditovány nejen MŠMT, ale i ACBSP.
  • Každý druhý rok musí VŠEM zpracovat Quality Assurance Report, kde je popsáno plnění ukazatelů kvality, dosažené výsledky či projekty směřující ke zlepšování kvality studia.
Název oboru
Business economics
Corporate Management
Master of Business Administration
Economics and Management
Titul
Bc. / BBA
Ing. / Msc.
MBA
Ph.D.
Typ programu
bakalářský
magisterský
profesní
doktorandský
Forma studia
prezenční, kombinované, distanční
prezenční, kombinované, distanční
prezenční, kombinované, distanční
prezenční, kombinované, distanční
Jazyk výuky
čeština / angličtina
čeština / angličtina
čeština/ angličtina
čeština/ angličtina
Platnost akreditace
od 10/2009
od 10/2009
od 10/2009
od 10/2014
Stav
akreditováno ACBSP
akreditováno ACBSP
akreditováno ACBSP
akreditováno ACBSP

Akreditace ATHEA

Vysoká škola ekonomie a managementu je institucionálním členem Association for Transnational Higher Education Accreditation (ATHEA) a potvrdila svůj závazek k dokonalosti v oblasti vysokoškolského vzdělávání.

  • ATHEA je nezisková asociace sídlící ve Vídni, jejímž cílem je zajištění a zlepšování kvality vysokoškolského vzdělávání prostřednictvím institucionální akreditace založené na evropských standardech (European Standards and Guidelines for Quality Assurance).