VŠEM > Studium VŠEM > Zaměření Veřejná správa Ing./MSc.

Zaměření Veřejná správa Ing./MSc.

 • Veřejná správa
 • Neziskové organizace
 • Management sociálních služeb
 • Veřejné služby
 • Místní samospráva
 • Prezenční 2 - 3x / týden
 • Kombinovaná I 5-7dní / trimestr
 • Kombinovaná II 1x / trimestr
 • Distanční on-line (BBA / MSc. / MBA / Ph.D. / DBA)
 • Zkouškové dny (Po – Ne)
 • Zkouškové měsíce (září – srpen)

Zaměření VEŘEJNÁ SPRÁVA

 • Obsah zaměření navržené odborníky z organizací a firem Městská část Praha13, Všeobecná zdravotní pojišťovna, Úřad práce, OZP, Laboratoř Nadace Vodafone, Knihovna Václava Havla, Post Bellum...
 • Participace na výuce nebo vedení projektů/prací osobnostmi z oblasti Veřejné správy.
 • Profesní uplatnění studentů již v průběhu I. ročníku (až 98 % studentů).
 • Získání znalostí pro odbornou orientaci v oblastech lidských zdrojů, psychologie, práva, financí, ekonomie...
 • Možnost změny zaměření i v průběhu studia, pokud změníte své preference.

Veřejné služby

Vidíte svou budoucnost ve správě věcí veřejných, nebo v této oblasti už pracujete, měli byste mít velmi dobrou znalost v oblasti čerpání z evropských fondů, celkový vhled do dotační politiky, právních náležitostí, služeb a manažerské dovednosti.

Předměty zaměřeníProfilové předměty
 • Sociální služby II
 • ESIF projektování
 • Krizový management
 • Mezinárodní marketing
 • Měření firemní výkonnosti
 • Systémy řízení
 • Management změny (v AJ)
 • Manažerská ekonomie
 • Manažerská ekonomika
 • Finanční řízení
 • Právo
 • Ekonomické a sociální inovace
Koordinátor projektů EU, Právní asistent, Koordinátor dotační politiky, Ředitel odboru, Vedoucí oddělení, Manažerské pozice ve veřej. správě či v soukr. sektoru, Ministerský rada

Místní samospráva

Naučte se strategii, managementu a strategickému rozhodování na úrovni místní samosprávy. Pokud chcete pracovat ve správě věcí veřejných, nebo v této oblasti již pracujete, získáte v rámci tohoto zaměření velmi dobrou znalost managementu, fungování věcí veřejných, místních samospráv i podrobnosti o regionální politice v Česku a EU.

Předměty zaměřeníProfilové předměty
 • Regionální politika a EU
 • Evropské fondy
 • Krizový management
 • Mezinárodní marketing
 • Měření firemní výkonnosti
 • Systémy řízení
 • Management změny (v AJ)
 • Manažerská ekonomie
 • Manažerská ekonomika
 • Finanční řízení
 • Právo
 • Ekonomické a sociální inovace
Koordinátor projektů EU, Právní asistent, Koordinátor dotační politiky, Ředitel odboru, Vedoucí oddělení, Manažerské pozice ve veřej. správě či v soukr. sektoru

Veřejná správa

Veřejné instituce jsou “vesmírem”, v jehož zákoutích není jednoduché se vyznat. Pokud vidíte svou budoucnost ve správě věcí veřejných, nebo v této oblasti už pracujete, měli byste mít velmi dobrou znalost v oblasti čerpání z evropských fondů, celkový vhled do dotační politiky, právních náležitostí a manažerské dovednosti. V tomto zaměření studia potřebnou kvalifikaci získáte.

Předměty zaměřeníProfilové předměty
 • Soukromý a veřejný sektor II
 • Moderní trendy ve veřejné správě II
 • Krizový management
 • Mezinárodní marketing
 • Měření firemní výkonnosti
 • Systémy řízení
 • Management změny (v AJ)
 • Manažerská ekonomie
 • Manažerská ekonomika
 • Finanční řízení
 • Právo
 • Ekonomické a sociální inovace
Koordinátor projektů EU, Právní asistent, vedoucí právního oddělení, Koordinátor dotační politiky, Ředitel odboru, Vedoucí oddělení, Manažerské pozice ve veřej. správě či v soukr. sektoru, Ministerský rada

Neziskové organizace

Zajímá Vás práce v neziskových organizacích a pomoc ostatním? Staňte se plnohodnotným členem týmu, ředitelem neziskové organizace, nebo založte organizaci vlastní! Získejte komplexní znalosti nutné k odpovědnému a efektivnímu vedení nejen veřejně prospěšných organizací.

Předměty zaměřeníProfilové předměty
 • Fundraising a Guerilla marketing pro neziskový sektor
 • ESIF projektování
 • Krizový management
 • Mezinárodní marketing
 • Měření firemní výkonnosti
 • Systémy řízení
 • Management změny (v AJ)
 • Manažerská ekonomie
 • Manažerská ekonomika
 • Finanční řízení
 • Právo
 • Ekonomické a sociální inovace
Ředitel neziskové organizace, Financial and office coordinator, Sociální pracovník, Vedoucí HR oddělení

Management sociálních služeb

Pochopte souvislosti mezi faktory sociálního a ekonomického prostředí a jejich dopady na manažerské rozhodování. Získejte schopnost analyzovat sociální problémy a navrhovat účinná opatření k jejich řešení, identifikujte potřeby organizace a navrhněte potřebné inovace.

Předměty zaměřeníProfilové předměty
 • Sociální služby II
 • Psychologie práce a organizace
 • Krizový management
 • Mezinárodní marketing
 • Měření firemní výkonnosti
 • Systémy řízení
 • Management změny (v AJ)
 • Manažerská ekonomie
 • Manažerská ekonomika
 • Finanční řízení
 • Právo
 • Ekonomické a sociální inovace
Koordinátor služeb, Pracovník zařízení sociálních služeb, Manažer / Ředitel poskytovatele sociálních služeb, Zaměstnanec odboru sociálních věcí, Konzultant, Zaměstnanec Úřadu Práce a Správy sociálního zabezpečení

DALŠÍ PROFESNÍ ZAMĚŘENÍ ABSOLVENTA

"Učí mě odborníci z praxe, kteří nejsou nudní!"

"Mám vše nastavené tak, jak potřebuji."

"Studuji on-line, odkudkoli a kdykoli."

"VŠEM mi doporučil můj zaměstnavatel!

"Platím jen 2.000 Kč/měsíc!"

Proč studujeme VŠEM?

Jde opět o předmět, který jsem ráda uvítala. Přednášky byly zajímavé, témata byla propojena s praxí. Nemám žádné výhrady.

I když mám za sebou roky ve vedoucí pozici, byla jsem překvapena, kolik nových informací a pohledů jsem se na výuce dozvěděla. Skvělá studijní skupina, kdy jsme mohli sdílet své zkušenosti/problémy ze zaměstnání na výuce.

Lektorka skutečný odborník se skvělým přístupem ke studentům. Tešil jsem se na každou další hodinu.