VŠEM > Testovací stránka 1

Testovací stránka 1

https://sis.vsem.cz/sis/vysoka-skola/infosystem-sis/administrace-studenta/

test

 

S uchazeči/studenty řeší specifické dotazy/žádosti v rámci administrace studia (uznávání zkoušek, tvorba individuálního studijního plánu, studijní poplatky, uzavření a ukončení studia, obhajoby BP/DP). Zajišťuje administrativní podporu pro pedagogické pracovníky VŠEM. Tvorba harmonogramu akademického roku.

Student si sjednává schůzku s pracovníkem studijního oddělení pouze v případě specifické situace jeho studia: uznávání zkoušek, tvorba individuálního studijního plánu, uzavření a ukončení studia, kdy tyto situace nejsou standardně možné vyřešit v rámci Vnitřních předpisů VŠEM.

  Informačně poradenské centrum Studijní oddělení
Základní informace o studiu ANO NE
Přijímací řízení ANO NE
Uznávání předmětu ANO* ANO (zaznamenání do SIS)
Individuální studijní plán ANO* ANO (sestavení, zaznamenání do SIS)
Elektronický zápis ANO NE
Administrativní zápis ANO NE
Průkazy (studentský, ISIC) ANO NE
Potvrzení o studiu ANO NE
Studijní literatura/Locklizard ANO NE
Nahlédnutí do testu, revize testů ANO NE
Zkoušková soustředení (dohled, omluvy) ANO NE
Seminární práce ANO* ANO (formální úprava, specifické dotazy)
Závěrečné zkoušky ANO* ANO (revize)
Údaje v SIS (změna) ANO NE
Studijní poplatky ANO* ANO (zálohové faktury, daňové doklady, rozdělení plateb, posunutí splatnosti)
Stipendia ANO* ANO (zpracování žádostí)
Uzavření studia ANO* ANO (specifické dotazy)
Uznávání zkoušek ANO* ANO (podklady, zaznamenávání do SIS)
Standardní doba studia ANO* ANO (specifické dotazy)
Prodloužení studia ANO* ANO (schvalování/zamítnutí žádostí, faktury)
Přerušení/znovuzažazení do studia ANO* ANO (schvalování/zamítnutí žádostí)
Zanechání/ukončení studia ANO* ANO (vyrozumění)


* základní informace, volně dostupné na stránkách školy nebo ve Vnitřních předpisech VŠEM

test