VŠEM > Studium VŠEM > Studium v zahraničí > Visegrádská stipendia

Visegrádská stipendia

Jsou určena ke studiu v magisterských studijních programech a k postgraduálnímu studiu/výzkumu na dobu 1 až 4 semestrů na všech akreditovaných veřejných nebo soukromých univerzitách nebo akreditovaných pracovištích Akademie věd v zemích V4, resp. v dalších zemích (viz níže).

Žadatelé, jejichž univerzita nebo místo zaměstnání je v  době podání žádosti dále než 1 500 km od vybrané hostitelské univerzity/instituce, splňují podmínky pro udělení grantu na jednorázovou úhradu cestovních nákladů.

Délka pobytu

  • 1 - 4 semestry

Kvalifikační podmínky studenta

  • student magisterského studijního programu

Druhy stipendií

  • intra-visegrad scholarships, jež se poskytují uchazečům ze zemí V4, kteří chtějí studovat/provádět výzkum v některé další zemi V4;
  • out-going scholarships, jež se poskytují uchazečům ze zemí V4, kteří chtějí studovat/provádět výzkum v některé z těchto zemí: Albánie, Arménie, Ázerbájdžán, Bělorusko, Bosna a Hercegovina, Chorvatsko, Gruzie, Makedonie/FYROM, Moldavsko, Černá Hora, Srbsko a Ukrajina. Stejná pravidla platí i na univerzitách v Kosovu.

Administrativní náležitosti

  • žádosti o stipendia předkládají zájemci o studium samostatně,
  • žádosti se předkládají jednou ročně,
  • nejbližší termín pro podání žádosti je 31. ledna 2015.

 

Podrobné informace o výše zmíněných grantech a stipendiích včetně formulářů žádosti o stipendium jsou k dispozici na stránkách Mezinárodního visegrádského fondu (www.visegradfund.org), informace o Visegrádské skupině na www.visegradgroup.eu.

V případě zájmu jsou možné osobní konzultace s koordinátorkou zahraničních pobytů.  Osobní konzultace jsou možné pouze po předchozí dohodě prostřednictvím emailu: julie.smejkalova@vsem.cz

Užitečné odkazy